Política municipal

El ple municipal de Terrassa aprovarà el Pla Local d'Habitatge

El Colectivo Sin Vivienda intervindrà en el torn de participació ciutadana

per Anna Mira , Terrassa , 28 de novembre de 2019 a les 16:30 |
Ple municipal de Terrassa. | Anna Mira
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres 29 de novembre el cinquè ple del mandat. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 9.30 h. El Ple es pot seguir en directe a través del web municipal i que, amb posterioritat, el vídeo íntegre del Ple estarà publicat al canal Youtube municipal. El Ple també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia


1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 25 d’octubre d’enguany (número 13/2019)

Àrea de Territori i Sostenibilitat


2. Acceptació de la cessió dels drets de participació en la Societat civil Grup Ferrero, SCP, adjudicatària de la concessió administrativa d’ús privatiu d’un espai públic situat al Parc de Vallparadís, per destinar-lo a la instal·lació i explotació d’un establiment destinat a l’activitat de bar i altres serveis relacionats.

3. Aprovació inicial del Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2018-2030.

4. Aprovar el Contracte Programa entre l’Ajuntament de Terrassa i Eco-Equip, SAM pel període 2020-2023.

5. Aprovar el Pla Local d’Habitatge de Terrassa 2019-2025.

6. Aprovar per a l’any 2020 les tarifes del servei d’autotaxi de Terrassa, amb efectes a partir de l’endemà de la seva aprovació pel Ple d’aquest Ajuntament.

7. Aprovar per a l’any 2020 les tarifes del servei de transport públic urbà de viatgers de Terrassa, amb efectes a partir de l’endemà de la seva aprovació pel Ple municipal.

8. Aprovació Inicial Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d’agrupació parcel·lària,

9. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació a la recollida pneumàtica de residus.

10. Aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit de l’Anella Verda.

11. Aprovació del text refós del Pla especial i Catàleg de masies de l’Anella Verda.

12. Donar compte del Decret d’emergència núm. 8936, de 25 d’octubre de 2019, en relació a la seguretat de la coberta de l’aparcament del Portal de Sant Roc.

13. Acordar la Resolució anticipada de la concessió de domini públic destinada a la construcció i explotació de l’aparcament subterrani de l’aparcament del Portal de Sant Roc de Terrassa, atorgada a l’empresa «Aparcamientos Subterráneos de Terrassa SA».

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

14. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les que s'ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Àrea de Drets Socials

15. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa.

16. Resolució d’un recurs interposat contra la imposició d’una sanció per infracció de la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

17. Aprovació inicial del Reglament del Consell Universitari de Terrassa.

18. Designació del representant suplent de l’Ajuntament de Terrassa a l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Junta de Portaveus

19. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

20. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

Participació Ciutadana

21. Intervenció de l’associació “Colectivo Sin Vivienda” d’exposar precs en relació a la situació i la reivindicació de les famílies i les persones que viuen als pisos ocupats dels bancs.

Propostes de resolució

22. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i PSC, proposant l’aprovació de l’elaboració d’un Pla d’Infància i Adolescència a la ciutat de Terrassa.

23. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, d’adhesió al Manifest 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 2019.

24. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, pel foment de l’accessibilitat cognitiva.

25. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, per l’elaboració d’una guia de comunicació inclusiva de l’Ajuntament de Terrassa.

26. Presentada pel Grup municipal del PSC, perquè Terrassa se sumi al projecte de les “Ciutats 30”

27. Presentada pel Grup municipal del PSC, per continuar desplegant el Pacte d’estat contra la violència de gènere i per instal·lar a l'entrada de la ciutat el cartell «Municipi protegit contra la violència de gènere».

28. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la prevenció de l’addició al joc dels menors d’edat.

29. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, per refrendar al Ple de l’Ajuntament de Terrassa el Pacte de ciutat per l’Hoquei.

30. Presentada pel Grup municipal del PSC, per garantir el prestigi de l’Ajuntament de Terrassa i recuperar la normalitat parlamentària de la institució.

31. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per demanar al nou govern que sorgeixi de les eleccions del passat 10 de novembre que flexibilitzi la regla de la despesa.

32. Propostes Urgents

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern

33. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 7.398 al 8.938/2019, així com els tramitats electrònicament, 1.975 al 2.235/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

34. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Precs i preguntes
 

 

Participació