Població

La població rural a Catalunya augmenta per primer cop amb 3.800 nous habitants

Caldrà esperar les dades de 2020 per valorar si els efectes de la covid-19 reforcen aquesta pujada

per Redacció , 3 de març de 2021 a les 12:09 |
Els indicadors demogràfics de 2019 constaten per primer cop un lleuger creixement de la població rural en el seu conjunt. Tot i no ser gaire significatiu, 3.798 nous habitants, trenca la dinàmica de despoblament que històricament l'ha caracteritzada i culmina així la tendència de desacceleració iniciada els darrers anys, d'una manera més notable a partir de 2017.

El Departament d'Agricultura ha publicat l'Observatori del Món Rural 2020, un conjunt d'indicadors anuals que permeten fer una radiografia del dinamisme del món rural català i la seva evolució respecte de l'urbà. L'agricultura ecològica també augmenta i es consolida com a sistema de producció en ascens.


L'estudi també assenyala que aquesta tímida progressió demogràfica va lligada al notable increment de la població estrangera arreu de Catalunya, que ha estat d'un 5,4% en les zones rurals i fins a un 7,3% en les urbanes.

La pròxima edició de l'Observatori inclourà les dades de població de l'any 2020 que serviran per poder analitzar si la pandèmia ha fet modificar els hàbits residencials de la població catalana. Es creu que la implantació del teletreball i la valoració de l'habitatge i l'entorn en què es viu ha reforçat la mobilitat de persones a les poblacions rurals.


El nombre de municipis rurals que perden població a Catalunya ha disminuït de 293 l'any 2018 als 262 l'any 2019. Per tant, per tercer any consecutiu, hi ha municipis rurals que reverteixen la tendència de pèrdua poblacional.

En l'àmbit rural, i sempre amb dades de 2019, els nouvinguts també s'han concentrat als nuclis de població més grans, coincidint amb les capitals de comarca, atrets per les oportunitats de treball que s'hi ofereixen. Amb tot, els municipis per sota el mig miler d'habitants han continuat perdent població però en menor grau que els anys anteriors.


Més homes que dones en un entorn molt envellit

L'estudi també assenyala l'envelliment de la població en entorns rurals; tot i ser un fenomen global arreu del territori, és en aquest àmbit on és més acusat. Concretament, l'any 2019, més d'una cinquena part de la població ultrapassa els 65 anys, i, d'aquesta part, el 20% en tenen més de 85. En relació amb el gènere, la població rural continua sent masculina. Altrament, l'arribada de població estrangera no contribueix a la millora de la paritat entre sexes, ja que es constata que tres cinquenes parts d'aquest increment de població forana, que han experimentat els municipis rurals entre 2018 i 2019, han estat homes.

 

Participació