Les principals propostes dels partits de Lleida en urbanisme i mobilitat

Recuperar el centre històric de la ciutat, reconvertir el projecte dels Barrufets a les Basses d'Alpicat i la millora en la gestió dels radars, algunes de les idees electorals que proposen les formacions

per Àlvar Llobet , Lleida, 6 de maig de 2015 a les 00:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 6 de maig de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Partit dels Socialistes de Catalunya- Desenvoluparem un Pla d’Actuació Urgent per a les zones més històriques dels barris per evitar-ne el deteriorament, implicant la Generalitat, seguint el model de l’antic Pla de Barris.
Una de les prioritats  és aprofundir en la intervenció urbanística i el manteniment com a element de benestar personal i col·lectiu. Lleida té un Nucli Antic reconegut com a tal, però en els barris més històrics hi ha també nuclis antics en els quals cal intervenir de manera integral per renovar-los i recuperar-los, com es va poder fer amb els Plans de Barris, que es van deixar de finançar per part de la Generalitat.
 

- Aprovarem i desenvoluparem el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, incorporant-hi les aportacions de la ciutadania, i prioritzant les accions als barris i l’anella verda de la ciutat. El POUM és una eina bàsica per al desenvolupament futur de la ciutat i la seua consolidació estratègica dins i fora de Catalunya. Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de Lleida, acabar la connexió dels barris amb la xarxa urbana i crear la Ronda Verda, circular i perimetral, interfície entre la ciutat i l’horta, són tres dels objectius importants que es prioritzaran.
 

- Potenciarem la formació en seguretat viària per al conjunt de la ciutadania, en especial per als infants i la gent gran. Les dimensions i el traçat de la ciutat fan que sigui una ciutat còmoda pels desplaçaments entre els diferents punts de la ciutat. L’objectiu és que continuï sent una ciutat còmoda, amable i segura per a tothom. L’educació viària a les escoles forma part d’una tasca continuada que fa l’Ajuntament. En la nova legislatura, ampliarem aquesta tasca informativa i formativa per a les famílies i, molt especialment, per a la gent gran incorporant-la a les activitats que es fan des de les llars de jubilats.
 
- Millorarem l’accessibilitat i eliminarem les barreres arquitectòniques que encara hi ha a la ciutat. La mobilitat y la comoditat de la ciutadania en els seus desplaçaments quotidians, passa també per garantir una ciutat on els accessos estiguin pensats per a les persones que porten cadires de rodes,  tenen mobilitat reduïda, o manegen carrets de càrrega i descàrrega, de compra, etc. S’ha fet a Lleida una tasca intensa d’eliminació de barreres arquitectòniques, adequant voreres i accessos. Les accions urbanístiques noves i de manteniment ho tenen en compte de manera prioritària. El compromís és completar les intervencions per eliminar les barreres en els espais  que encara en queden.

Convergència i Unió


- Pla d’actuació immediata de 200 actuacions. Endegarem un pla amb més de 200 d’actuacions urgents detectades en els barris de Lleida. Plantejarem un millor manteniment i una bona planificació per fer de Lleida una ciutat dels detalls, que vetlli per la resolució de problemes com  la senyalització, el correcte manteniment del paviment, els desperfectes en el mobiliari urbà o millora de l’enllumenat.

- Pla de barris. Crearem un pla de barris per al manteniment de les diverses zones de la ciutat.
 
- Gestió estratègica. Treballarem perquè s’aixequi la reserva de sòl de la Variant Sud i s'aprofiti el traçat de l'autopista com a vial alternatiu i gratuït. Reclamarem les connexions històriques pendents com l'autovia a Tarragona, o l'autovia a la Vall d'Aran.

- Radars. Amb finalitat pedagògica i dissuasòria, no recaptatòria – Canviarem la gestió dels radars perquè tinguin una finalitat pedagògica i dissuasòria i no recaptatòria, com passa actualment. Reduirem el nombre de radars ubicant-los en aquells punts amb major sinistralitat o risc.  Instal·larem radars pedagògics que informin però que no sancionin als conductors en aquelles zones on se suprimeixin els radars actuals. Allà on estiguin ubicats els radars de control semafòric, s’instal·laran comptadors numèrics regressius que indiquin als conductors el temps restant perquè el semàfor es posi en vermell.

Partit Popular


- Agilitat en els tràmits. Agilitzarem i simplificarem, sense disminuir la seguretat jurídica, els procediments de tramitació dels instruments de desenvolupament urbanístic.
 
- Transparència en la classificació del sòl. Promourem una major difusió a través de la xarxa de tota la informació sobre la classificació del sòl i els usos permesos al municipi, especialment respecte a la seva modificació i planejament de desenvolupament.

- Codi Tècnic de la Urbanització Sostenible. Elaborarem un Codi Tècnic de la Urbanització Sostenible, que implanti en els nous desenvolupaments urbans les millors pràctiques mediambientals en matèria d’arquitectura, equipaments, serveis, soroll, aigua, energia, transports, comunicacions i residus.

- Recuperar l'estructura original del parc de les Basses. Recuperarem el Parc de la Basses  mantenint l’estructura i l’esperit inicial del Parc, adaptant-lo a allò que reclamen els ciutadans de Lleida. Un Parc del segle XXI on gaudir d’un espai d’esport, lleure i natura 100% públic i 100% obert a tots, sense que hagin de passar els nens per guixeta per poder accedir als seus espais.

Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem- Dissenyarem un nou model urbanístic de ciutat. Refarem el planejament urbanístic 2015-2030, a través d’un debat de fons de tota la ciutadania fins tenir marcades les línies del nou model de Lleida a llarg termini
 
- Farem de Lleida una ciutat humanitzada, per a les persones. Potenciarem una xarxa comercial que ajudi a estructurar la ciutat, amb serveis de proximitat de manteniment sostenible. Convertirem l’espai públic en una àgora ciutadana i un espai de civisme per fer-hi activitats, amb zones verdes, gespa, flors i arbrat que donin qualitat de vida als veïns i veïnes.
 
- Invertirem en el transport públic el que recaptem. Ho farem en impostos de circulació, sancions i zona blava: per això elaborarem un Pla de Mobilitat que cohesioni la ciutat, els polígons i la comarca del Segrià. També promocionarem l'ús de la bicicleta ampliant els carrils bici.
 
- Millorarem la xarxa d’autobusos.
Analitzarem la concessió actual del servei i estudiarem la possibilitat de recuperar-ne la gestió directa des de la Paeria. El nostre objectiu és abaratir el bitllet d’autobús, millorar les freqüències de pas i ampliar la cobertura territorial.

Ciutadans


- Revisarem la concessió del sistema de transport públic d'autobús. Ho farem perquè el servei es realitzi de forma eficaç, sostenible econòmicament tant per a la Paeria com per als usuaris i rebutjarem les fórmules propagandístiques com la gratuïtat del servei per a tots els jubilats sense tenir en compte criteris com la renda. Vetllarem perquè el sistema de radars de velocitat i semafòrics de la ciutat s'adeqüi als criteris de seguretat i prevenció, i no a un afany recaptatori.

- Vetllarem pel condicionament dels aparcaments provisionals existents.
Facilitarem i simplificarem els tràmits per a l'obtenció de permisos en estacionament temporal de zones de càrrega i descàrrega per a empreses i treballadors.
Urbanisme.

- Fomentarem decididament el mercat de lloguer. Incentivant la rehabilitació dels habitatges i bonificant les cessions d'habitatges de particulars per al lloguer social.
Garantirem la participació ciutadana en el debat i formulació dels documents de planejament i la transparència en els processos de requalificació del sòl.

- Promourem la rehabilitació d'edificis i habitatges en tota la zona central de la ciutat. Especialment del Casc Antic, Eix Comercial, Camp de Mart, etcètera, que requereixen un compromís preferent per part de la Paeria, amb accions d'ofici i ajudes a la acció particular. Impulsarem un model urbanístic amable i còmode per als veïns, evitant les places dures o "de disseny", que tan nefastos resultats han donat a Lleida.


Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida Alternativa, Moviment d'Esquerres- Volem una Lleida sostenible i lliure de contaminacions. Farem una ciutat basada en la mobilitat sostenible, segura i ecològica, on el primer seran els vianants, després el transport públic (autobús i tren) i les bicicletes, per davant de cotxes i altres vehicles motoritzats. Tant a dins de Lleida com en els accessos, per això lluitarem per implantar les rodalies ferroviàries i millorar els autocars dels pobles propers.

- La ciutat és per a les persones. Farem voreres més amples i amb arbres. Places verdes en lloc d’aparcaments, menys cotxes circulant pels carrers, menys contaminació, tant ambiental com acústica. Farem aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat per a que la gent de fora deixi el cotxe quan venen a Lleida, des d’on es puguin desplaçar per la ciutat caminant, en transport públic o en bicicleta.

- L’autobús ha de ser per a tothom. Millorarem la xarxa d’autobusos urbans, per fer-los ràpids i eficients, que permetin desplaçar-se per la ciutat sense haver d’agafar el cotxe. Per això volem redissenyar les línies, augmentant els carrils-bus i les freqüències de pas, allargant els horaris d’obertura i tancament, arribant al cap de setmana i a les nits de dijous, divendres i dissabtes, tot pensant en les necessitats de la ciutadania.

- Afavorirem l’us de la bicicleta sense molestar als vianants. Per això fan falta carrers tranquils, amb velocitat reduïda, on els cotxes i les bicicletes puguin compartir l’espai, deixant les voreres pels vianants. Als carrers grans i avingudes farem carrils-bici de veritat, separats dels vianants i dels cotxes, que permetin desplaçar-se per la ciutat fàcilment.

Crida per Lleida-CUP- Recuperar el Parc de les Basses per ús públic d’acord amb el procés participatiu aturant el projecte de privatització de l’espai del parc del Barrufets, i crear 3 parcs públics verds. Tindrien una superfície similar als Camps Elisis i millora d’aquest, eliminant l’ús d’oci nocturn i apostant per un oci familiar diürn. Declarar l'Horta com a Parc Agrari amb la creació de bancs de terra per garantir l’accés a l’agricultura i fomentant una denominació de producte de l’Horta lleidatana que arribi als mercats municipals i promoure el patrimoni, el paisatge i el bioequilibri: camins, sèquies, falques i recorreguts verds.

- Prioritzar la rehabilitació per davant de la nova construcció amb la voluntat de donar una segona vida als espais ja construïts. Eliminarem l'especulació del sòl, així com garantir la morfologia d’una ciutat compacta i mediterrània. Aturar la construcció de 3.000 nous habitatges del pla ARE aprovat pel Ple. Establir plans d’urbanització vinculats a les necessitats reals de la ciutat, per a l’ús temporal d’espais en desús amb què promoure l’activitat i la creació o conversió en espai verd en detriment de la construcció.

- Crear un equip pluridisciplinari i participatiu per a projectes urbans municipals. Amb l'objectiu que permeti pensar col·lectivament quina és la política urbana de la ciutat en tres grans eixos: una política de paisatge; una política de barris pensada des de les necessitats i els equipaments de referència, d’acord amb el veïnat de cada zona, i una política vial que faciliti el pas del vianant, que millori l’equipament bàsic de l’espai públic i el seu manteniment (arbres, fonts, bancs, espais de trobada, etc.).

- Creació d'un Pla de mobilitat integral.  Amb voluntat que afavoreixi la mobilitat pública, amb bici i a peu: reestructuració de la xarxa d’autobusos urbans, eliminació de barreres arquitectòniques per garantir l’accés universal a tot l’espai públic; ampliar el carril bici i les voreres on sigui possible, definint una amplada mínima sense obstacles, i determinar llocs apropiats de descans per als vianants, integrant-hi les àrees enjardinades (places i parc) que hi ha en els itineraris. I generar espais públics acollidors i lliures per a totes les dones i per als diferents usos culturals.

Comú de Lleida
- Política urbanística i de sòl al servei de les persones.
 No volem una política sotmesa als interessos del capital privat; al servei d’una Lleida cohesionada i inclusiva, al servei del contacte, la mobilitat i la vida quotidiana de les persones. Cal recuperar l’ús públic dels espais verds de la ciutat (Les Basses, la Mitjana, l’Horta, el riu) i que els diversos espais i barris de la ciutat rebin un tracte respectuós amb allò que els fa part d’un únic espai compartit  i en allò que els atorga caràcter propi.

- Pla de rehabilitació i reciclatge d’habitatges buits susceptibles de ser rehabilitats. Proposem fer-ho coordinada amb els Plans de Formació i d’Ocupació i l’Institut Municipal d’Educació (IMO), per tal que aquesta necessitat sigui alhora generadora de feina.

- Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). I en general de la política urbanística de grans obres promoguda per l’actual Paeria. Aturarem algunes actuacions previstes al Centre Històric, i de manera especial la proposta d’obertura d’un nou vial paral·lel al nord de l’Eix comercial fins al nord del carrer Cavallers que alteraria de forma definitiva la trama pròpia del Centre històric.

- Una gestió coherent, eficient i transparent del transport públic. Juntament amb l’afavoriment de les mobilitats tranquil·les (la del vianants, la de les bicis) ha de reduir clarament la necessitat de l’ús dels automòbils i la seva càrrega de soroll, de contaminació, de perills. 

 

Participació