Política municipal

El ple municipal de Terrassa es posicionarà a favor regulació dels preus de lloguer

Se celebra aquest divendres 28 de febrer a les 9.30 hores

per Anna Mira , Terrassa , 27 de febrer de 2020 a les 20:30 |
Ple municipal de Terrassa. | Marc Solé
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres 28 de febrer el segon ple de l'any. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 9.30 h. El Ple es pot seguir en directe a través del web municipal i que, amb posterioritat, el vídeo íntegre del Ple estarà publicat al canal Youtube municipal. El Ple també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia


1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 20 de desembre del 2019
(número 16/2019)


Àrea de Territori i Sostenibilitat

2. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació a la recollida pneumàtica de Residus.

3. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d’agrupació parcel·lària.

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa en matèria d’intercanvi de dades amb transcendència tributària, i de l’addenda al conveni de 14 de novembre de 2017 de col·laboració entre ambdues administracions per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic.

5. Aprovar l’increment de les retribucions per al 2020 en un dos per cent per al personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a l’Ajuntament de Terrassa, i les societats municipals Egarvia, S.A., Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A., Foment de Terrassa, S.A. i Societat Municipal de Comunicació, S.A., amb efectes 1 de gener de 2020.

Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat 

6. Aprovació inicial de la modificació de l’art. 5è del Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa.

Àrea de Drets Socials 

7. Acceptar l’assignació per al període gener - desembre del 2019, atorgada per la Direcció
2 General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament del funcionament dels centres educatius de titularitat municipal Centre d’Educació Especial FATIMA i Centre Paràlisi Cerebral El Pi.

8. Aprovar inicialment les Bases reguladores que hauran de regir en la quinzena edició del premis “Nous Professionals 2020”.

Junta de Portaveus

9. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

10. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de
Portaveus, si s’escau.

Intervencions ciutadanes 

11. Intervenció de la Sra. M. Dolors Nogués Vidal, en relació amb els problemes que pateix el barri de Les Carbonelles.

12. Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, en relació amb el projecte “Taula de Futur de Ca n’Anglada 2030”.

Propostes ciutadanes 

13. Presentada per la Sra. Irene Pérez Gil, per condemnar les pràctiques del Grupo Azora i
demanar el posicionament del Ple a favor de la regulació dels preus de lloguer.


Propostes de resolució

14. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per fer un reconeixement públic del lideratge de les dones.

15. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per tal d’elaborar un Pla Director del Comerç de Terrassa.

16. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la promoció censal dels animals de companyia.

17. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, per la difusió de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

18. Presentada pel Grup municipal del PSC, proposant la creació del Consell Municipal de Benestar Animal.

19. Presentada pel Grup municipal del PSC, per la promoció de la targeta de transport públic T-Verda a la ciutat de Terrassa.

20. Presentada pel Grup municipal del PSC, per rellançar la Taula de Futur Ca n’Anglada 2030.

21. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, pel foment de l’esport femení.

22. Presentada pels Grups municipals del PSC i de Ciutadans, per reiterar la necessitat de garantir el prestigi de l’Ajuntament de Terrassa i recuperar la normalitat parlamentària de la institució.

23. Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre el nou model urbanístic de la Terrassa del
3 futur.

24. Prendre coneixement de la renúncia a la condició de Regidor d’aquesta Corporació presentada pel Sr. Adrià Sánchez Morales.

Propostes urgents 

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal 


26. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 10.527 a
l’11.306/2019 i de l’1 al 986/2020, així com els tramitats electrònicament, 2.632 al
2.951/2019 i de l’1 al 257/2020,, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores
delegats.

Precs i preguntes
 

 

Participació