1 de 10
habitatge municipal

Súria aprova el reglament per a la gestió del parc social d'habitatges

El parc d'habitatges municipal atendrà situacions d'emergència social o necessitats de lloguer social

Ajuntament de Súria | AjSú
per Redacció, 2 de novembre de 2022 a les 18:54 |
L'Ajuntament de Súria compta per primer cop amb un parc social d'habitatges que inclou pisos de titularitat municipal adquirits al llarg de l'actual mandat. Aquest parc social d'habitatges serà gestionat d'acord amb un nou reglament municipal que va ser aprovat inicialment per unanimitat en la darrera sessió ordinària del ple municipal, celebrada el passat 27 d'octubre.

El nou parc social d'habitatges de Súria atendrà situacions d'emergència social o necessitats de lloguer social. Actualment, aquest parc social està format pels tres habitatges de propietat municipal que han estat adquirits durant l'actual mandat. La xifra augmentarà en el futur amb noves adquisicions.


Segons el nou reglament, l'ajut a les persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social és una "actuació municipal prioritària i rellevant", especialment en casos de risc d'exclusió residencial.

També s'hi esmenta que el dret a l'habitatge és un requisit "imprescindible" per a l'exercici d'altres drets bàsics, com el dret a l'educació o el dret a la salut. Per aquest motiu, constitueix "un instrument de primer ordre per a la política pública local".


En el nou reglament s'hi estableixen els requisits per accedir als habitatges públics destinats a atendre situacions d'exclusió social, urgència social o risc de pèrdua de l'habitatge habitual. Pel que fa als habitatges destinats a lloguer socials, seran adreçats als següents col·lectius:

- Joves menors de 35 anys amb dificultats per emancipar-se.
- Persones grans majors de 65 anys.
- Persones amb alguna minusvalidesa acreditada.
- Persones amb rendes compreses entre el 2 i el 4,5% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

El reglament determina la durada màxima de la prestació, que varia en funció de les diferents tipologies de persones usuàries.

L'adjudicació dels habitatges serà avaluada per una Comissió de Valoració i Seguiment, d'acord amb les condicions establertes en el nou reglament i en funció de la disponibilitat d'habitatges adequats a les necessitats. També s'hi preveu un procediment extraordinari d'urgència quan hi hagi situacions de necessitat que ho requereixin.

La Comissió de Valoració i Seguiment estarà presidida per l'alcalde o l'alcaldessa, o la persona en qui delegui. La composició d'aquest organisme es completarà amb el regidor o regidora de Benestar Social o la persona en qui delegui, així com d'altres responsables tècnics municipals.

 

Participació