1 de 10

Manifestació del 8-M a Terrassa

per Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón,