Habitatge

El preu del lloguer a Terrassa augmenta un 10% el 2019

L'any 2019 el mercat immobiliari del Vallès Occidental va perdre el dinamisme dels darrers anys, segons indica l'Observatori del Consell Comarcal

per Sergi Baixas , 30 de juliol de 2020 a les 09:00 |
Cau l'activitat del sector de l'habitatge a la comarca però continuen pujant els preus de compra i lloguer | ACN
Menys activitat en el sector de l'habitatge, però continua la tendència a l'alça de preus de compra i lloguer. Malgrat que l'any 2019 el mercat immobiliari del Vallès Occidental perdés el dinamisme dels darrers anys -la compravenda d'habitatges i els contractes de lloguer van caure un 6% respecte de l'any 2018-, el preu mitjà de compravenda va créixer un 10% i més d'un 6% el del lloguer. 

Unes dades que sorgeixen de l'informe anual de l'habitatge elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal per conèixer i analitzar l'evolució de les dinàmiques del sector, i així, aproximar l'accés a les dades als agents implicats en l'elaboració i la planificació de les polítiques públiques de l'habitatge. El document aporta informació específica sobre la dinàmica de la construcció i el mercat immobiliari a escala local, com també sobre la problemàtica de l'accés a l'habitatge i d'exclusió residencial.


Dinàmica de la construcció

L'any 2019 ha registrat una davallada del nombre d'habitatges iniciats des del 2017. Així doncs, l'any passat es va iniciar la construcció de 2.211 habitatges a la comarca, 303 menys que l'any anterior (-12,1%); alhora que es finalitzaven 1.356 habitatges, 397 més que un any abans. Unes dades que indiquen el trencament de la dinàmica de recuperació de construcció d'habitatge a la comarca. 

 

Evolució dels habitatges iniciats per cada 1.000 habitants Foto: Informe anual de l'habitatge al Vallès Occidental


Mercat immobiliari

El preu mitjà de compravenda augmenta un 10% el 2019 i se situa a 2.180 euros per metre quadrat. Sant Cugat és el municipi del  Vallès Occidental amb el preu mitjà més elevat (3.675 €/m2), seguit de Sant Quirze del Vallès (2.684 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.672 €/m2) i Matadepera (2.539 €/m2). Sabadell registra un preu mitjà al voltant de 2.050 €/m2, Rubí 1.850 €/m2, i Terrassa 1.750 €/m2.
 

Preu mitjà anual de compravenda d'habitatge (€/m2) Foto: Informe anual de l'habitatge al Vallès Occidental


El preu de lloguer també creix un 6,3% i arriba als 730 euros al mes de mitjana. Els municipis amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.134 €/mes), Matadepera (1.075 €/mes), Viladecavalls (853 €/mes) i Sant Quirze del Vallès (824 €/mes). El preu del lloguer ha pujat a Terrassa un 9,5% respecte a l'any passat, un 7% a Sabadell, i un 5,5% a Rubí. 

Per altra banda, només a cinc municipis de la comarca el preu mitjà del lloguer contractual s’ha vist reduït anualment: Badia del Vallès (-13,8%), Rellinars (-12,5%), Vacarisses (-8,5%), Sant Llorenç Savall (-4,8%) i Sant Cugat del Vallès (-1,3%). 

L’any 2019 va haver-hi 9.964 transaccions de compravenda d’habitatge i 15.951 contractes de lloguer formalitzats a la comarca. Totes dues formes de transaccions del mercat immobiliari van disminuir un 6,3% respecte de l’any anterior. El règim de lloguer és manté com el predominant al mercat immobiliari a la majoria dels municipis de la comarca.

Accés i exclusió residencial

Pel que fa a la construcció d'habitatges de protecció oficial a la comarca, se'n van iniciar 293 i finalitzar 119. Tot i l'augment sostingut dels últims cinc anys, la promoció d’habitatge públic està lluny del que hi havia abans de la crisi econòmica de 2008. El nombre d’habitatges de protecció oficial (HPO) iniciats va incrementar anualment més del doble, fet que ha provocat un augment en l’aportació de la comarca a les obres noves d’HPO del conjunt de Catalunya.

Finalment, els contractes signats per la borsa de mediació de lloguer social han disminuït el darrer any un 14,1%, passant dels 206 contractes signats als 177. Les prestacions de pagament del lloguer també mostren una davallada respecte de l'any anterior (-26,3%), la primera reducció des de 2014 amb un total de 4.784. Els desallotjaments del domicili mantenen una xifra similar a l'any anterior, al voltant de 1.550 casos de llançaments judicials. 

 

Participació