Rehabilitar

Urbanisme avala rehabilitar el nucli del Mas de Bondia, a Montornès de Segarra

El projecte promou la revitalització d'aquesta antiga vila d'origen medieval amb un gran valor històric i paisatgístic

per Redacció, 15 de març de 2021 a les 19:10 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 15 de març de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha emès informe favorable al Pla de millora urbana del nucli clos del Mas de Bondia, a Montornès de Segarra (Segarra), que persegueix la rehabilitació i revitalització de l'antiga vila d'origen medieval.

La iniciativa de l'Ajuntament ordena les possibles intervencions de rehabilitació en edificacions i patis, especialment a la cara externa del nucli, per mantenir els seus valors morfològics i paisatgístics, regular els usos admesos i les activitats compatibles amb la residència. També estableix les pautes d'ordenació de l'entorn i espai perimetral del clos. El Pla incorpora una diagnosi que planteja la necessitat de dur a terme actuacions en edificacions per evitar que es continuïn degradant.


El Mas de Bondia se situa a l'oest del terme municipal de Montornès de Segarra. Es tracta d'una vila closa del segle XII que s'estructura a partir d'un carrer central anomenat del Portal. L'accés al conjunt es produeix a través de la porta de la masia original i les cases s'agrupen a banda i banda d'aquest carrer principal, de manera que les parts de darrera configuraven un recinte emmurallat.

Amb el pas dels anys, el clos va deixar de tenir aquest paper defensiu i els murs posteriors van ser enderrocats i foradats per ampliar les edificacions. Aquesta evolució ha propiciat l'aparició de construccions annexes a les parts de darrera de les cases.


El conjunt està situat al cim d'un turó, on les edificacions es van implantar seguint la seva forma. S'accedeix al clos des d'una plaça elevada i al peu del turó hi ha un camí perimetral. Al vessant nord del turó el camí és més planer que el del vessant sud, i aquest gran desnivell ha provocat l'aparició de terrasses i murs de contenció a les parts posteriors de les edificacions. Cal destacar els valors paisatgístics del nucli clos, en especial la imatge des de l'accés nord, per la singularitat del turó amb el conjunt construït i envoltat de camps agrícoles de secà.

El Pla de millora conté una diagnosi de l'estat de les edificacions i patis a partir de treball de camp. L'estudi conclou que l'estat de conservació de la morfologia de vila closa és força bo, però les edificacions requeririen actuacions diverses per evitar que es continuïn degradant.


Pautes per a les intervencions

La proposta de l'Ajuntament de Montornès de Segarra ordena les possibles intervencions de rehabilitació en edificacions i patis, especialment a la cara externa del nucli, per mantenir els seus valors morfològics i paisatgístics, regular els usos admesos i les activitats compatibles amb la residència. També estableix les pautes d'ordenació de l'entorn i espai perimetral del clos.

El Ple de millora urbana del Mas de Bondia planteja diferents pautes d'actuació com ara procurar la bona imatge i visibilitat del nucli clos i la qualitat paisatgística del seu entorn i no admetre edificacions ni ocupacions de l'espai de protecció paisatgística En aquest sentit, només s'admeten construccions lleugeres que afavoreixin el coneixement dels valors patrimonials i paisatgístics del Mas de Bondia, o la promoció del patrimoni natural i agroalimentari.

Per garantir una millor qualitat paisatgística de l'entorn del nucli clos, es requerirà d'un projecte d'urbanització unitari que inclogui l'espai d'accés al nucli, el tractament del turó i del seu camí perimetral, i la previsió d'ordenació de l'aparcament per a visitants fora de l'àmbit de protecció paisatgística.

Els usos admesos seran aquells que preservin els valors paisatgístics i patrimonials del Mas de Bondia, i fomentin la revitalització del nucli i la difusió del patrimoni local, com per exemple el turisme rural i les activitats de tipus artesanal. Tot i això, a l'espai d'accés es podrà admetre l'aturada puntual de vehicles per facilitar la càrrega i descàrrega.

La normativa incorpora també una regulació de condicions d'intervenció comuns en edificis i patis, vetllant per la preservació del paisatge i la tipologia històrica dels edificis, els colors i els materials.

 

Participació