El carril bici perjudica al comerç?

 

Vots totals: 814

Sí, es perden aparcaments i només quatre agafen la bicicleta (354 vots)
No, ja que ajudarà a descongestionar el centre i la gent comprarà relaxada (189 vots)
Ah! però al centre no s'hi va a peu? (147 vots)
No l'afecta, ni per bé ni per mal (125 vots)