Pressupostos

La UdL tanca l'exercici pressupostari 2020 sense dèficit

El Consell de govern de la UdL aprova una nova 'spin-off' per al control de males herbes

per Redacció, Lleida | 22 de juny de 2021 a les 19:29 |
La Universitat de Lleida (UdL) ha tancat l'exercici pressupostari 2020 sense dèficit. El Consell de govern de la universitat lleidatana ha aprovat aquest dimarts els comptes del darrer exercici, que inclouen tant els de la UdL com els de la Fundació UdL, i que ara s'hauran de sotmetre a la consideració del Consell Social.

El pressupost 2020 s'ha liquidat amb uns ingressos de 93,7 milions d'euros (respecte els 91,4 milions del 2019) i unes obligacions contretes per un import de 91,7 milions d'euros (94,5 milions el 2019). El romanent de tresoreria ha estat de 22.980 euros, quan el 2019 va ser de 11.325 euros. D'altra banda, el Consell de govern ha donat llum verda a una nova "spin-off" per al control de males herbes.


Pel que fa als ingressos de la UdL, la matrícula de grau, màster i doctorat ha estat un 17% inferior, a causa de la reducció dels preus públics dels graus. Contràriament, les transferències corrents rebudes han augmentat un 12%, mentre que les transferències de capital s'han mantingut.

El gerent de la Universitat de Lleida, Ramon Saladrigues, ha explicat que l'increment de transferències rebudes no es deu a la millora del model de finançament universitari, que porta reclamant la UdL- sinó que "són transferències per compensacions de pèrdues d'ingressos o d'increments de despeses".


En concret, per compensar la reducció del 30% dels preus de les matrícules dels graus, l'increment retributiu del 2% establert per l'Estat, i l'augment de despesa no pressupostada com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de la covid-19 en el sistema universitari català, ha destacat.

Pel que fa a les despeses, la partida més gran és la de personal, que augmenta en 2,5 milions d'euros i arriba ja al 72,8% del pressupost (respecte al 70% de l'exercici anterior).


En canvi, les despeses per compra de béns i serveis i les inversions reals disminueixen un 19% i un 18% respectivament, degut a la reducció de l'activitat presencial en la docència, l'ajornament de congressos, la reducció de desplaçaments, i la contenció pressupostària a causa de la congelació del model de finançament del sistema universitari català., ha indicat el gerent. La Fundació UdL ha registrat 722 euros de pèrdues degut al fet la seva principal activitat, l'organització de congressos, s'ha vist paralitzada per la crisi sanitària.

 

Participació