gallifa

Estudien reconvertir la bassa de la Rectoria de Gallifa en dipòsit

Actuaria com a reserva d'aigua per tal d'ampliar la garantia de subministrament i ajudar a una gestió més eficient de tota la xarxa d'aigua municipal

per Redacció, 9 de gener de 2019 a les 18:43 |
Bassa de la Rectoria de Gallifa | Diputació de Barcelona
El municipi de Gallifa disposa d'un sistema d'abastament d'aigua potable que depèn de les fonts naturals d'aigua de la zona. Aquestes fonts tenen cabal suficient per garantir les necessitats dels habitants en condicions normals, però en condicions excepcionals de sequera severa, podria donar-se el cas que les fonts s'assequessin i el municipi perdés aquesta garantia.

Per això s'ha dut a terme el present estudi de reconversió de la bassa de la Rectoria en dipòsit, que actuaria com a reserva d'aigua, ampliant la garantia de subministrament i, a més, tal i com s'ha comprovat a l'estudi, ajudaria a una gestió més eficient de tota la xarxa d'aigua municipal en condicions normals.


Les actuacions previstes a l'estudi inclouen la impermeabilització i reforç de l'estructura de la bassa, la construcció de la coberta de la bassa i de la caseta de vàlvules, bombes i sistema de cloració, i 120 m de canonades de connexions entre dipòsits.

 

Participació