Beatificació dels màrtirs Fra Benet, Domènec i Josep Oriol a la Seu de Manresa

per Pere Fontanals,