Es regula la imatge de les façanes de les Escodines que donen al Riu

L’Ajuntament ha redactat el Pla Especial de Regulació Paisatgística de la Façana Sud de Manresa.

per Redacció, 26 de maig de 2009 a les 18:31 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 26 de maig de 2009 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Manresa ha redactat el Pla Especial de Regulació Paisatgística de la Façana Sud de Manresa. Es tracta d’un document que té per objectiu garantir que el conjunt de façanes que tenen més visibilitat des de l’entrada de la ciutat i el passeig del Riu conserven els seus trets característics.

L’elaboració d’aquest document de regulació està lligat al programa d’ajuts per fomentar la rehabilització al Nucli Antic. En el marc de la subvenció del Pla de barris adreçada a la revitalització d’aquesta part de la ciutat, es va preveure un programa, gestionat per la societat municipal FORUM, destinat a fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges a través d’un sistema d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis, al qual s’han destinat 250.000€ anuals des de l’any 2005.

Aquest programa, del qual n’han gaudit fins l’any 2008 un total de 188 edificacions, s’ha centrat sobretot en la rehabilitació de les façanes com a intervenció fonamental per a aconseguir un paisatge urbà de qualitat.

La renovació dels carrers Escodines i Sant Bartomeu i de la plaça Sant Ignasi de les Escodines va plantejar la necessitat d’abordar una renovació més completa d’aquests espais urbans. Amb aquesta finalitat, es va acordar amb l’Associació de Veïns la redacció d’una proposta d’intervenció en façanes que, juntament amb el sistema d’ajuts gestionats des de FORUM, incentivés les actuacions de renovació en aquests elements. Aquest objectiu s’ha concretat en dos estudis diferenciats. Per una banda el que comprèn la plaça Sant Ignasi i els carrers Escodines i Sant Bartomeu; per l’altra, el que engloba les façanes posteriors de les edificacions del barri de les Escodines, que configuren la Façana Sud de la ciutat, les quals són incloses en el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històricoarquitectònic i ambiental de la ciutat.

Així doncs, s’ha redactat un Pla Especial de Regulació Paisatgística de la Façana Sud de Manresa, en el marc del qual s’ha realitzat una representació de les façanes de migdia de les edificacions dels carrers de Sant Bartomeu, Vell de Santa Clara i del Peix. El dibuix ha permès fer una proposta de regulació per conservar els trets característics de les façanes, i una nova carta de colors. Aquest Pla Especial es complementa amb un altre estudi que correspon a la representació de les façanes dels carrers Escodines i Sant Bartomeu, amb els mateixos objectius.

Ambdós estudis plantegen una proposta d’actuació indicativa quant a color de les edificacions a partir de la carta de colors que es va aprovar el 2005 i que els estudis preveuen ampliar, amb l’objectiu d’enriquir el cromatisme del nucli antic de la ciutat. Tanmateix, la proposta en les façanes que configuren la Façana Sud, que comprèn les edificacions dels carrers Sant Bartomeu, Nou de Santa Clara i carrer del Peix, a part de determinar el cromatisme de les façanes i els seus elements, fixa també les característiques de les façanes i els edificis, les condicions de les instal•lacions tècniques i una regulació de l’espai lliure no edificat del fons de la parcel•la.

Pel que fa al cromatisme, els estudis parteixen de la carta de colors del nucli antic, que defineix 26 colors per als paraments, i defineix  una nova carta amb 27 colors introduint més variabilitat cromàtica. Respecte a la carta de colors anterior, es redueixen colors de les gammes quantitativament dominants, i s’amplien altres gammes per permetre, en conjunt, un ventall més ampli i contrastat de colors.

Igualment, es fa una proposta de compatibilitat i incompatibilitat entre els colors dels paraments i els complements, les fusteries i la serralleria. Així, a partir de diferents combinacions cromàtiques, s’estableix una classificació de compatibilitat i incompatibilitat per a cada color de parament.

La proposta també recorda la no admissió dels aparells tècnics a les façanes i recorda que s’ha de tendir a eliminar estenedors penjats a les façanes.

Més ajuts al finançament
Per tal de promoure les actuacions de rehabilitació en aquests edificis de la Façana Sud de les Escodines, l’Ajuntament ha acordat sol•licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge un conveni sobre actuacions de rehabilitació en un conjunt d’especial interès. El conveni suposa que els sol•licitants d’aquest tipus d’ajut podran disposar de les subvencions previstes en el programa de rehabilitació d’edificis d’ús residencial i, a més, una subvenció addicional del 10%.

La Generalitat ja aporta ajuts de fins a un 25% del cost de les obres de rehabilitació de façanes (amb un màxim de 2.000 euros).

D’altra banda, l’Ajuntament modificarà les Bases Reguladores dels Ajuts a la rehabilitació d’edificis, que gestiona FORUM i que ofereix ajuts de fins al 30% del pressupost de la rehabilitació de la façana (amb un màxim de 15.000 euros per edifici). Aquest programa estava en vigor ja en diversos àmbits del Barri Antic de la ciutat. El març de l’any passat es va ampliar al sector Barreres (a l’entorn de l’edifici dels Quatre Cantons), i la modificació que es proposa ara és que també inclogui tot l’àmbit de les Escodines i els edificis de la façana sud inclosos als estudis que s’acaben de dur a terme.

 

Participació