El carril bici perjudica al comerç?

 

Vots totals: 826

Sí, es perden aparcaments i només quatre agafen la bicicleta (359 vots)
No, ja que ajudarà a descongestionar el centre i la gent comprarà relaxada (190 vots)
Ah! però al centre no s'hi va a peu? (148 vots)
No l'afecta, ni per bé ni per mal (130 vots)