1 de 10
Habitatge

Súria publica la convocatòria per a la cessió temporal d'habitatges amb finalitats socials

La convocatòria romandrà oberta fins al dilluns 20 de febrer

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Súria | AjSú
per Redacció, 24 de gener de 2023 a les 21:27 |
La seu electrònica de l'Ajuntament de Súria ha publicat la convocatòria per a la cessió temporal de dos habitatges municipals mitjançant contracte de lloguer. La iniciativa va adreçada a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d'exclusió residencial.

La convocatòria romandrà oberta fins al dilluns 20 de febrer. Es tracta d'una iniciativa oberta a persones o unitats familiars, que compleixin les següents condicions:


- Persones o unitats familiars amb rendes inferiors a dues vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
- Persones o unitats familiars amb rendes compreses entre el 2 i 4,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).


Els habitatges concedits hauran de ser destinats a habitatge habitual i permanent de les persones a qui hagin estat concedits.

Les persones interessades hauran d'estar empadronades a Súria amb una antiguitat de cinc anys, ser majors d'edat o menors emancipats, tenir capacitat jurídica i d'obra, i disposar de nacionalitat espanyola o permís de residència en vigor. 

També hauran d'estar al corrent de pagament de tots els tributs i de qualsevol deute amb l'Ajuntament de Súria i amb l'administració tributària, a més d'altres condicions incloses en les bases. Les sol·licituds es poden presentar a les dependències de la Casa de la Vila en horari d'atenció al públic.

Aquesta és la primera vegada que Súria compta amb un servei públic de gestió d'habitatges municipals i amb un parc social d'habitatges en propietat, tots ells adquirits al llarg de l'actual mandat. També és la primera vegada que es porta a terme una convocatòria de lloguer social d'habitatges municipals. L'objectiu és afavorir el dret d'accés a l'habitatge com a element bàsic de cohesió social.

El ple municipal va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria en la sessió ordinària que va tenir lloc el passat 29 de desembre. En aquest document s'estableixen els requisits de les persones sol·licitants, els criteris de valoració de les sol·licitud i el contingut del contracte d'arrendament.

 

Participació