eleccions municipals 2019: La petició de la societat civil

«Quines propostes tenen els partits en relació a la indústria i les infraestructures per Terrassa?»

Els partits polítics de Terrassa responen les inquietuds de la Cambra de Comerç de Terrassa

per Anna Mira, Terrassa , 23 de maig de 2019 a les 08:00 |
La campanya electoral per les eleccions municipals sovint destaca per les propostes que fan els diferents partits polítics en diversos àmbits de la ciutat. Des de LaTorre hem demanat a diferents entitats, col·lectius, associacions i persones de Terrassa que ens traslladéssin les peticions que volen fer arribar als partits. Cada dia, durant la campanya publicarem les respostes dels partits a les preguntes dels ciutadans.

Avui és el torn de la Cambra de Comerç sobre indústria i infraestructures. En concret les seves peticions són: 

- Quines mesures impulsaran per incentivar la implantació i la retenció a la ciutat d’empreses que -en l’entorn de la Industria 4.0 i la digitalització- necessiten un entorn afavoridor de la competitivitat per a desenvolupar-se?
- Quina política de mobilitat volen impulsar i quines accions de reclamació es pensen dur a terme per assegurar que es compleixen les inversions en infraestructures identificades com a necessàries per a la competitivitat empresarial?


PSC: Impulsarem la promoció del sòl per potenciar l’atracció d’activitats productives de major valor, prioritzant el suport als processos de canvi tecnològic, innovació i transferència de coneixements. Desenvoluparem els nous polígons industrials activant el sòl industrial planificat com Bellots II i Franja Sud. Al final del mandat aquests polígons estaran urbanitzats i en funcionament. Treballarem per activar els terrenys industrials situats en la franja nord i can Petit vinculats a la construcció de la B40. Crearem un dispositiu d’atracció d’empreses innovadores així com un espai de co-creació empresarial i una agenda permanent de prospecció internacional per captar empreses de la indústria 4.0 per a Terrassa.

És essencial finalitzar l’autovia orbital B40 i garantir la seva continuïtat fins a Sabadell. També és clau reivindicar la reducció del peatge de l’autopista de Les Fonts i el canvi de zona tarifària de Terrassa pel que fa al ferrocarril. La construcció de noves estacions de ferrocarril/metro i l’impuls al projecte de la nova línia de FGC pel túnel d’Horta obrirà moltes oportunitats econòmiques a la ciutat, a més de millorar la vida de les persones.TeC: La industria 4.0 representa un model d’activitat econòmica intensiva en coneixement. El principal factor de localització per aquest tipus d’activitat és la capacitat que tenen els entorns urbans per convertir-se en ecosistemes diversos on diferents serveis, coneixements, habilitats i sabers poden ser satisfets. La capacitat de satisfer la demanda de serveis auxiliars, intensius en coneixement i innovació, és clau per la localització industrial. En definitiva, són les persones qui actuen com a factor de localització. Per això, és indispensable oferir serveis i entorns urbans de qualitat: mobilitat, connexió, formació, espais d’intercanvi i innovació oberta a la ciutat, espais comercials especialitzats ben connectats etc. Des de Terrassa en Comú apostarem per ajustar l’oferta formativa de la ciutat a les demandes de l’economia del coneixement, la recuperació de l’activitat econòmica dins la trama urbana i l’impuls d’espais d’innovació oberta i infraestructura estratègica especialitzada.

Des de Terrassa en Comú apostem per una mobilitat sostenible i justa que prioritzi el transport públic i que garanteixi la capacitat d’accés a serveis i oportunitats a tota la població. Creiem prioritari reivindicar la nova línia ferroviària del FGC Terrassa-Barcelona passant per Sabadell i Cerdanyola que contempla el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Una línia que permetria dotar de transport públic d’alta capacitat als polígons sud de Terrassa, a l’Hospital de Terrassa i connectar terrassa de manera directa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a la que ho van la meitat d’universitaris que viuen Terrassa. Altrament, proposem una nova estació FGC en l’àmbit del sector Can Guitart-Palau Sud. Creiem que els àmbits industrials de la ciutat han de tenir vocació metropolitana i per tant creiem imprescindible que disposin d’accés amb transport públic d’alta capacitat. Tenint en compte el nivell d’execució en què es troben, caldria finalitzar les obres de la autovia Abrera- Terrassa.


ERC-MES: La industria 4.0 va molt més enllà de l'adaptació de grans fàbriques o sectors tecnològicament punters (que ja estan de ple en aquesta transformació) a una transformació digital localitzada, si no que parlem del canvi tecnològic més important de les darreres dècades que s'estén fins a tenir la certesa que acabarà repercutint a tota la Indústria i, per extensió a tota la societat. No importa la grandària o el sector industrial de l'empresa, l'assimilació de les noves possibilitats de la Indústria 4.0 suposarà una forta competitivitat per les empreses que per desconeixement o manca de recursos no duguin a terme aquest canvi. L'ús de la digitalització i de plataformes connectades atorga l'oportunitat de reindustrialitzar el nostre entorn, potenciar la indústria ja existent, retornar-la de forma no invasiva l'entramat urbà o augmentar l'ocupació de la mà d'obra qualificada. Una fàbrica sensoritzada
i robotitzada podria recollir dades constantment, adaptar-se immediatament a la demanda, servir de forma més personalitzada, aportar servei, dissenyar, produir i afegir serveis als
productes físics.

Si Terrassa vol jugar un paper en la quarta revolució industrial en benefici de tota la seva ciutadania, cal que, més d’hora que tard, es plantegi seriosament una diagnosi acurada de
tota la seva Indústria en aquest camp, de com estan produint actualment, el potencial de
transformació dins la Indústria 4.0 i, evidentment, com pot traduir-se això al seu potencial
d’ocupabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, el març de 2017 Esquerra Republicana va presentar una proposta a Ple per desenvolupar una diagnosi acurada del possible impacte de l'Industria 4.0 a la ciutat i les inversions que s'haurien de realitzar per acollir amb garanties de competitivitat una realitat que ja és present. També emprar les conclusions de la mateixa per la revisió del Pla de Desenvolupament industrial de Terrassa, així com per programes d'adaptació d'un mercat laboral que es veurà fortament impactat per la mateixa. El programa desenvolupat per l'Ajuntament d'Industria 4.0 en aquest sentit creiem que es queda curt i requerim d'inversió en infraestructures públiques de suport empresarial i els dispositius de formació inicial i contínua de la població activa de la ciutat de Terrassa.

La política de mobilitat interna passa per la revisió alhora que completa implementació del
Pla de mobilitat de Terrassa en tota la seva ambició, intentant donar un pas mes en el
plantejament de guanyar la ciutat al vianant i dotar de les millores del transport públic i
alternatiu necessàries. Mobilitat externa cal millorar línies interurbanes de transport públic
amb poblacions entorn de forma col·laborativa i també, quan a infraestructures o greuges
tarifaris en el transport públic (Terrassa n'és un bon exemple) fer un front comú per poder
defensar amb arguments sòlids, que els tenim, solucions que beneficiïn a tothom.


JxTerrassa: El talent de la nostra ciutat universitària tendeix a marxar de la ciutat quan acaben els seus estudis, i cal revertir aquesta situació; permetin un exemple baladí, s’imaginen vostès que la Masia del FCB hagués deixat marxar a Xavi, Iniesta, Busquets i Messi...? Doncs aquí passa el mateix, formen a grandíssims professionals que després desenvolupen els seus projectes a d’altres ciutats. Nosaltres fomentarem mesures de retenció del talent, recolzant-ne la creació de les seves start ups per tal que es puguin desenvolupar els seus projectes a la nostra ciutat, i això a llarg termini serà nova indústria i llocs de treball.

La mobilitat ha de passar necessàriament pel compliment de l’Agenda 2030 de la ONU i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); facilitarem l’adquisició del vehicle elèctric amb més bonificacions fiscals i d’aparcament, i impulsarem una política més eficaç de transport públic, millorant el servei, per tal de reduir l’ús de la utilització del vehicle privat. La reclamació de l’entrega de les infraestructures pendents serà feta pel conducte que calgui i de forma constant i reiterada.


Cs: Apostem pel replantejament dels polígons, millorar les infraestructures de la mà d'altres administracions i un pla de captació municipal professionalitzat per sortir fora de Catalunya i d'Espanya. Terrassa té actius i potencial per poder legitimar una reivindicació històrica sobre el dèficit en infraestructures, la conjuntura política general no acompanya però s'ha de preservar juntament amb altres agents econòmics i empresarials. 


CUP: El nostre posicionament a nivell d’infraestructures passa per prioritzar aquelles que afectin al transport col·lectiu en detriment del vehicle privat. En aquest sentit, ens oposem fermament a la construcció de la B-40 (Quart Cinturó) que l’únic que contribuirà és a destruir el nostre entorn natural més pròxim. Per altra banda, creiem que és necessari reivindicar la necessitat de la Linia Orbital Ferroviari, de la construcció de la nova estació a Can Boada, així com una nova Línia de FGC que doni servei als barris del sud de la ciutat, passant per Sabadell i connectant a la UAB.


PP: 

Consulta la resta de peticions: 
Síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, sobre els drets humans. 
- Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) sobre les rieres. 
- Sociòleg Salvador Cardús sobre la col·laboració público-privada. 
- Centre Cultural Terrassa sobre l'antic edifici dels jutjats. 
- Comissions Obreres sobre la creació d'ocupació de qualitat. 
- La Cambra de Comerç sobre comerç de proximitat i grans àrees comercials. 
- MútuaTerrassa sobre la millora de la qualitat de la salut. 
- La patronal Cecot sobre el Mercat de la Independència. 
- La PAH sobre el Pla Local d'Habitatge. 
- La Plataforma d'Educació Pública Terrassa sobre educació. 
 
Totes les llistes de les eleccions municipals al Vallès Occidental: noms i cognoms, partits, sigles i municipis
 

 

Participació