ple municipal

Totes les claus del ple de juliol d'aquest divendres, que torna a ser telemàtic

L'ordre del dia consta de 33 punts

per LaTorre, 23 de juliol de 2020 a les 14:00 |
El ple de juliol torna a ser telemàtic, com ja ho van ser el de març i abril. | Anna Mira
Aquesta informació es va publicar originalment el 23 de juliol de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Després d'un ple de juny presencial, els 27 regidors presentaran i debatran les propostes de manera telemàtica, en format de videotrucada. L'adopció d'aquesta mesura arriba per evitar possibles contagis.

La sessió començarà a dos quarts de deu del matí i es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Terrassa i també per la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM). L'ordre del dia consta de 33 punts i arriba després de la celebració, aquest dijous, del ple extraordinari per aprovar el Pla de Xoc contra els efectes del coronavirus a la ciutat.


1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 30 de juny
d’enguany (número 5/2020).
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat

 
2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros.
 
3. Aprovació definitiva del procediment de reversió de ple dret a favor de
l’Ajuntament de la finca adjudicada 6.2 del Projecte de reparcel·lació del polígon
«FUPAR-FIRA».

 
4. Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu a la substitució del servei de
transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda, estipulat en el contracte vigent
amb TMESA per un servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus, fins
que aquest vehicle adaptat no sigui necessari pel servei habitual.
 
5. Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu al manteniment de l’oferta del
transport públic i la reducció de servei aprovada el passat 23 de maig de 2020
mitjançant Decret d’alcaldia 2.811, fins el diumenge 28 de juny de 2020.
 
7. Aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici de 2019 de l’aportació
municipal a l’empresa de Transports Municipals d’Egara, SA.

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
 
8. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2021 els dies 1 d’abril
(Dijous Sant) i 5 de juliol (Dilluns de Festa Major).
 
9. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria
anual del registre comptable de factures, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre 2 comptable de factures en el sector públic per a l’exercici 2019.
 
10. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques
de fiscalització a posteriori i control financer, corresponent al Pressupost de 2019.
 
11. Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i dels
seus ens, corresponent al Pressupost de 2019.
 
Àrea de Promoció Econòmica i projecció de la ciutat
 
12. Aprovació de la signatura del conveni de participació conjunta a la Xarxa de
Ciutats Eurocities entre els municipis del Sistema Urbà de Terrassa.
 
13. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest de la Red Innpulso
“Por el impulso y promoción de las políticas públicas de innovación como
herramientas clave para paliar los efectos del COVID19 en las ciudades”.
 
Comissió especial de comptes
 
14. Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte als
comptes de l’exercici 2019 i, en conseqüència, elevar al Ple municipal la proposta
d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, i prendre coneixement dels
informes de la Intervenció General sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, amb motiu de la
liquidació del Pressupost del 2019, i l’estimació de la quantificació de la provisió de
drets de dubtós cobrament.
 
Junta de Portaveus
 
15. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència
masclista.
 
 
16. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
de Portaveus, si s’escau.
 
Participació ciutadana
 
17. Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, en relació amb la “Taula
de Futur de Ca n’Anglada 2030”.
 
Propostes de resolució
 
18. Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, pel compliments
dels compromisos amb el barri de Ca N’Anglada.
 
19. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’atorgament de subvencions a
entitats per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament.
 
20. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient
sancionador, SADI 26/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense
ajustar-se a la llicència atorgada.
 
21. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient
sancionador, SADI 27/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense
ajustar-se a la llicència atorgada.
 
22. Presentada per Alcaldia-Presidència, per a l’adhesió a la Carta Alimentària de la
Regió Metropolitana.
 
23. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, sobre l’ampliació
dels límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
 
24. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la tramitació de les
denúncies policials.
 
25. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per impulsar el flamenc i el ball
andalús en el marc de l’Educació 360.
 
 
 
27. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la creació del Patronat de Comerç
i Turisme de Terrassa i altres accions estratègiques.
 
28. Presentada pel Grup municipal del PSC: Frenem el virus, activem l’educació.
 
29. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, a favor de què els
ajuntaments puguin disposar del seu superàvit i la no aplicació de la regla de
despesa.
 
30. Propostes urgents
 
Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal
 
31. Prendre coneixement de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2019 de la
Sindicatura Municipal de Greuges.
 
32. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.899 a
2.992/2020, així com els tramitats electrònicament, 1.631 al 2.489/2020, dictats per
l’Alcalde- President i Regidors i Regidores delegats.
 
33. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

Participació