La bretxa salarial, en 11 gràfics: les dades que expliquen la vaga del 8-M

La diferència entre el que cobren les dones i els homes es deu sobretot a l'afectació de la maternitat i les feines de cures en la carrera professional, així com a una relegació a feines menys valorades i retribuïdes

| 07/03/2018 a les 23:26h
Arxivat a: Política, bretxa salarial, feminisme, dia de la dona, 8 de març, vaga feminista
Treballadors d'una fàbrica de joguines a Ibi, en el procés de fabricació d'un cotxe de joguina. | ACN
El 8 de març d'enguany tindrà un marcat caràcter de reivindicació laboral, ja que se centra en denunciar la bretxa salarial que pateixen les dones en el treball, així com altres discriminacions en aquest àmbit. I la forma que pren la protesta, com és propi d'aquest camp, és la vaga, en aquest cas femenina i feminista. La bretxa salarial és una xacra que tot just ha tornat als nivells de l'inici de la crisi, però la seva anàlisi permet treure a la llum algunes conclusions aparentment paradoxals, com que aquelles condicions vinculades a priori a l'estabilitat en la feina solen reflectir majors diferències salarials entre homes i dones.

Això pot ser així perquè, segons apunten alguns estudis, la causa d'aquesta discriminació no seria tant els perjudicis masclistes dels empresaris -que alguns casos hi ha, segur-, sinó l'afectació de la maternitat en la vida laboral de les treballadores. Com que les tasques de cures en general i les dels fills en concret recauen sovint en la mare, aquesta es veu obligada a interrompre la carrera professional en el moment en què es decideix parir, amb les previsibles conseqüències pel que fa a dificultat d'ascens a posicions directives o acumulació d'antiguitat, en canvis de feina o en adopció de jornades parcials -pel que fa a hores i salari-.

D'aquesta manera, els homes amb feines precàries presenten condicions salarials similars a les dones precàries, però, en canvi, els homes tenen més facilitats per escapar d'aquest terra laboral i ascendir, acumulant una experiència que els seria impossible d'adquirir si es corresponsabilitzessin com pertocaria de la cura dels fills. L'informe "Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015", elaborat i fet públic recentment per la Generalitat, mostra alguns indicis sobre aquest fet a Catalunya, així com l'observatori IQ també agrupa estadística amb perspectiva de gènere en diversos camps, també el laboral, que ho permeten analitzar.

Mesures com una baixa per paternitat i maternitat igual i intransferible o un canvi social profund basat en la corresponsabilitat de les tasques no remunerades i de cures ajudarien a corregir en part aquesta xacra. Caldrien, però, altres mesures, com avançar cap a jornades més racionals i compatibles amb la vida personal, un sistema públic que faciliti les cures a les persones dependents (escoles bressol des dels zero anys i llei de la dependència desenvolupada), fixar quotes per promocionar dones a llocs directius o acabar amb la discriminació horitzontal que relega les dones a feines menys reconegudes i remunerades.

1. La bretxa general s'ha reduït, però és lluny d'erradicar-se

La diferència entre el salari mig de les dones i el dels homes no s'ha reduït de forma substancial els darrers anys. De fet, segons les últimes dades disponibles, la bretxa salarial del 2015 es va situar en nivells similars als de l'inici de la crisi, en un 23,9%. L'augment dels sous de les dones va ser aquell any del 3,1%, força superior al dels homes (0,2%), cosa que va permetre que es reduís la diferència en més de dos punts respecte el 2014.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA (DIFERÈNCIA ENTRE EL SOU MIG DE LA DONA RESPECTE EL DE L'HOME)
 
2.Les dones, campiones de la jornada parcial

En molts casos, la diferència salarial s'explica en part pel major pes de la contractació parcial en dones respecte als homes. Com que moltes d'elles no treballen de forma remunerada la jornada sencera, el seu salari és -com a mínim- proporcionalment inferior. De fet, només el 6,7% dels treballadors tenien un contracte a temps parcial el 2017, un tipus de jornada que afectava al 22,2% de les treballadores. Aquesta clara divergència, a més, s'ha mantingut força constant des de l'inici de la crisi.
 
PERCENTATGE DE JORNADES PARCIALS EN RELACIÓ AL TOTAL DE CONTRACTES A CATALUNYA, PER SEXE I ANY
 
3. El sou d'homes i dones a temps similar, força similar

D'aquesta manera, si la comparació no es fa de forma genèrica, sinó entre els treballadors i treballadores amb jornades a temps complet i els que en tenen a temps parcial, la diferència ja es redueix. De fet, en alguns anys com el 2013, el salari mitjà entre els homes que tenien un contracte a temps parcial era pràcticament el mateix que el de les dones en la mateixa condició, tot i que aquesta diferència s'ha anat incrementant fins al 7,1% el 2015. En canvi, la bretxa entre els ocupats a temps complet és superior (en tractar-se de feines més estables, també hi influeixen altres qüestions com l'antiguitat), tot i que lluny del 23,9% global que separa homes i dones, ja que així es comparen relacions laborals més homologables.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, PER SEXE, SEGONS JORNADA A TEMPS COMPLET O PARCIAL
 
4. Les dones treballen -remuneradament- sis hores i mitja menys a la setmana

Una altra evidència conforme les jornades laborals de les treballadores són més curtes que les dels treballadors es troba quan s'analitza la jornada mitjana d'elles i la d'ells i la seva evolució. De mitjana, els treballadors van tenir l'any passat una jornada propera a les 40 hores setmanals, concretament de 37,2, mentre que la d'elles no arribava ni a les 32 hores. I la diferència sembla que s'eixampla els darrers anys, ja que la dels treballadors va ser el 2017 més d'una hora superior a la del 2015, mentre que la de les treballadores va ser menys de mitja hora més llarga.
 
EVOLUCIÓ DE LA JORNADA LABORAL MITJANA A CATALUNYA, PER SEXE
 
5. El sector de la restauració, on hi ha més diferència

D'aquesta manera, si es compara el que cobren de mitjana elles i ells per cada hora efectivament treballada -de forma remunerada-, la bretxa es redueix i les treballadores perceben només un 15,3% menys que els treballadors. A partir d'aquí, el motiu del diferencial cal buscar-lo en alguna altra banda i no en el tipus de jornada.

En tot cas, aquesta bretxa per hora treballada varia segons el tipus de treball. Així, en les directives i gerents puja fins al 20,2% i en la restauració i el comerç, fins al 25,5%, però en els professionals científics i intel·lectuals és de tan sols el 10,4%.
 
BRETXA SALARIAL PER HORA TREBALLADA A CATALUNYA, EL 2015, SEGONS TIPUS DE TREBALL
 
6. Elles són les que deixen la feina per la casa

Hi ha moltes raons per les quals un treballador pot aparcar la carrera professional, però no totes pesen per igual en homes i dones. Així, el percentatge d'estudiants homes i dones és similar, com en el cas dels jubilats i prejubilats o els incapacitats permanents. En canvi, el 91% de les persones que es troben inactives per dedicar-se a les tasques de la llar -entre les quals, la cura de fills- són dones. La diferència és abismal i queda clar a qui afecta més aquest impàs en la progressió laboral que impedeix acumular antiguitat o progressar en l'escala directiva (amb la millora salarial corresponent).
 
INACTIUS PER CADA MOTIU A CATALUNYA, SEGONS EL PES D'HOMES I DONES, EL 2017
 
7. Homes i dones es reparteixen les branques de treball

Un altre dels motius pels quals el salari mitjà de les dones és inferior és perquè hi ha un percentatge superior d'empleades en determinades ocupacions en què el sou és generalment més baix. Així, el percentatge d'homes en la indústria, amb salaris més elevats, és superior al de les dones, mentre que elles treballen més en el sector terciari, pitjor remunerat.

Però, fins i tot en sectors similars, les activitats que ocupen homes estan més prestigiades i millor pagades. Així, un 60,2% dels empleats del comerç a l'engròs i la intermediació són homes, però el 65,3% de les empleades al comerç al detall són dones. Igualment, un 69,1% dels treballadors de les indústries tèxtils són homes, però la tasca de la confecció de peces de vestir és d'elles en un 61,7% dels casos. A banda, qüestions de cures com la sanitat o l'educació són clarament femenines, per no parlar del treball domèstic.
 
PES DE CADA SEXE EN DIVERSES BRANQUES D'ACTIVITAT A CATALUNYA, EL 2015
 
8. La bretxa creix amb l'edat

Les raons anteriorment citades ajuden a explicar els motius pels quals la bretxa salarial en la gent jove és inferior a la dels grups d'edat més avançada. De fet, la diferència entre el que cobren ells i elles és la meitat entre la gent de 25 a 34 anys que entre els de 55 anys i més.

Això es deu, entre altres motius, a que el primer grup d'edat sovint no ha hagut d'afrontar encara la qüestió de la maternitat, a banda que nois i noies acostumen a patir feines precàries similars, mentre que els següents grups ja van millorant les condicions laborals, l'antiguitat i els càrrecs jeràrquics, deixant enrere moltes dones per les raons ja citades. En tot cas, sembla que la bretxa s'ha reduït en els grups d'entre 35 i 54 anys i ha augmentat en el de més edat.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, PER SEXE I GRUP D'EDAT
 
9. Les feines estables consoliden també la diferència salarial

Una altra evidència conforme les situacions de precarietat laboral afecten de forma similar a homes i dones emergeix quan es compara la bretxa salarial entre aquells que tenen un contracte temporal. Segons l'any que s'analitzi, les dones amb contracte temporal cobren entre un 10% i un 14% menys que els homes en aquesta mateixa situació. La diferència entre els que tenen contracte indefinit, en canvi, puja fins a un marge d'entre el 24% i el 28%, ja que en aquest cas s'hi inclouen aquells llocs de treball fixes amb certa progressió en la carrera, la qual té més impediments en elles, com hem analitzat. En tot cas, les diferències en la contractació temporal sembla que tendeixen a créixer.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL SEGONS TIPUS DE CONTRACTE, A CATALUNYA
 
10. Els immigrants tenen menys bretxa: la precarietat no fa distincions

En línia amb la menor diferència entre la gent jove, la bretxa és inferior a la mitjana entre el col·lectiu nouvingut. Les raons poden ser similars, ja que les seves feines acostumen a estar pitjor remunerades i són més precàries, a banda d'acumular menys antiguitat i ocupar menys llocs directius, també entre els homes, per bé que una raó afegida podria ser que la incorporació de la dona al mercat laboral és inferior. Tot i això, en els darrers anys, la bretxa ha crescut notablement també entre la població nouvinguda.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, SEGONS NACIONALITAT
 
11. La diferència en els serveis és lleugerament superior

La diferència entre els salaris d'homes i dones no varia massa en funció del sector productiu, tot i que és una mica superior en el cas dels serveis que en el de la indústria (el nombre de dones en la construcció és massa baix com per fer una comparativa rellevant en aquest camp). Es podria deure a la major diversitat de feines en el sector terciari, que permet un major marge de bretxa horitzontal com l'abans analitzada, relegant les treballadores a feines menys reconegudes i retribuïdes.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIALS PER SECTORS ECONÒMICS, A CATALUNYA
 

 

FES EL TEU COMENTARI

D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.
Les representants del Comitè de Vaga del 8M davant de l'estació de FGC de Sant Cugat | ACN / Norma Vidal
01/01/1970
El Comitè de Vaga del 8 de març del municipi qualifica de "desproporcionada" la mesura i defensa la seva acció en un context de "vaga general"
Els consellers del Govern que van marxar inicialment a Bèlgica | NacióDigital
Pep Martí
01/01/1970
Vint-i-cinc dirigents sobiranistes, del president de la Generalitat als exmembres de la mesa del Parlament, processats per delictes de rebel·lió, malversació i desobediència en una causa general contra l'independentisme
01/01/1970
El jutge Llarena podria enviar a la presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Marta Rovira, Carme Forcadell i Dolors Bassa
 13:43 Tardà demana que Puigdemont i Comín renunciïn a l'escó perquè hi hagi Govern «com abans millor».
 13:40 El govern espanyol criminalitza l'exili de Rovira: «Ha fugit de les seves responsabilitats». El ministre Méndez de Vigo titlla de "fracàs" el ple d'ahir al Parlament i es felicita del "retorn a la normalitat a Catalunya".
 13:38 La Fiscalia també investiga Turull per donar part del patrimoni a la seva dona. El ministeri públic hi veu un presumpte delicte d'alçament de béns. 
 13:26 ÚLTIMA HORA La Fiscalia reclama presó per a Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. Informa Aida Morales
 12:58 La vistilla és conjunta de tots els encausats, segons han informat fonts judicials a NacióDigital.
 12:55 Colau suspèn el ple del tramvia pel clima polític: «No és un dia per baralles». Les compareixences al Suprem i l'exili de Marta Rovira i impacten en la sessió. Ho explica Jordi Bes.
 12:47 Vox, que exerceix d'acusació popular, confirma que demanarà presó per als processats per rebel·lió.
 12:46 Comença la "vistilla" al Tribunal Suprem. Els líders sobiranistes declaren ja davant el magistrat Pablo Llarena. Informa Aida Morales des de Madrid.
 12:46 Què imputa Llarena als líders independentistes? Les acusacions, una per una. 25 dirigents sobiranistes, del president de la Generalitat als exmembres de la mesa del Parlament, processats per delictes de rebel·lió, malversació i desobediència en una causa general contra l'independentisme; per Pep Martí.
 12:23 
 12:15 RECULL de PREMSA La premsa internacional es fa ressò de l'exili de Rovira: recull de les notícies publicades a mitjans europeus i nord-americans.
 11:53 Es reprèn el ple de l'Ajuntament de Barcelona després del recés d'uns minuts.
 11:41 Xavier García Albiol, sobre l'exili de Rovira: "No beneficia als seus companys que avui estan al Tribunal Suprem”.
 11:34 Segons el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, "Ciutadans i PP són un perill enorme per a l'estat de dret i la democràcia", i defensa que més que mai cal aconseguir que el catalanisme progressista d'aquest país "construeixi una alternativa per preservar les institucions d'autogovern". La líder de Cs, Carina Mejías, l'ha acusat d'"insultar" més d'un milió de votants del partit.
 11:34 AMPLIACIÓ Marta Rovira marxa a l'exili per no «viure silenciada». La secretària general d'ERC va deixar ahir l'escó i avui ha anunciat la decisió de marxar a l'estranger en una carta a la militància. Rovira es va reunir amb Junqueras dimecres a la presó d'Estremera. Informen Irene Ramentol Sara González.
 11:34 El ple de Barcelona se celebra en un ambient enrarit per les compareixences al Suprem i l'alcaldessa, Ada Colau, decideix aturar-lo uns 10 minuts "per agafar aire".
 11:33 
 11:34 Puigdemont, sobre l'exili de Rovira: «Posa èmfasi en l'anomalia política que vivim». "Estem lluitant contra un règim autoritari que no respecta la decisió del poble català", ha afirmat el president des de Hèlsinki.
 11:31 L'acusació popular que exerceix el partit ultradretà Vox demanarà presó provisional per a tots, segons han informat els seus advocats. Informa des de Madrid Aida Morales.
 11:25 La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, diu al republicà Alfred Bosch durant el ple que entén i lamenta "la situació" coincidint amb les compareixences al Suprem, però li recorda que "els poders públics han d'estar sempre sotmesos als tribunals".
 11:22 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, agraeix en el ple de Barcelona les mostres de suport per l'exili de Marta Rovira, i aposta per continuar treballant en la sessió com suggeria Rovira."M'entristeix profundament la situació en la qual una persona per poder ser lliure, companya i mare hagi de marxar del seu país", ha indicat.
 11:21 Puigdemont confessa des de la Universitat de Hèlsinki que "no sabia res" de les intencions de Marta Rovira i li transmet tot el seu suport: "Conec en primera persona que l'exili és una decisió molt dura". 
 11:19 Puigdemont: "Si no s'ha pogut escollir a Turull és perquè l'Estat espanyol ha fet tot per impedir que el Parlament pugui escollir un dels 135 membres com a president".
 11:21 La portaveu socialista a Barcelona, Carmen Andrés, expressa al ple de Barcelona l'afecte pels regidors sobiranistes que tenen companys al Suprem: "Avui també estem tristos i us ho volem traslladar".
 11:16 Marta Rovira marxa a l'exili per no "viure silenciada". Llegeix la carta que ha enviat a la militància on explica la seva decisió.
 11:17 Carles Puigdemont, sobre l'exili de Rovira: "Vol posar èmfasi en l'anomalia política que vivim". El president de la Generalitat de Catalunya ha comparegut des de Hèlsinki aquest divendres al matí i ha denunciat la manca de separació de poders a l'estat espanyol. "El que amoïna als catalans és la repressió de l'Estat espanyol. És una profunda preocupació que fa que els sectors polítics hagin de treballar per sortir d'aquesta situació", afegeix.
 11:07 El Suprem imputa desobediència a Anna Gabriel, exiliada a Suïssa, i Mireia Boya.
 11:04 Artur Mas, Marta Pascal i Neus Lloveras no són processats per cap delicte relacionat amb l'1-O.
 11:03 Llarena imputa a Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret els delictes de malversació i desobediència.
 11:02 Els tretze líders independentistes processats per rebel·lió són Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell  Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Marta Rovira.
 10:57 ÚLTIMA HORA El Suprem processa per rebel·lió tretze líders independentistes. Puigdemont, Junqueras i Turull, entre ells. 
 10:51 ÚLTIMA HORA La interlocutòria del jutge Pablo Llarena confirma que hi ha 13 persones processades pel delicte de rebel·lió. Entre elles, Puigdemont i Junqueras.
 10:49 Llegeix aquí la carta de Marta Rovira on anuncia que marxa a l'exili. La secretària general d'ERC va deixar ahir l'escó i avui ha anunciat la decisió de marxar a l'estranger en una carta a la militància.
 10:47 Rovira es va reunir dimecres a Estremera amb Junqueras per analitzar la situació. Aquest divendres la fins ara presidenta del grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha marxat a l'exili. 
 10:43 El ple de Barcelona se celebra en un ambient enrarit per les compareixences al Suprem i alguns regidors d'ERC com Jordi Coronas no poden reprimir les llàgrimes després de saber-se que Marta Rovira ha marxat a l'exili. En aquest moment l'alcaldessa, Ada Colau, ha aturat un moment la sessió per mostrar la seva solidaritat amb els republicans perquè "ho estan passant malament", i s'ha referit a la decisió de Rovira. "Ho havia de mencionar", ha subratllat, també visiblement emocionada.
 10:41 Llarena dona dues hores als advocats de les defenses i Vox, que exerceix d'acusació popular, per llegir la interlocutòria de processament. Les declaracions començaran a dos quarts d'una. 
 10:40 
 10:32 Marta Rovira marxa a l'exili i explica els detalls en una carta: "No deixeu que la rancúnia s'apoderi de vosaltres. L'anàlisi d'una realitat antidemocràtica i profundament injusta no ha de donar pas al ressentiment. Contra ningú. Contra res".
 10:30 El líder del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, lamenta que Joaquim Forn segueixi a la presó, i diu que és "una decisió incomprensible" davant una situació que contravé el que deia el fiscal general de l'Estat. L'alcaldessa, Ada Colau, afirma que "és compartit més enllà de les idees de tothom", i afegeix: "Tots lamentem que Quim Forn segueixi a la presó".
 10:31 Marta Rovira justifica marxar a l'exili en una carta: "Tinc una filla, l'Agnès. Les mares sabeu com me l'estimo. I com de fort és el sentiment de donar-li tot el que li pugui donar. L'exili em permetrà fer-li de mare".
 10:30 
 10:27 Marta Rovira, en una carta: "L'exili serà un camí dur, però és l'única forma que tinc de recuperar la meva veu política. És l'única forma que tinc d'alçar-me en contra del Govern del PP, que persegueix tothom qui està a favor de votar, i que castiga qualsevol que intenta canviar el preestablert i l'establert. Un Govern que està disposat a saltar-se l'estat de dret i les llibertats civils per aconseguir els seus fins polítics".
 10:25 ÚLTIMA HORA Marta Rovira marxa a l'exili i no declararà al Suprem.
 10:21 
 10:15 
 10:15 
 10:10 Entren Josep Rull i Jordi Turull al Suprem entre aplaudiments de les persones que s'han aplegat a les portes per donar-los suport.
 10:09 Forcadell, Romeva i Bassa ja són al Suprem. Llarena ha de decidir si envia a la presó Turull i la resta de líders independentistes investigats. Tornaran a ser interrogats per la Fiscalia i Vox, i el jutge del Suprem anunciarà els delictes pels quals es processa tots els encausats.
 10:00 Rull cita Mandela poc abans de comparèixer al Suprem: "Qualsevol persona o institució que intenti robar-me la dignitat, perdrà".
 09:50  
Entrades anteriors »
01/01/1970
L'Ajuntament farà els treballs durant les vacances escolars de Setmana Santa per reduir l’impacte en la circulació
01/01/1970
La proposta de crear el Districte 7 s'ha aprovat al ple de març