Habitatge

Terrassa busca pisos buits per allotjar famílies en risc d'exclusió a qui es pagarà la fiança i 18 mesos per avançat

La ciutat s'adhereix al programa "Reallotgem" de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

per La torre del Palau , 22 de març de 2021 a les 20:00 |
L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit al programa "Reallotgem", impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), que té per objectiu llogar pisos privats per poder allotjar famílies en situació d'emergència. Així, el Consistori vol captar habitatges buits exercint d'intermediador entre l'AHC i la propietat.

L'Agència Catalana de l'Habitatge pagarà divuit mesos per avançat i l'import de la fiança als propietaris que posin a disposició el seu habitatge. La resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte.


Per a participar en el programa, els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent, tenir els subministraments d'alta o preparats per estar-ho i tenir una superífice màxima de 90 metres quadrats (les condicions econòmiques màximes es regularan en aquest màxim, si l'habitatge se n'excedeix).

Un cop l'Ajuntament conegui la disponibilitat d'habitatges, l'AHC farpa una inspecció per comprovar-ne l'estat, la idoneïtat i l'ubicació. El contracte tindré una durada màxima de cinc anys  (o de set si el propietari és persona jurídica). L'¡import màxim del lloguer s'ajustarà a l'índex establert per les mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatges.


Un cop signat el contracte, l'Ajuntament farà una proposta d'adjudicació i l'AHC cedirà l'habitatge a la persona demandant que consideri més idònia, tenint en compte les característiques del cas i de l'habitatge. Actualment, la Mesa d'Emergència de Terrassa té 61 famílies en llista d'espera que es podrien beneficiar d'aquest programa.

 

Participació