El carril bici perjudica al comerç?

 

Vots totals: 892

Sí, es perden aparcaments i només quatre agafen la bicicleta (375 vots)
No, ja que ajudarà a descongestionar el centre i la gent comprarà relaxada (197 vots)
Ah! però al centre no s'hi va a peu? (183 vots)
No l'afecta, ni per bé ni per mal (138 vots)