Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç

per Pere Fontanals,
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals
Civitas: III Trobada de recreadors històrics al carrer del Balç | Pere Fontanals