La Cecot treu pit del "Reinicia't"

El 49% dels usuaris del programa han tornat a emprendre o s'han recol·locat

per La torre del Palau , 27 de setembre de 2012 a les 11:15 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 de setembre de 2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El passat mes de gener va tenir lloc l'acte de cloenda del programa "Reinicia't. Torna a emprendre" a l'auditori del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquell acte va ser el de fer balanç públic d'un any de programa-pilot, tot i que, com es va anunciar, les dades definitives s'havien de quantificar a finals del primer semestre d'enguany, quan alguns dels processos de recol·locació o de creació d'empresa iniciats a finals de l'any passat s'haguessin materialitzat.
 
El balanç del projecte, impulsat per la patronal Cecot, ha estat positiu ja que el 49,3% de les persones que l'han realitzat han iniciat nova activitat (9%), han creat una empresa (6%), han reflotat l'empresa (25%), o bé han estat recol·locats professionalment (9%). Al mes de gener aquest percentatge era del 29%.
 
El programa es va posar en marxa el 2011 per tal de donar suport a persones que, donades d'alta com a autònomes o empresàries, s'haguessin vist obligades a tancar el negoci o es trobessin en situació de tancament imminent i que volguessin tornar a emprendre una activitat empresarial i un negoci per compte propi. Un segon objectiu del programa ha estat el de promoure que part de l'èxit radica en la superació i perseverança davant del fracàs.
 
Propostes polítiques
La patronal Cecot, Fundació PIMEC, CTAC i FS-TRADE han elaborat un document de conclusions, recomanacions i propostes polítiques que ja s'han lliurat al Departament d'Empresa i Ocupació per tal de reactivar i incidir en aquells aspectes que poden ajudar a millorar la generació de teixit empresarial i ocupació.

Entre les recomanacions, les entitats proposen la creació d’un Registre Públic on hi consti el patrimoni que la persona emprenedora (empresari/ària) exposa i afecta al seu negoci, i que sigui només aquest patrimoni el que estigui afectat per les responsabilitats derivades del decurs del negoci. Amb això s'aconseguiria resoldre dos aspectes detectats durant el programa: d'una banda, limitar la responsabilitat al patrimoni afecte a l'activitat, i de l'altra, que aquest patrimoni sigui públic i tothom qui el vulgui consultar pugui saber el seu nivell de solvència i la seva aposta envers el negoci.
 
Una altra de les recomanacions fa referència a l'embargament dels bens de la persona empresària. De la mateixa forma que la llei d'Enjudiciament Civil estableix uns límits a l'embargament dels sous, a criteri de les entitats promotores caldria establir un mecanisme similar en relació als beneficis de l'empresa.
 
Moltes persones acaben iniciant una activitat, treballant pel seu compte, però o bé no s'han donat d'alta a la Seguretat Social o ni tan sols a l'IAE perquè es troben amb un nivell de deutes alt, perquè els ingressos o vendes són molt baixos o perquè no tenen possibilitat d'accés a finançament. Aquest és un dels motius pel qual les entitats impulsores del Reinicia't, proposen al Govern que estableixi mecanismes que permetin a aquestes persones tornar als circuits de legalitat establerts.
 
Resultats obtinguts
Durant el temps de programa, incloent-hi el primer semestre de 2012, els tècnics i assessors de Reinicia't han atès 211 persones empresàries, més de l'objectiu marcat per les organitzacions, que han hagut de tancar la seva empresa o bé que estava en fase de tancament. Aquestes persones han rebut assessorament psicològic (54%), jurídic i econòmic (70%), així com formació o sessions de coaching que els ha permès recuperar l'autoestima, tenir més confiança, facilitar-los la reorientació professional i l'ajuda necessària per tornar a emprendre una nova activitat empresarial o bé incorporar-se al mercat de treball. En aquest sentit, un 37% dels usuaris ha rebut l'assessorament per tornar a emprendre i un 21% han rebut assessorament per recol·locar-se per compte aliena.
 
De la gestió realitzada, se'n desprenen resultats que les entitats consideren positius com ara el fet d'haver pogut ajudar a reactivar un 24,62% de les persones emprenedores que es trobaven amb greus dificultats quan van entrar al programa. Un 42% dels usuaris que es van assessorar per tornar a emprendre ha creat una empresa o ha iniciat de nou l'activitat i un 43,18% d'usuaris que han rebut assessorament per recol·locar-se, s'han recol·locat al mercat de treball.
 
Del total de persones usuàries del programa, un 80% no ha abandonat el programa i se'ls ha fet seguiment i acompanyament durant tot el procés.
 
Pel que fa al perfil d'usuaris, es tracta majoritàriament d'homes (65%), entre 45 i 54 anys (43%), el 32% dels quals té estudis postsecundaris i el 28% estudis superiors. El 53% dels usuaris continua en actiu per compte propi, amb forma fiscal d'empresari individual (40%), amb una experiència com a autònom superior a 5 anys (72%).

 

Participació