Dia de la Terra

Teresa Jordà: «Catalunya ha perdut una mitjana d'un 25% de biodiversitat»

La consellera d'Acció Climàtica presenta a la Vall d'en Bas el full de ruta de la nova Agència de la Natura de Catalunya per afrontar aquesta pèrdua de forma transversal i territorialitzada

per Xavier Borràs, Vall d'en Bas, Catalunya | 23 d'abril de 2022 a les 16:34 |

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà –acompanyada de la secretaria d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, a més del batlle de la Vall den Bas, Lluís Amat–, ha presentat aquest matí des de Can Trona el full de ruta de la nova Agència de la Natura de Catalunya (ANC), que podria ser una realitat ben aviat.


Precisament, un dels primers anuncis que ha fet té a veure amb Can Trona, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas –just en el Dia Internacional de la Mare Terra–, ja que en paraules seves "aquestes instal·lacions acolliran un dels primers equipaments de l'Agència de la Natura del nostre país un cop finalitzi tot el procés de la seva creació". De fet, tal com ha aclarit la secretària d'Acció Climàtica, l'olotina Anna Barnadas, la intenció és de territorialitzar l'ANC pel cap baix "amb una seu per vegueria".
 

L'olotina Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica. Foto: Xavier Borràs.


La creació de l’Agència de la Natura permetrà tenir una major capacitat executiva i una millor definició de funcions en la protecció, la planificació, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural, tant en l’àmbit continental com en el marí. Es tracta de bastir un nou sistema administratiu, "d'una modernització" –segons Barnadas–, que abastarà competències de diversos organismes del Govern per a compartir responsabilitats i decisions de manera transversal amb una agència amb autonomia d'acció, àgil en les decisions, per accelerar la transformació cap a la transició verda, que és urgent perquè "Catalunya ha perdut una mitjana d'un 25% de biodiversitat", tal com ha assenyalat la consellera Jordà.


El full de ruta per a la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya ha d'afrontar, de primer, el repte de l'elaboració dels seus estatuts per a desenvolupar la llei de la qual en resultarà la creació de l'ens. Així, segons Anna Barnadas ja s'ha fet reunions amb més d'una trentena d'entitats i associacions de la societat civil per a començar a posar fil a l'agulla amb el grup motor transversal creat des de les diverses administracions del Govern.

 

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. Foto: Xavier Borràs.


En aquest sentit, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha destacat que aquest grup motor ja ha començat a establir els marcs de treball acompanyat de consells assessors dels àmbits jurídic i científic, posant èmfasi en les competències i la interconnectivitat territorial en base als PEIN (Pla d'espais d'interès natural) i la Xarxa Natura 2000, que abasta un 35% del territori.

La consellera ha explicat que “per primera vegada, aglutinem la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí”. En aquest sentit, Jordà ha afegit que “volem una Agència innovadora, de màxims, que enfoqui la conservació de la biodiversitat des d’una visió integradora que afecti el conjunt de la societat i del nostre territori, i alhora la volem territorialitzada, arrelada al seu objecte, que sigui capaç de donar respostes àgils a les necessitats de biodiversitat i gestió sostenible del territori”.

Jordà ha explicat que “s’inicia un procés tant intern, amb els agents públics involucrats en la gestió i conservació de la natura, com extern de la mà del món local, les entitats i la ciutadania, que volem tirar endavant des del màxim consens i al costat de tots els agents implicats, per aconseguir l’objectiu de la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya durant l’any 2024”. En aquest sentit, la titular d’Acció Climàtica ha afegit que aquesta mateixa setmana ha tingut lloc la primera reunió del grup motor que ha d’impulsar la creació del nou ens i que treballarà en diferents àmbits per dissenyar els estatuts de l’Agència.

El grup motor també garantirà la participació del món local i les entitats conservacionistes en el procés de creació de l’Agència. Està integrat per representants del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i també en formen part representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General d’Agents Rurals del Departament d’Interior, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, així com el Consell de Protecció de la Natura. Un cop redactats els estatuts, conjuntament amb totes les parts implicades, a finals d’any s’iniciarà la tramitació del decret que ha de culminar l’any 2024 amb la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya.

L’Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s’adscriurà al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La seva creació permetrà tenir una major capacitat executiva i una millor definició de funcions en la protecció, la planificació, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural, tant en l’àmbit continental com en el marí. L’Agència disposarà d’autonomia financera i recursos propis per preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat.

La creació de l’Agència de la Natura és una de les quatre palanques que el Govern vol impulsar per fer front al repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat, que segons l’informe “L’estat de la natura i la biodiversitat a Catalunya” ha estat d’un 25%. Conjuntament amb altres eines com l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, el Fons del Patrimoni Natural i la Llei de biodiversitat ajudaran a fer més efectives les polítiques de conservació, generar valor afegit al territori i fixar capital humà al món rural.

Just quan acabava la presentació del full de ruta un ramat de xais ha passat per la carretera de la Parcel·lària, per davant de Can Trona, potser un dels darrers que encara pastura per la Vall d'en Bas, la població de la qual no viu amb gaire bon ànim l'amenaça a les millors terres de conreu de Catalunya amb el projecte de variant previst des de la conselleria de Territori.
 

Un ramat de xais ha passat per Can Trona just quan ha acabat la presentació. Foto: Xavier Borràs.


L’objectiu de l'Agència de la Natura de Catalunya és aportar operativitat i eficàcia a aquest àmbit estratègic, aixecar més recursos i garantir la pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans. Disposarà d’autonomia financera i recursos propis, entre els quals el Fons del Patrimoni Natural, que es dotarà amb el 50% de l’import que es recapti de l’impost sobre les emissions de CO2.

A través de l’Agència es vol donar major capacitat executiva a la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya.
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya el juny de 2020 per aglutinar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

La creació de l’Agència de la Natura dóna resposta a la necessitat urgent que Catalunya es doti d'una estructura orgànica moderna, descentralitzada, àgil i amb autonomia d’acció per desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la conservació de la biodiversitat, com passa en altres àmbits com l’aigua i els residus.

Antecedents històrics


La creació de l’Agència respon a una demanda històrica, des principis dels anys noranta, d’entitats, administracions i organismes, l’àmbit acadèmic i persones expertes vinculats a la conservació del medi natural a Catalunya.

La iniciativa també forma part del Pla de Govern de la XII legislatura, per assolir una major eficiència, transparència i coresponsabilitat amb el territori en les polítiques de conservació de la natura. A més, està recollida a l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, aprovada pel Govern el juny de 2018

Objectius i tasques de l’Agència


S’ocuparà de les polítiques de biodiversitat arreu del territori, tant dels hàbitats com de les espècies, tant terrestres com marines; del patrimoni geològic; del sistema d’espais naturals protegits; dels centres de recuperació de fauna salvatge i la lluita contra les espècies invasores; i de garantir la funcionalitat ecològica de la infraestructura verda entre d’altres. I tot això amb el màxim nivell de participació, cogestió i governança amb el conjunt d’ens i entitats del país, dels sectors econòmics i dels actors del territori.
 
S’ocuparà de fomentar i fer compatible la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació. L’objectiu és que les polítiques de natura generin valor afegit en el territori i esdevinguin un motor econòmic i de fixació de capital humà per al món rural.

Pel que fa a la representativitat de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència incorporarà una mirada transversal sobre la natura amb els departaments implicats, com ara Presidència, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Empresa i Coneixement.
 

Major participació i proximitat al territori


La nova Agència preveu un Consell de Direcció plural, amb 19 membres. Deu dels seus representants corresponen a la Generalitat i han de garantir la representació dels departaments competents amb matèria de medi ambient, agricultura, ramaderia, política forestal, caça i pesca, desenvolupament i vigilància rural i d’altres.
 
De la resta, un terç serà per al món local; un terç per al sector primari i la propietat forestal; i un terç per al sector conservacionista i la ciència.

 

Participació