crisi econòmica

Compensació d'1,2 MEUR als ajuntaments gironins per la reducció d’ingressos del transport públic

Els municipis gironins que rebran aquestes ajudes són Olot (38.237,78 €), Blanes (67.122,38 €), Girona (861.996,87 €), Figueres (105.198,04 €) i Lloret de Mar (94.489,45 €)

per NacióGirona, Girona | 10 de juny de 2021 a les 11:20 |
L'objectiu és paliar la restricció de moviments a causa de la pandèmia. | Martí Albesa.
El Consell de Ministres espanyol, a proposta dels ministeris d’Hisenda i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, va aprovar en la seva darrera reunió d’ahir dimarts, una subvenció de 433,9 milions d’euros per a un total de 273 ajuntaments amb servei de transport públic de titularitat municipal, que han enviat la informació sol·licitada al ministeri d’Hisenda i compleixen els requisits establerts.

D’aquests, cinc municipis són de les comarques gironines –Olot, Blanes, Lloret de Marc, Girona i Figueres– que rebran més d’1,2 milions d’euros inclosos en el paquet de 97.435.666,92 € que es destinaran al conjunt d’ajuntaments catalans per a aquesta finalitat.

 
Municipi Ingressos computables Subvenció concedida
Blanes 167.805,94 € 67.122,38 €
Girona 2.154.992,17 € 861.996,87 €
Lloret de Mar 236.223,63 € 94.489,45 €
Olot 95.594,45 € 38.237,78 €
Figueres 262.995,10 105.198,0,4
 
L’objectiu d’aquesta subvenció és compensar la davallada d’ingressos patida pels serveis públics de transport com a conseqüència de la restricció del moviments que va comportar la pandèmia COVID-19 el 2020.

 
Malgrat que durant l’any passat es va produir una forta reducció de la demanda en el transport públic, els ajuntaments van haver de mantenir la prestació d’aquest servei en les condicions habituals.


El Govern, a través d’un Reial Decreto-llei (el RDL 27/2020 de 4 d’agost) amb mesures a favor dels ajuntaments que no va tenir l’aval del Congrés dels Diputats en l’exercici passat, ja havia plantejat un fons per compensar la davallada d’ingressos per un volum inicial  de 275 milions d’euros.

A començaments de 2021, l’Executiu va reprendre aquest pla amb un treball conjunt entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Ministeri d’Hisenda, revisant la dotació prevista i els criteris que la determinaven de manera que es tingués present l’evolució de la pandèmia i de la mobilitat en la darrera fase del 2020. I d’aquesta manera el 9 de març passat la Secretaria d’Estat d’Hisenda va dictar les instruccions relatives al subministrament de la informació necessària per part dels Ajuntaments que hauria de fer possible determinar la concessió d’una subvenció compensatòria.

L’objectiu del Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres ahir és recolzar els serveis de transport públic, garantir la seva prestació i pal·liar les conseqüències derivades de la crisi del Covid-19. La subvenció aprovada té caràcter excepcional, anirà a càrrec de l’estat de despeses dels Pressupostos Generals de 2021 i es concedeixen de manera directa als Ajuntaments que prestin de manera habitual el servei de transport públic urbà i interurbà. Per accedir a les ajudes els municipis hauran hagut de complir els requisits següents:
  • Prestar serveis de transport públic municipal per qualsevol modalitat de gestió i que hagin registrat una pèrdua d’ingressos per la crisi del COvid-19.
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb la Seguridad Social i per reintegramentde subvencions.
  • No haver estat sancionats per mitjà de resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions
  • Sotmetre’s a la normativa de supervisió, seguiment i control de subvencions, així com facilitar tota la informació requerida pels òrgans competents.

 

Participació