Pressió per multar a qui aparca al lloc de minusvàlids en centres comercials

La impossibilitat de l'Ajuntament de Terrassa de sancionar un particular que va estacionar en un espai reservat per minusvàlids al Parc Vallès incita al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat a reclamar canvis en la normativa vigent

per La Torre, 28 de març de 2016 a les 19:36 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 28 de març de 2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha demanat a la Direcció General de Trànsit (DGT) una reforma normativa per corregir el buit legal que permet que quedi sense sanció aparcar en places reservades per a persones amb mobilitat reduïda en espais de titularitat privada però d'ús públic, com els centres comercials.

Així ho ha posat de manifest el CERMI en una carta acompanyada d'un informe en el qual s'analitza des d'un punt de vista jurídic la situació creada per una recent sentència d'un jutjat del contenciós-administratiu de Barcelona, sobre la validesa d'una sanció imposada per l'Ajuntament de Terrassa, per l'estacionament d'un vehicle en una zona reservada a persones amb discapacitat sense títol habilitant en l'estacionament del centre comercial Parc Vallès. 


Aquesta sanció va ser recorreguda i la sentència judicial, malgrat que reconeix la prohibició d'aparcar en places reservades, explica que les administracions locals no tenen potestat legal per sancionar als conductors que emprin de forma incorrecta les places d'aparcament reservades que no estiguin en espais de titularitat pública.

Per acabar amb aquesta llacuna legal, el CERMI demana a la DGT que s'iniciin els treballs tècnics d'anàlisis d'aquesta situació problemàtica i s'elabori conseqüentment una proposta normativa perquè pugui ser aprovada pel proper Govern. El document conté una sèrie de propostes de modificacions de la normativa actual, encaminades al fet que "aquest tipus de pràctiques puguin ser sancionades pels ajuntaments, independentment que no es duguin a terme en espais de titularitat pública".

El CERMI proposa per una banda modificar el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre el Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. En aquest cas proposa afegir un apartat dins l'article 7 de Competències dels municipis. Concretament el text  "La regulació mitjançant ordenança municipal del control, vigilància i disciplina dels usos dels estacionaments reservats per a persones amb discapacitat ubicats en centres de titularitat privada d'ús públic i en els estacionaments d'ús públic de gestió privada, amb la finalitat de garantir la mobilitat i plena inclusió dels usuaris amb discapacitat".

Per altra banda, l'informe proposa la modificació del Reial Decret 1428/2003 de 21 de novembre, en referència als llocs on queda prohibit parar i estacionar. En aquest sentit proposa afegir en l'apartat j) que queda prohibit parar "En zones senyalitzades per l’ús exclusiu de persones amb discapacitat, amb títol habilitant, ubicades en les vies públiques, en centres de titularitat privada d'ús públic i en els estacionaments d'ús públic de gestió privada". Alhora l'organisme proposa afegir el mateix text dins de les zones prohibides per estacionar, concretament en l'apartat d).

 

Participació