1 de 10
Urbanisme

Es reprenen els treballs de descontaminació i urbanització del carrer del Gasòmetre, al Segle XX

La descoberta de vestigis de l’antiga fàbrica de gas van provocar la seva paralització el març de 2022

Els treballs per extreure els vestigis descoberts al solar de l'antiga fàbrica de gas | Cedida
per LaTorre, Terrassa | 30 de novembre de 2022 a les 17:16 |
La presència d’estructures soterrades i conservades de les antigues instal·lacions de la fàbrica de producció de gas, que fa funcionar des de l’any 1860 fins al 1941, va obligar a aturar el passat mes de març les obres de descontaminació d’aquest solar, situat entre els carrers del Gasòmetre, del Pare Font, de Gibert i de Roger de Llúria, al barri del Segle XX.

Un cop s’ha estudiat i valorat la importància de la descoberta per al patrimoni industrial de Terrassa, ja que mostren com es reconduïa el gas des del seu punt d’elaboració fins als tres dipòsits de la fàbrica, la promotora propietària majoritària dels terrenys, Metrovacesa, ha reiniciat aquest mes els treballs de descontaminació. Posteriorment, la mateixa empresa farà les obres d’urbanització.


Aquests terrenys formen part de l’actualització del projecte d’urbanització del polígon d’actuació en sòl urbà del carrer del Gasòmetre, núm. 4, presentat per la propietat, i afecta un terreny de 5.475,20 m2 de superfície. Les obres d’urbanització contemplen enderrocar els paviments existents, explanar terres, pavimentar vials i espais públics, construir voreres i instal·lar mobiliari urbà. També preveu millorar la xarxa d’abastament, completar i fer noves xarxes de serveis de sanejament, d’enllumenat públic, d'electricitat (mitja i baixa tensió), de gas, de telecomunicacions i fibra òptica municipal, de recollida de residus i, també, de plantació d’arbres i de reg.

Un requisit previ


La descontaminació de part d’aquests terrenys era un dels requisits previs a executar, en compliment de la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya de 23 d’octubre de 2020. Aquests treballs van arribar després d’anys de litigis entre la promotora de l’àmbit, Gas Natural i l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta conflictivitat va concloure amb el conveni signat l’any 2018 entre el Consistori i la promotora, un document en què l’empresa es va comprometre a assumir tots els costos derivats tant dels treballs de descontaminació com dels d’urbanització.

Amb el desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació urbanística, l’Ajuntament ha adequat un terreny en desús del barri del Segle XX per recuperar-lo, amb finançament privat, com un nou espai públic per a la ciutadania, amb més verd i noves zones d’esbarjo i jocs infantils. Una actuació que s’emmarca dins la voluntat de l’equip de govern d’impulsar nous usos en solars buits històrics, com també en edificis i entorns desactualitzats, com són alguns dels antics vapors industrials.
Participació