1 de 10
Ple Municipal

Aquests són els punts del ple municipal d'abril a Terrassa

La sessió se celebra aquest divendres 29 d'abril amb 29 punts a l'ordre del dia i en format presencial

Ple municipal del mes de gener del 2022. | Cedida
per A.M, Terrassa, Catalunya | 26 d'abril de 2022 a les 16:49 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 26 d'abril de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Ajuntament de Terrassa celebra aquest divendres 29 el ple municipal del mes d'abril del 2022. La sessió es farà en format presencial i consta de 29 punts. Començarà a les 9.30 h del matí es podrà seguir pel canal de Youtube municipal i per la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM). 

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió del dia 8 d’abril d’enguany (número 5/2022).


Àrea de Territori i Sostenibilitat

2. Aprovació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Terrassa i del Protocol d’actuació d’episodis ambientals de contaminació.


3. Nomenament per substitució del representant del Grup Municipal de Junts per Terrassa al Consell d’Administració de Taigua.

4. Aprovació del Text Refós de la Modificació Puntual del POUM per a la regulació d’usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d’A2, A3 i A10 que afronten a eixos comercials.


Àrea de Serveis Generals 

5. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les que s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

6. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les activitats que s’hi desenvolupen a diverses finques i, en conseqüència, determinar que s’apliqui la bonificació prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI a l’entitat Societat Coral Joventut Terrassenca.

7. Constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa.

8. Aixecar la declaració de no disponibilitat de crèdits de la relació de conceptes pressupostaris i imports detallats als annexos de la Memòria del present expedient, número 2, per un import de 1.383.138 €.

9. Aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari número 1 del Pressupost de l’any 2022.

10. Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 1 del Pressupost de l’any 2022.

11. Modificació provisional de les ordenances fiscals 3.8 d’instal·lacions esportives municipals i 3.25 de centres docents de titularitat municipal.

12. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2022.

13. Modificació de la Plantilla del personal municipal per al 2022.

Junta de Portaveus

14. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

15. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
de Portaveus, si s’escau.

Participació Ciutadana 

16. Proposta presentada pel col·lectiu Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, per adequar el tram i l’import anyal de la targeta blanca segons ingressos individuals.

17. Proposta presentada pel Sr. Francisco Ruiz Fernández, relativa a la seguretat al barri de Sant Pere. 

18. Proposta presentada per l’Associació de Veïns de Can Roca, en relació amb el funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Propostes de resolució

19. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per afavorir la pràctica esportiva i la participació a les competicions dels menors estrangers no acompanyats.

20. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, de suport a la candidatura d’«Asamblea por la escuela bilingüe» al premi «Princesa de Asturias de la Concordia».

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per augmentar el fons bibliogràfic de les biblioteques amb autors terrassencs.

22. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la reserva de places als casals d’estiu d’infants i joves vinguts d’Ucraïna fugint del conflicte bèl·lic.


23. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per a la modificació de l’acord aprovat pel Ple en data 25 de febrer de 2022, relatiu a la posada a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’un solar que forma part del Pla de Millora Urbana de transformació de la fàbrica Sala Badrinas. 

24. Presentada pel Grup municipal de JxT, per garantir la pluralitat en el butlletí Visquem.

25. Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya.

26. Propostes urgents 

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de Govern Municipal 

27. Donar compte del Decret número 7056/2022, de 8 d’abril, relatiu al canvi introduït respecte als membres que integren el Grup municipal de Tot per Terrassa, i a la modificació del règim de delegació d’atribucions d’Alcaldia.

28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.662 al 3.797/2022, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats.

29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Precs i preguntes

 

Participació