Es projecta un equipament públic de 8.500 m2 al sector Nord

L’Ajuntament obre un concurs per adjudicar la construcció i la gestió d’un nou model d’equipament.

per Redacció, 14 de maig de 2009 a les 18:17 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 14 de maig de 2009 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Manresa impulsa la creació d’un nou model d’equipament públic. El primer exemple serà el que correspondrà al districte nord de Manresa i que es situarà en el solar entre els carrers Balmes, Gifré el Pilós, Valentí Almirall i Cintaires, que actualment s’usa com a aparcament.
 

La característica principal del nou model és l’aprofitament màxim d'uns mateixos espais per una pluralitat d’usos i per diferents sectors de població. Aquesta característica va associada a l’objectiu d’aconseguir que aquest aprofitament intens reverteixi en crear més ocasions de convivència i de trobada entre les persones.
 

La idea consisteix en dissenyar edificis que puguin contenir serveis (ludoteca, tallers, sales de reunions, centre obert, niu d’entitats, sala d’exposicions, cafeteria, biblioteca, pista poliesportiva, espais de lleure, sales específiques. En una segona fase del desplegament de la renovació de l’atenció ciutadana, també es preveu crear delegacions de la futura Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en cada districte i a l’interior d’aquests equipaments públics.
 
L’equipament públic també contindrà espais comuns que serveixin com a vestíbuls o com a vestuaris per a més d’un d’aquests serveis.
 
D’aquesta manera es pretén donar resposta d’una forma més planificada a les necessitats creixents de serveis complementaris en els diferents districtes municipals, es pretén donar més aprofitament als metres quadrats de disponibilitat pública de cada districte i, de cara als usuaris, també s’espera donar més facilitat i més comoditat per a les famílies o pels usuaris que s’adrecen als equipaments públics en grup. Els pares i mares que acompanyen als seus fills al gimnàs o a la piscina poden aprofitar el seu temps en altres serveis com en el de la biblioteca, per exemple.
 
La novetat d’aquest model d’integració de serveis en un únic equipament ha de comportar la descentralització i l’apropament de serveis que en aquests moments els seus usuaris han de fer un desplaçament més llar de casa seva i també ha de propiciar un increment de la convivència i de l’activitat comunitària en cada un dels sector de la ciutat.
 
La idea de la integració en un únic edifici de diferents serveis va aparèixer en el procés de participació ciutadana per definir com ha de ser l’equipament públic de la zona de les Bases de Manresa. Aquesta intenció s’ha anat concretant a través el coneixement de l’experiència de l’Ajuntament de Vitòria.
 
Pel que fa al finançament, el nou model d’equipament integrat es basa en què l’Ajuntament busca compartir la inversió de la construcció i les despeses de manteniment amb empreses externes a través d’una concessió administrativa. L’empresa o grup d’empreses que formin part de la concessió recuperaran part de les despeses que hauran assumit a través del pagament dels usuaris d’alguns dels serveis que ofereixi l’equipament.

Objectius dels equipaments integrats
  • Cobrir dèficits detectats d’espais en els àmbits cultural, esportiu, social i municipal.
  • Dotar d’equipaments potents i de qualitat els nous espais urbans on es concentra el creixement de la població.
  • Facilitar als ciutadans l’ús d’aquests espais, de manera que més persones disposin de més i millors serveis i els utilitzin.
  • Possibilitar accions integrades innovadores.
  • Disposar d’eines que ens permetin millorar el diàleg entre l’administració i els ciutadans i, alhora, la convergència de públics i la permeabilitat entre ells amb la finalitat d’augmentar la cohesió social
  • Assegurar la sostenibilitat futura d’aquests equipaments, bo i partint d’equipaments integrats que requereixen un esforç inversor més assumible i fan possible una gestió més sòlida i simple.
Quants equipaments integrats es preveuen i on es situen?
El Complex Nord és la primer peça de les quatre que acabaran vertebrant l’espai urbà. Un altre d’aquests equipaments es situarà, en el període 2011-2014, a l’est (Complex Llevant), a la zona de Maixanet, de manera que doni servei als barris ja existents de la Sagrada Família o la Font dels Capellans, a més de les noves àrees de creixement en aquest indret. Un tercer es localitzarà al centre històric (Complex Centre), amb tota probabilitat utilitzant recursos ja existents, replantejant-los i donant-los un nou impuls. Finalment es situarà a la zona de Plaça de Catalunya (Nucli Ponent), destinat a la població resident a aquest barri i a Valldaura.
 
L’entrada en funcionament dels equipaments integrals facilitarà donar un altre ús als actuals centres cívics. Aquests centres són fruit d’un plantejament més limitat, atès que els equipaments integrats oferiran un ventall més ampli de serveis i activitats, en un espai de més dimensions, i seran més fàcilment accessibles per part de més ciutadans de més diversos col•lectius.

Programa mínim del complex nord
Total m2 construïts: 8.500.

1 L’espai del centre obert (compartimentable en espais més reduïts),  la sala d’actes (subdivisible també en  espais més petits),  la sala de reunions de 60 m2 (que es pot partir en 2), així com la sala de reunions de l'EBASP i la sala de reunions de la regidoria de districte, són espais susceptibles de ser utilitzats per a activitats cíviques, en el marc del què s’especifica a les bases reguladores del concurs. A banda, és clar, de l’ús dels espais esportius també  amb finalitats cíviques i culturals.

Cost i finançament
El concurs preveu l’assumpció d’una part del finançament, la construcció de l’edifici i l’explotació durant 40 anys.
El cost de l’obra, de sortida, és de 13.437.500€,  sense IVA. Es fixa com a baixa temerària un 20% d’aquest cost.
La Generalitat aportarà 2,8 milions d’€ (Acció Cívica, Esports, Cultura i Acció social), amb la signatura d’un conveni conjunt entre aquesta institució i l’Ajuntament. És probable que la Generalitat financi el funcionament d’algun dels serveis previstos.
La Diputació destinarà 1,2 milions d’€ al projecte. La Diputació es fa càrrec de la dotació de fons de la biblioteca i de la direcció.
La resta del finançament l’aporta el concessionari.
 
Calendari d’execució
29 de juny, comissió informativa.
4 de maig, Junta de Govern.
6 de juliol, finalització del termini de presentació de propostes.
27 de juliol, termini màxim per l’adjudicació.
Novembre – desembre 2009, aprovació del projecte executiu.
Gener 2010, inici d’obres.
Agost 2011, acabament de l’obra.

 

Participació