El carril bici perjudica al comerç?

 

Vots totals: 846

Sí, es perden aparcaments i només quatre agafen la bicicleta (362 vots)
No, ja que ajudarà a descongestionar el centre i la gent comprarà relaxada (193 vots)
Ah! però al centre no s'hi va a peu? (160 vots)
No l'afecta, ni per bé ni per mal (132 vots)