habitatge

Es constitueix el Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa

L'objectiu és fomentar, impulsar i enfortir experiències i propostes entorn a la política d’habitatge de la mà de la ciutadania, entitats i organitzacions locals

per A.M, Terrassa, Catalunya | 9 de juliol de 2021 a les 15:00 |
Habitatges de Terrassa | Roger Navarro
Terrassa ja compta amb el Consell Municipal d’Habitatge (CMH), l’òrgan consultiu i de participació de la ciutadania, les entitats i associacions, els gremis i col·lectius professionals que, juntament amb les institucions, ha de permetre implementar polítiques d’habitatge més participatives, transparents i dotar d’un nou marc de reflexió i corresponsabilització envers aquestes.

S'ha constituït aquest dijous a la tarda en una sessió presidida per l'alcalde, Jordi Ballart; acompanyat de la primera tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, com a vicepresidenta primera de l’òrgan.


Per Ballart aquest consell "neix amb l’objectiu de dotar a la ciutat d’un nou organisme que permeti unes polítiques d’habitatge més participatives i transparents, implicant a la ciutadania d’un nou marc de reflexió i corresponsabilització vers aquestes". I ha fet una crida a participar-hi. Per la seva part, Melgares ha incidit en el fet que "caldrà donar veu a les diferents necessitats i posicionaments al voltant de l’habitatge, implicant la ciutadania i consensuant amb els principals agents de la ciutat". 

Dirigint-se a les entitats els ha dit que "haureu d’estar amatents a potenciar i millorar la concertació entre operadors públics i privats, establint un diàleg entre tots els protagonistes que participen en les polítiques d’habitatge, fomentant també un treball interseccional amb les diferents àrees municipals".


Principals objectius del Consell


El CMH és un òrgan consultiu i participatiu de l’Ajuntament de Terrassa que té com a
objectiu principal fomentar, impulsar i enfortir experiències i propostes entorn a la
política d’habitatge
a la ciutat, de manera que permeti: donar veu a les diferents necessitats i posicionaments a l’entorn de l’habitatge; implicar la ciutadania en les polítiques d’habitatge; consensuar amb els principals agents relacionats amb l’habitatge les
actuacions municipals en l’àmbit; fer el seguiment del Pla Local d’Habitatge i de les actuacions previstes, vetllant pel manteniment de la coherència global i qualitat en el se desenvolupament; i potenciar i millorar la concertació entre operadors públics i privats que, d’alguna manera, participen en les polítiques d’habitatge, i entre les diferents àrees municipals fomentant el treball transversal i interseccional.

Entitats que formen el CHM


El CMH està format pel Plenari, on són representades les entitats i col·lectius de l’àmbit sectorial i els serveis municipals; per la comissió permanent i per les comissions de treball. El Reglament del Consell preveu que en puguin formar part com a membres del Plenari diverses entitats i agents de l'àmbit habitacional de la ciutat, entre ells el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi d’Aparelladors, la Cambra de la Propietat i el Gremi de Constructors, la Plataforma d’Afectat per la Hipoteca i el Colectivo Sin Vivienda; Prou Barreres, l’Espai Drets o la Sindicatura de Greuges de Terrassa, entre d'altres. Aquests organismes, per ser membres del CMH, només hauran de nomenar a un representant, respectivament.

D'altra banda, com a la resta de consells participatius municipals, les entitats i organisme que no constin en el Reglament però també vulguin formar part d'aquest Consell, ho poden fer presentant una sol·licitud i seguint els passos habituals. La creació del nou organisme està contemplada al Pla Local d’Habitatge i el reglament es va aprovar al Ple municipal de novembre.

 

Participació