Política municipal

El ple de juliol decidirà si es penja la pancarta per la llibertat dels presos polítics

L'ordre del dia té un total de 21 punts que es debatran aquest divendres 19 de juliol a partir de les 8 hores

per Anna Mira , Terrassa , 18 de juliol de 2019 a les 14:15 |
Ple municipal de Terrassa. | Anna Mira
Aquesta informació es va publicar originalment el 18 de juliol de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres 19 de juliol, el segon ple del mandat. Un ple que començarà més aviat del que és habitual perquè a les 12 hores es farà el ple de constitució del Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'Ajuntament de Sabadell.

Així l’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 8 h. El Ple es pot seguir en directe a través del web municipal i que, amb posterioritat, el vídeo íntegre del Ple estarà publicat al canal Youtube municipal. El Ple també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).


Ordre del dia

1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 15 i 28 de juny d’enguany (números 8 i 9/2019, respectivament)


Àrea de Territori i Sostenibilitat

2. Aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici de 2018 de l'aportació municipal a l'empresa de Transports Municipals d’Egara, SA.

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

3. Exercir l’acció de reversió legal de la finca “Masia Els Bellots” la titularitat de la qual fou cedida gratuïtament a Foment de terrassa per acord de Ple de 25 d’octubre de 1990.

4. Acceptació de la renúncia i extinció de la cessió d’ús respecte de la Masia de la finca Torre Mossèn Homs, atorgat, en favor de la societat municipal Foment de Terrassa, per acord de Ple de 30 d’abril de 1992.

5. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2020 els dies 9 d’abril (Dijous Sant) i 6 de juliol (Dilluns de Festa Major).

6. Aprovar l’expedient número 1 de Crèdit Extraordinari per import de 303.790,00 €, finançat amb romanent de tresoreria, per a despeses generals destinat a inversions financerament sostenibles.

7. Aprovar l’expedient número 1 de Suplement de Crèdit per import de 2.190.077,70 €, finançat amb romanent de tresoreria, per a despeses generals destinat a inversions financerament sostenibles.


8. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2019.

9. Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció General sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 i de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit de deute, i aprovar el Pla Econòmic Financer per els anys 2019 i 2020.

10. Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació al compliment de la normativa contra la morositat a l’exercici 2018.

11. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques de fiscalització a posteriori i control financer.

12. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria anual del registre comptable de factures, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic per a l’exercici 2018.

Comissió especial de comptes

13. Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte els comptes de l’exercici 2018 i, en conseqüència elevar al Ple Municipal la proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, i prendre coneixement de l’informe de la Intervenció General sobre els criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació i del resultat de la seva aplicació.

Junta de Portaveus

14. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

15. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

Participació Ciutadana

16. Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la situació del projecte de futur Ca n’Anglada 2030.

Propostes de resolució

17. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, referent a la vulneració de drets fonamentals en la causa 20907/2017 de la Sala II de Tribunal Suprem.

18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre els fets de l’Escola Font de l’Alba.

19. Propostes Urgents

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern

20. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números del 2.680 al 5.323/2019, així com els tramitats electrònicament, 591 al 1.204/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

21. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Precs i preguntes
 

 

Participació