gestions creatives
25/04/2016
El pla pretén formar professionals reflexius, crítics i que siguin capaços d’actuar sobre realitats educatives complexes, diverses i contemporànies. Per aquest motiu es connecta la teoria amb l’acció educativa
Pàgina 1 de 1