Ple Municipal

Aquests són els temes que es tractaran al Ple Municipal de Terrassa d'aquest divendres

L'ordre del dia compta amb 10 propostes de resolució

per La torre del Palau , 24 de febrer de 2021 a les 17:00 |
Els 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa participaran aquest divendres al Ple Municipal del mes de febrer. La sessió, que se celebrarà telemàticament, començarà a dos quarts de deu del matí i es podrà seguir en directe pel canal de Youtube del Consistori i per la Ràdio Municipal de Terrassa (95.1 FM). Consulta sota aquestes línies l'ordre del dia del ple, que consta de 10 propostes de resolució.

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de gener

d’enguany (número 1/2021).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


2. Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal dels serveis urbans de
transport amb automòbils lleugers.

3. Aprovació d’una nova tarifa a preu tancat del servei de taxi de Terrassa.

4. Aprovació inicial del Reglament del Comitè per a la millora de la neteja i la gestió
de residus.

5. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM a l’àmbit del carrer de
Sant Pere 23-25.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Aprovació de l’increment de les retribucions per al 2021 en un 0,9 per cent per al
personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a l’Ajuntament de Terrassa,
i les societats municipals Egarvia, SA, Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa,
SA, Foment de Terrassa, SA i Societat Municipal de Comunicació, SA, i amb efectes
1 de gener de 2021.

7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball del 2021.

ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

8. Aprovació de l’acord de col·laboració Terrassa Orienta.

9. Aprovació de la pròrroga de l’actual Pla Local de Joventut de Terrassa 2017-2021.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

10. Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020.

JUNTA DE PORTAVEUS

11. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència
masclista.

12. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13. Intervenció de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, en relació amb
la pujada de la factura elèctrica i el sistema energètic vigent.

14. Proposta presentada pel Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, en
relació amb la realització d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15. Presentada per Alcaldia-Presidència, d’aprovació inicial de la modificació puntual
del Reglament Orgànic Municipal.

16. Presentada pel Grup municipal del PSC, en reconeixement a la cultura popular
terrassenca.

17. Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges de Terrassa.

18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per avaluar les necessitats de les
entitats associatives del Districte i actualitzar el procés participatiu sobre el nou
Centre Cívic del Districte III.

19. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per començar els treballs d’un nou
Pla Director del parc de Vallparadís.

20. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per unificar el criteri de
l’Ajuntament de Terrassa en les reclamacions per lesions d’agents de Policia
Municipal.

21. Presentada pel Grup municipal de TxT, per a l’impuls d’una comissió d’estudi del
canvi de model de gestió del CAAD.

22. Presentada pels Grups municipals del PSC i Ciutadans, per esclarir el destí de
les vacunes contra la COVID-19 “sobrants” al Consorci Sanitari de Terrassa el
passat mes de gener de 2021.

23. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per donar suport a l’amnistia.

24. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per la lluita contra el feixisme a
Terrassa.

25. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL


26. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 286 al
1.462/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

27. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

 

Participació