Mina presenta un recurs contra el Comissionat de l'Aigua

L'empresa considera que el perfil i la trajectòria de Joan Gaya impliquen "una clara falta d'objectivitat i imparcialitat" a l'hora de decidir quin ha de ser el futur model de la gestió del servei a Terrassa

per La Torre , 27 de novembre de 2015 a les 10:08 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 de novembre de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Mina, Aigües de Terrassa ha presentat un recurs potestatiu de reposició a l'Ajuntament de Terrassa contra el Decret de nomenament del Comissionat de l'Aigua, Joan Gaya. Les funcions atribuïdes al Comissionat són les d'assessorar a l'equip de govern en la liquidació de la concessió del servei d'abastament d'aigua atorgada a Mina i l'estudi i implantació del futur model de gestió de l'aigua, així com la coordinació del procés d'informació, debat ciutadà i consulta sobre les diferents opcions, avantatges i inconvenients de possibles models de gestió de l'aigua al municipi a aplicar a partir de la finalització de la concessió. Per això, s'encarrega també de l'elaboració de la documentació i el seu anàlisi tant per a les reunions de participació com pel procés d'informació i consulta.

En un comunicat, Mina afirma que "la persona que ha de dirigir aquest procés compta amb un posicionament previ a la designació del càrrec que ocupa sobre quin ha de ser el model de gestió de l'aigua en qualsevol territori, sense tenir en compte i haver pogut analitzar la realitat de Terrassa", i matisen que "aquest posicionament previ s'està manifestant en les actuacions que ha realitzat el Comissionat des de les primeres reunions mantingudes amb els responsables de Mina". Sota aquesta premissa, Mina, Aigües de Terrassa considera que s'ha "vulnerat el principi d'objectivitat que ha de presidir tot el procés".


Així mateix, el recurs presentat també s'empara en què, jurídicament, la figura del Comissionat de l'Aigua no pot legalment assumir les tasques que li han estat atribuïdes, atès que té la condició de "personal eventual de confiança o assessorament especial" i únicament pot realitzar aquestes funcions d'assessorament especial, tal i com estableix l'article 104.2 de la LBRL (Llei reguladora de les bases de règim local) i l'article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per aquest motiu, argumenten que "sense voler desmerèixer la vàlua professional del Comissionat de l'Aigua, les funcions que li han estat assignades de direcció d'un procediment com el de liquidació de l'actual concessió de gestió de l'aigua, anàlisi de documentació i de coordinació del procés d'informació, debat ciutadà i consulta només les poden desenvolupar funcionaris de carrera o personal directiu subjecte a procediments de pública concurrència, regits pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en la seva contractació".


Finalment, l'empresa manifesta que seguirà col·laborant amb l'Ajuntament de Terrassa, "facilitant tota aquella informació que sigui necessària, sempre dins el marc de l'estudi i implantació del futur model de gestió de l'aigua, tal com ha fet fins a data d'avui".

El ple exigeix a Mina tota la informació

En les darreres setmanes, Mina s'ha vist obligada a defensar-se en diverses ocasions després que el mateix Joan Gaya hagi denunciat que l'empresa no lliurava la informació que se li sol·licitava i posava impediments en l'exercici de la seva tasca. Aquesta acusació li ha comportat que des de la Taula de l'Aigua i des d'alguns partits de l'oposició se'ls reclamés més col·laboració i disposició. I, justament, aquest dijous, en la sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa, es va aprovar per unanimitat una moció en què s'exigeix formalment a Mina que lliuri tota la informació i documentació per a la liquidació de la concessió.

 

 

Participació