Isaac Albert
Cap comentari
25/06/2018
«Omple d’esperança alçar el cap i veure que cada vegada som més i millors les persones implicades no només en el nostre projecte sinó també amb aquesta ciutat»
Alfredo Vega
2 comentaris
19/06/2018
«Terrassa és un dels grans pols econòmics, universitaris i culturals de la regió metropolitana de Barcelona»
Ignasi Giménez
Cap comentari
15/06/2018
«Cal invertir en infància, perquè la pobresa infantil deixa cicatrius que no es poden arribar a curar mai»
Javi García
2 comentaris
11/06/2018
«Us convido a totes i tots a fer una reflexió sobre com gestionar el nostre temps, com gestionar el temps de la nostra societat»
Javier González
1 comentari
06/06/2018
«En l'últim Ple municipal s'ha aprovat un nou model en el qual casualment els partits "amics" de la municipalització es van reservar quatre places»
Marc Medina
Cap comentari
22/05/2018
«Els Ajuntaments no legislen en matèria d'habitatge i, en conseqüència, el marge d'actuació és limitat. Malgrat això, es tracta d'obrir la via de l'expropiació definitiva»
Javier González
1 comentari
21/05/2018
«La Terrassa de 2030 no es pot teixir amb els vímets de 1979, es velles estructures partidistes i partidàries no són suficients per donar les millors respostes a les preguntes dels nostres conciutadans»
Laura Pinyol
2 comentaris
20/05/2018
«Ciutadans té un any per anar polint aquests trets de falangisme que li surten de manera natural abans de les municipals i esdevenir la 'solució' perquè a Espanya res no canviï»
Gracia García
Cap comentari
17/05/2018
«A Terrassa comptem amb un teixit associatiu realment implicat i potent, reivindicatiu i divers, que no cessa en la denúncia de casos de violència i abús, així com en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ»
Josep Ballbè
Cap comentari
14/05/2018
«Bo i seguint en el llistat de punts que situen el mapa de Terrassa al món, no vull passar per alt l'important patrimoni industrial de la vila»
Amadeu Aguado
Cap comentari
12/05/2018
«Cal reconstruir Europa des de les ciutats i des de la ciutadania, entesa no com un ens abstracte, sinó com un conjunt de persones involucrades en el procés de presa de decisions»
Isaac Albert
Cap comentari
11/05/2018
«La cohesió social entesa com la capacitat d'organització i acció de la ciutat per respondre col·lectivament i de manera compartida als reptes que tenim plantejats»
Manuel Giménez Guardia
Cap comentari
09/05/2018
Anna Rius
Cap comentari
08/05/2018
«Aquesta lluita no és solament de les dones, és una lluita social en la qual tots, homes i dones, som partícips i responsables»
Javier González
Cap comentari
07/05/2018
«El progrés solament pot venir de la unió entre l'Ajuntament i tots aquells agents amb capacitat d'invertir»
Laura Pinyol
1 comentari
06/05/2018
«Per demostrar que has estat violada, has d'haver estat disposada a deixar-t'hi la vida. Aquesta és la lliçó»
Xavi Martínez
Cap comentari
04/05/2018
«Proposem crear mecanismes de generació de més habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció oficial, i augmentar el parc d'habitatges públics de lloguer»
Oriol Guerrero
Cap comentari
03/05/2018
«Cal un model de servei bibliotecari que sigui transversal i adaptat als nous formats culturals que existeixen»
Xavier Matilla
Cap comentari
02/05/2018
«Es prioritza un esdeveniment que està més vinculat a un suposat objectiu comercial/econòmic privat, especulatiu i dubtós, que no pas un objectiu esportiu de la ciutat»
Africa Serena
1 comentari
20/04/2018
«La seva trajectòria vital és el mirall que reflecteix la lletjor d'aquesta societat egoista»
Joan Tamayo
Cap comentari
16/04/2018
« Cal dissenyar, entre tots i totes, un model d'una Terrassa on es respecti, per sobre de tot, el dret a la ciutat»
Xavier Matilla
Cap comentari
09/04/2018
«Mina no està demanant diàleg, pacte o negociació. El que està demanant és tracte de favor.»
Josep Ballbè
Cap comentari
04/04/2018
«No podem acceptar, com a mal menor, que el rellotge corri impassible, fins a arribar a la data-topall del 22 de maig i repetim la votació»
Francesc-Marc Álvaro
16 comentaris
03/04/2018
«Cal tractar el votant independentista com allò que és: un ciutadà adult capaç de fer-se càrrec que aquest viatge és més difícil, complicat, llarg, dur i gris del que s'havia promès»
Lluís Martínez
Cap comentari
07/02/2018
«Estem convençuts de la necessitat de defensar els drets de la ciutadania des de la proximitat, d’acord amb el principi de subsidiarietat»
Irene Ramentol
2 comentaris
06/02/2018
«La crisi al si de l'empresariat català ha posat davant del mirall les velles estructures que han tancat files amb l'Estat»
Joan Tamayo
Cap comentari
01/02/2018
«Es tracta de reunir en una sola taula de treball a totes les iniciatives econòmiques sense ànim de lucre»
Carles Rodríguez
Cap comentari
17/01/2018
«Hem volgut incidir de forma decisiva en aquest pressupost que considerem un dels més importants de la legislatura»
Laura Pinyol
3 comentaris
31/12/2017
«Les sotragades han estat tan grans i tan profundes que l'esperança per un millor 2018 és imperativa»
Josep Ballbè
2 comentaris
14/12/2017
El diàleg requereix vàries coses: entesa, generositat, audàcia, cedir, negociar, cercar punts de proximitat i mostrar capacitat imaginativa.
Pàgina 1 de 24