La nova Ordenança Municipal de Tinença i protecció d'Animals

Tot i que encara queden aspectes a millorar, alguns dels canvis de la nova normativa faran que millori moltíssim la qualitat de vida de molts animals de la ciutat

per Vanessa Sánchez, 26 de febrer de 2015 a les 11:07 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 26 de febrer de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La nova ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE TERRASSA ja ha estat aprovada al ple municipal, tot i que encara no es vigent fins la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tot i que encara queden aspectes a millorar, alguns dels canvis de la nova normativa faran que millori moltíssim la qualitat de vida de molts animals de la ciutat. Els aspectes més rellevants de la nova normativa, tal i com avança el propi Ajuntament a la seva pàgina web, son els següents:


(i) S’incorpora un article relatiu al dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los (article 5);

(ii) Es reconeixen les entitats de protecció o defensa dels animals i s’estableix la seva participació en el marc de les normes municipals que regulen la participació ciutadana i les Bases de convivència democràtica a la ciutat. (article 6); 

(iii) En relació al foment de la tinença responsable i per tal de fer efectiva la corresponsabilitat entre la ciutadania, s’estableix el compromís de promoure activitats de sensibilització i civisme tals com campanyes, sessions formatives per persones propietàries d’animals. També es fomentarà la funció social dels animals de companyia envers la gent gran i les persones amb discapacitat (article 7);

(iv) Es defineixen espais d’ús exclusiu i tancats per a l’esbarjo dels gossos on podran anar deslligats. També s’establiran espais d’ús compartit, que en unes determinades franges horàries seran d’ús per a gossos deslligats. (article 17). 


Es regulen les normes d’ús d’aquests espais.

(v) Trasllat d’animals en transport públic ( article 20): es promourà l’accés sense transportins dels animals de companyia al transport públic municipal. Aquest aspecte està pendent de la modificació del reglament del servei de transport municipal.

(vi) Es regula la prescripció contractual d’esterilització dels animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció, o transacció. És a dir caldrà un document de compromís d’esterilització, si en el moment de lliurar-lo no està esterilitzat. (article 31)

(vii) Es reconeix la funció social dels gossos d’assistència tal i com ja es feia respecte als gossos pigalls, ja que la nova llei fa un pas més i dóna cobertura legal a altres tipologies de gossos, que també assisteixen i donen suport a les persones amb discapacitat en la seva vida diària.

(viii) Les miccions i les deposicions a la via pública passen a ser considerades infraccions greus, abans eren lleus. L’import actual de la sanció és de 90 a 300€ i amb la nova ordenança serà a partir de 751 a 1.500€.

(ix) Es redueix el temps que els animals poden estar lligats a casa (2 h.) o a l’interior de vehicles (20’). (articles 13 i 19)

(x) Es prohibeix fer servir animals salvatges en els circs com ja havia acordat l’Ajuntament en Ple en el seu moment. 

(xi) L’Ajuntament exercirà accions legals vers els responsables de maltractament animal, en el cas que la infracció sigui competència de la Generalitat, ho posarà en coneixement de les autoritats corresponents

(xii) Es limita que els gossos no es poden quedar sols en el domicili més de 2 dies. (article 13)

(xiii) Els sistemes de subjecció (collars) han de garantir també la comoditat. (article 14)

(xiv) En general s’amplien les garanties pel benestar animal en quan a la venda, es prohibeix la venda de cadells de menys de 8 setmanes, i fora de l’horari comercial les botigues hauran de tenir les persianes baixades. (article 36)

(xv) Possibilitat de realitzar hores de compromís social o sessions d’educació ambiental, en substitució de les sancions econòmiques, per la seva finalitat pedagògica i de retorn social (article 68).

(xvi) Així mateix es preveu el pagament anticipat de les sancions de multa amb una reducció de la quantia (article 69).

En la redacció de la nova ordenança hi ha participat l’associació de Terrassa pel benestar animal IMPROCAN, qui va poder traslladar a l’Ajuntament els punts més problemàtics de l’anterior normativa, per tal d’intentar millorar-los amb la nova i garantir així una millor convivència animals – ciutadans a la nostra ciutat. 

Vanessa Sánchez
Advocada de Mireia Serra Advocats

 

Participació