Revisió Cadastral

Els habitatges de Terrassa incrementaran el seu valor cadastral una mitjana del 24%

La revisió cadastral serà imminent i l'Ajuntament de Terrassa té previstes mesures per compensar la pujada de l'IBI del 2018 | És la primera revisió que es fa des del 1996 a la ciutat, que s'ha dividit en diferents zones de valor segons la realitat vigent| El valor cadastral se situa aproximadament al 50% del preu de mercat actual i es manté durant un mínim de deu anys

per Albert Prieto , 5 de maig de 2017 a les 21:00 |
Alfredo Vega, acompanyat de Miquel Sàmper i tècnics municipals, a la Comissió Informativa. | Albert Prieto
Aquesta informació es va publicar originalment el 5 de maig de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'actualització dels valors cadastrals de Terrassa és imminent. Després de 21 anys, s'aplicarà una revisió cadastral que suposarà, en general, un increment dels valors cadastrals dels immobles. En termes mitjans de tots els immobles de la ciutat i de tot tipus d'usos (residencial, industrial, comercial...) l'increment serà del 18,37%. Pel que fa als immobles d'ús residencial, l'increment mitjà serà del 24,47%, tot i que hi haurà de tot: habitatges que perdran valor i habitatges que patiran increments de més del 80% o 90%.

La revisió cadastral va a càrrec de la Direcció General del Cadastre, que depèn el Ministeri d'Hisenda espanyol. El procés s'ha fet de manera coordinada amb l'Ajuntament de Terrassa, tot i que les decisions finals van a càrrec d'aquest organisme estatal. El valor es fixa segons el que tingui la finca en el moment en què es fa la valoració, calculat a partir del preu de mercat i segons diferents criteris. El nou valor cadastral se situarà, aproximadament i segons els càlculs realitzats, al 50% del valor de mercat actual.


El tinent d'alcalde Alfredo Vega opina que ara és "un bon moment" per dur a terme la revisió. L'any ja es va intentar iniciar una revisió, però el fet d'estar en plena bombolla immobiliària hauria suposat increments del 150% respecte els del 1996. L'any 2012, en plena crisi, tampoc no es va poder dur a terme perquè no hi havia compra-venda suficient per establir quin era el valor de mercat mitjà i, a més, els increments encara haurien estat elevats, propers al 70%. Després de superar la bombolla i la part més crua de la crisi, ara que el mercat immobiliari ja remunta però sense haver arribat encara "a una segona bombolla", Vega creu que ha arribat el moment d'actualitzar uns valors que, normalment, es posen al dia cada deu anys.

El Centre tindrà els valors més elevats de la ciutat


El mapa de Terrassa s'ha dividit en diferents zones de valor, que tècnicament estan situades entre l'R30 (més valor) i l'R44 (menys valors). Al conjunt de l'Estat s'apliquen aquests barems, entre R1 i R100, per tal de teòricament harmonitzar els criteris arreu. Aquestes divisions del territori serveixen de base per valorar els immobles de la ciutat, tot i que el valor de cada immoble variarà en funció de les seves característiques, construccions, antiguitat... Durant els darrers mesos, l'Ajuntament de Terrassa ha intentat que la Direcció General del Cadastre fos més flexible i segmentés més el mapa de la ciutat, atesa la realitat diferent de zones properes, i que assignés valors de sòl més alts o més baixos en determinades zones. Aquestes peticions, però, només s'han concedit en una petita part.

Així, el valor del sòl més alt a Terrassa, està situat al centre històric de la ciutat, i les diferents corones van baixant progressivament de valor. Zones més perifèriques com la Zona Esportiva, per exemple, tenen alguns dels valors més alts malgrat la situació geogràfica, ja que el mapa s'ha elaborat comptant amb múltiples factors, com equipaments, infraestructures o el que preveu el POUM del 2003. Per tant, zones com les limítrofs a l'antic torrent de Vallparadís, ara parc; Can Roca, un barri transformat radicalment respecte fa vint anys i connectat amb autovia i ferrocarril, o les Arenes, que compta en l'actualitat amb més equipaments i una estació de tren, guanyarien valor.
 
Impacte en els impostos municipals

A Terrassa hi ha registrats 150.675 immobles i tots ells se sotmetran a la revisió. En termes pràctics, els nous valors cadastrals afectaran diversos impostos del 2018, el més rellevant dels quals és l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), però també plusvàlua, transmissions patrimonials, successions i donacions, i IRPF. Les finques que hagin pujat de valor pagaran més IBI, i les que hagin baixat pagaran menys.

Després de 21 anys, algunes propietats poden veure com el seu valor cadastral es dispara amb la nova actualització. Per això, en el cas dels immobles que guanyin valor, l'increment sobre la base liquidable (a partir de la qual es calculen els impostos, especialment l'IBI) no s'aplicarà de cop, sinó repartit en un període de deu anys. És a dir, l'any 2018 s'aplicarà el 10% de l'increment que correspongui, i s'anirà implementant progressivament seguint aquesta lògica durant una dècada. En el cas dels immobles que perdin valor, el decrement s'aplicarà en la seva totalitat el primer any, el 2018.

Per compensar l'impacte que suposarien els nous valors cadastrals sobre l'IBI, l'Ajuntament de Terrassa té la potestat d'implementar un seguit de mesures i bonificacions. Així, l'equip de govern municipal proposa mantenir congelat el tipus general en el 0,69%. Pel que fa al tipus diferencial, que s'aplica a casos empresarials concrets (el 10% dels immobles amb més valor amb usos d'indústria, comerç, oficines, magatzems, espectacles, esportius i oci-hostaleria, anomenats popularment "VIPs"), s'incrementarà un 10% i passarà del 0,93% a l'1,033%.

A més, si aplicant els nous valors, la quota total a pagar d'IBI s'incrementés més d'un 5% respecte la de 2017, l'Ajuntament de Terrassa fixaria aquest percentatge com a topall general per al 2018, per tal que el trànsit de les quotes sigui més suau. En el cas particular dels "VIPs", el topall seria del 10%. En tots els casos, aquests topalls només es podrien aplicar un màxim de tres anys.

L'Ajuntament no ingressarà més IBI malgrat els increments generals

Segons els càlculs facilitats pels serveis de l'Ajuntament de Terrassa, la gran majoria dels immobles de Terrassa patiran un increment de fins a 5% de l'IBI l'any 2018, a conseqüència de la revisió cadastral. Concretament, serien 111.465 dels 148.101 immobles que tributen l'IBI amb tipus general. Patirien un increment d'entre el 5% i el 10% 14.926 immobles, i fins a 2.367 veurien com se'ls incrementaria l'IBI més d'un 10%. Amb la mesura municipal del topall, tots aquests immobles veurien com, almenys el 2018, l'increment màxim seria només del 5%. A més, es calcula que 19.343 immobles hauran de pagar menys d'IBI a causa d'una davallada en el seu valor cadastral.

Pel que fa als immobles "VIPs", representen un total de 2.586 immobles a Terrassa. D'aquests, fins a 1.723 es veurien beneficiats pel topall del 10%, segons la proposta del govern municipal, que s'haurà de sotmetre a la votació del ple. De moment, la CUP s'ha mostrat en contra d'aquest topall per als immobles "VIPs", ja que considera que aquests contribuents haurien de pagar la totalitat del que els correspondria com a mesura de redistribució de la riquesa.

Amb tot això, segons els càlculs dels serveis municipals, l'Ajuntament de Terrassa recaptaria el 2018 una mica menys que el 2017, en concepte d'IBI. En global i sobre el paper, es passaria de 51.539.927,46 euros a 51.178.746,59 euros, és a dir, prop de 350.000 euros menys. Si no s'apliquessin els topalls, la recaptació seria també inferior a l'actual: 51.402.126,23 euros.

El proper 10 de maig l'Ajuntament de Terrassa celebrarà un ple extraordinari per tractar aquest assumpte. El ple haurà d'aprovar l'informe relatiu a la revisió cadastral, un tràmit perquè més endavant el Ministeri aprovi la ponència. En la sessió també es discutiran i, previsiblement, s'aprovaran les modificacions dels tipus impositius de l'IBI per al 2018 i la fixació dels topalls. Els diferents grups municipals han debatut les propostes aquest divendres en una Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert.
 
Dispositiu d'atenció al ciutadà

Un cop el ple hagi aprovat l'informe, està previst que el Ministeri aprovi la ponència el mes de juny. Després de tres setmanes d'exposició pública (del 9 al 29 de juny), es faran arribar als contribuents un seguit de cartes amb claus per accedir telemàticament a la notificació de la revisió. L'Ajuntament de Terrassa habilitarà les Oficines d'Atenció al Ciutadà per tal d'ajudar aquelles persones que no s'entenguin amb els ordinadors. Aquesta notificació es podrà descarregar electrònicament del 17 de juliol al 14 d'agost.

Per a aquelles persones que no s'hagin descarregat la notificació via telemàtica, es notificarà per correu postal, entre els mesos de setembre i de novembre.

A més, des del mes de juliol i fins a finals d'any l'Ajuntament de Terrassa habilitarà un dispositiu especial d'atenció al públic per poder resoldre dubtes i per tal que es puguin presentar recursos. Atès que es preveu una afluència massiva de ciutadans, s'assignaran hores mitjançant un sistema de cita prèvia. A partir del 2018, els impostos ja tindran com a referència el nou valor cadastral.

 

Participació