Patrimoni històric

Terrassa vol ampliar i protegir el seu patrimoni cultural de la ciutat

Els informes elaborats els anys 2007 i 2020 són el primer pas per a la incorporació i protecció dels nous béns al catàleg històric de la ciutat

per M.R., Terrassa, Catalunya | 4 d'agost de 2021 a les 12:00 |
Ajuntament de Terrassa | Roger Navarro
L'Ajuntament va aprovar en un Ple ordinari la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb la intenció de protegir i ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa. Aquesta modificació és un pas previ per a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica.

Els elements a incorporar en el catàleg cultural de la ciutat s'han pogut seleccionar gràcies a uns estudis del patrimoni històric terrassenc realitzats el 2007 i el 2020. L'objectiu de l'Ajuntament és actualitzar les mesures de conservació dels béns ja protegits i afegir de nous perquè no es deteriorin i acabin desapareixent.


Per tant, aquest nou inventari estaria format per un total de 364 elements que es classifiquen en cinc grups: conjunts o àmbits urbans d'interès (22), edificis (189), elements arquitectònics d'un edifici (28), monuments i elements artístics de l'espai urbà (80) zones o jaciments arqueològics (26), zones o jaciment paleontològics (1) i patrimoni natural (20).

Un cop aprovada la modificació del POUM, només s'aprovaran treballs de manteniment, conservació d'aquests béns. Per a altres tipus d'obra s'haurà de redactar prèviament un pla especial urbanístic per a cada element inventariat, i que haurà de ser informat per la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. A més, en el cas que es modifiqui qualsevol element, caldrà que l'obra sigui avaluada per l'Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística.


Per complir amb els objectius d'aquesta modificació del POUM, l'Ajuntament també ha aprovat la suspensió d'atorgament de llicències d'obra dels elements culturals ja protegits per estudiar, dins del període de suspensió, el seu valor patrimonial i evitar la destrucció del patrimoni cultural de Terrassa. 

 

Participació