Política municipal

La remunicipalització de l'aigua i la creació del Districte 7, al Ple municipal de març

L'ordre del dia té un total de 29 punts que es debatran aquest dijous 22 de març a partir de les 18 hores

per Redacció, Terrassa | 22 de març de 2018 a les 06:00 |
Ple municipal de Terrassa | Ajuntament de Terrassa
Aquesta informació es va publicar originalment el 22 de març de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Aquest dijous 22 de març se celebra una nova sessió ordinària del ple municipal de Terrassa amb la remunicipalització de l'aigua, la creació del Districte 7 i la renovació de l'enllumenat públic com a protagonistes. L'ordre del dia té un total de 29 punts que es debatran a partir de les 18 hores a la sala de plens de l'Ajuntament. 

Ordre del dia


1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 18 de gener
d’enguany (número 1/2018).


Àrea de territori i sostenibilitat

2. Aprovació del conveni de custòdia entre l’Ajuntament de Terrassa i els propietaris
de les parcel·les que conformen l’àmbit dels marges del torrent de les Monges.

3. Aprovació de la Proposta de Conveni per a l’expropiació de mutu acord de la finca
situada al número 8 del carrer del Teatre de Terrassa propietat de la Fundació
Privada Sant Llàtzer de la ciutat de Terrassa.

4. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets per a l’expropiació d’una finca
ubicada al carrer del Romaní 56, Barri de Les Fonts, qualificada de verd urbà.

5. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets per a l’expropiació d’una finca
ubicada al carrer del Gerani 2, Barri de Les Fonts, qualificada de verd urbà.

6. Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua.

7. Acord d’aprovació inicial de la imposició de la darrera pròrroga forçosa per assegurar la continuïtat del servei públic d’abastament d’aigua.

Àrea de serveis generals i govern obert

8. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les quals s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

9. Aprovar inicialment la modificació de l’actual divisió territorial en districtes de Terrassa, i que implica la creació d’un nou districte, Setè, a partir de la segregació d’una part del Districte 3.

10. Adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, sense opció de compra, durant 60 mesos, d’ordinadors de sobretaula.

11. Prendre coneixement de les resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, acordant, per una banda, suspendre el contracte de serveis energètics municipals, i per una altra, desestimant el recurs interposat per l’Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment i, en conseqüència, aixecant l’esmentada suspensió del procediment de contractació.

12. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa de l’any 2018.

13. Aprovar l’expedient de Transferència de Crèdit número 1 del Pressupost municipal del 2018.

Àrea de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació

14. Ratificació del Decret número 1834, de 5 de març, pel qual es nomena al Sr. Manuel Giménez, Tinent d’Alcalde Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, com a representant de la Corporació en els òrgans de govern de l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

15. Ratificació del Decret número 1835, de 5 de març, pel qual es nomenen nous vocals en representació de l’entitat Associació Ecoinserció.

Junta de portaveus

16. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

17. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

Participació ciutadana

18. Intervenció de l’AMPA del CEIP VALLÈS, en relació a la no adscripció única de la mateixa a un IES.

Propostes de resolució

19. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per tal de donar resposta a les reclamacions de l’AMPA de l’Escola el Vallès.

20. Presentada pel Grup municipal de TeC, en relació a la gestió integral i la dinamització del Parc de Vallparadís.

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per l’habilitació temporal d’un espai per aparcament públic gratuït al Districte III.

22. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la millora del Parc de Vallparadís i la redacció d’un nou Pla Director.

23. Presentada pel Grup municipal del PDeCAT, per a què les competicions esportives de Copa del Rei i de la Reina, passin a anomenar-se Copa d’Espanya.

24. Presentada pel Grup municipal del PDeCAT, demanant la posada en marxa d’un servei de reutilització d’objectes en bon estat lliurats a les deixalleries.

25. Presentada pel Grup municipal del PSC, per demanar a la Generalitat de Catalunya l’augment progressiu de la inversió pública en protecció social per a la infància.

26. Propostes urgents

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal 

27. Donar compte de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2017 de la Sindicatura Municipal de Greuges.

28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 611 al 1.923/2018, així com els tramitats electrònicament, 221 a 614/2018, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Precs i preguntes 

 

Participació