Besalú va comptabilitzar quasi mig milió d'euros més que els reals al pressupost de 2018

Segons el report de la Sindicatura de Comptes el Consistori va presentar un estat de comptes "més favorable" al que tenia en realitat

per NacióGirona, Besalú | 14 de desembre de 2020 a les 12:43 |
El pont medieval de Besalú. | Arxiu NG.
Aquesta informació es va publicar originalment el 14 de desembre de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La Sindicatura de Comptes creu que l'Ajuntament de Besalú –actualment amb l'equip de govern de JxCat sota la batllia de Lluís Guinó–, va presentar una situació pressupostària "més favorable" de l'exercici del 2018 de la que realment tenia. L'ens ha detectat en el seu Informe 25/2020 una diferència de 467.282 euros en negatiu entre el romanent de tresoreria calculat per l'Ajuntament i el que ha calculat la Sindicatura.

En aquest sentit, els comptes fets per l'ens independent aporten que la xifra real era d'1,05 milions d'euros en negatiu mentre que l'Ajuntament la xifrava en 591.665,95 euros. El report de la Sindicatura també diu que, tot i que l'Ajuntament tenia un conveni amb XALOC per la gestió dels tributs, el consistori incomplia els acords i la normativa de recaptació tributària.

El romanent de tresoreria forma part de l’estat de liquidació del pressupost i és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors), més els fons "líquids" de tresoreria i menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). La Sindicatura de Comptes ha emès un informe, precisament, sobre l'estat del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Besalú en l'exercici 2018.

L'ens alerta que la tasca de fiscalització s'ha vist "limitada" per determinades mancances en la informació referides bàsicament en el fet que el consistori no disposava d'un mòdul específic per a la gestió i la recaptació dels tributs i altres ingressos que gestionava directament, i per tant, aquesta informació no estava integrada dins del sistema d'informació comptable.


Tot i això, conclou que Besalú va presentar una situació pressupostària millor de la que realment tenia per mostrar-ne una de "més favorable". En aquest sentit, l'ens ha detectat un diferència de gairebé 500.000 euros negatius menys entre el romanent de tresoreria calculat pel consistori i el de la Sindicatura. En concret, l'ens xifra el romanent en 1.058.948,45 euros negatius mentre que l'Ajuntament ho fa en 591.665,95 euros.

En el seu report, la Sindicatura diu que, tot i que l'Ajuntament tenia un conveni amb XALOC de la Diputació a través del qual li delegava tota la recaptació dels tributs, no li "traspassava" les liquidacions corresponents de manera sistemàtica i "completa" quan acabava el termini de recaptació del període voluntari i que tampoc feia cap actuació per iniciar la via executiva de la recaptació en i el procediment de constrenyiment, ni feia cap acció encaminada a "requerir el pagament dels deutes vençuts als obligats tributaris" com tampoc per interrompre el període de prescripció. Això, segons la Sindicatura, incomplia els acords del conveni i "la normativa de recaptació en matèria tributària".


D'altra banda, diu que no es donaven de baixa els drets pendents de cobrament per raó de la seva antiguitat i que, si algun d'aquests tributs s'arribava a cobrar, no s'aplicava cap recàrrec a la quota, ni tampoc els interessos de demora que se'n poguessin derivar. Això va suposar, segons l'ens, uns menors ingressos per a l'Ajuntament.

Per tot plegat, diu, no ha pogut fer una estimació del nombre d'expedients que no es van traspassar a Xaloc, ni tampoc dels imports que l'Ajuntament va deixar de recaptar per no haver aplicat "de forma rigorosa" els procediment establerts a la normativa. "El càlcul de les desviacions de finançament s'efectuava de manera extracomptable i sense tenir en compte les despeses de finançament afectat imputades en el capítol 2 de béns corrents i de serveis", conclou l'ens. També diu que l'Ajuntament no feia les conciliacions dels saldos pendents de cobrar dels tributs altres ingressos que li comunicava XALOC.

Drets pendents de cobrament "sobrevalorats"

Pel que fa als ingressos, els drets pendents de cobrament estaven, segons la sindicatura, "sobrevalorats" en diversos casos. Per una banda, els drets tributaris amb antiguitat superior al període legalment exigible que no s'havien donat de baixa, per valor de 88.588 euros.

També els drets en concepte de quotes d'urbanització reconeguts en l'exercici del 2008, per valor de 120.029 euros, sense que "hagin pogut obtenir documentació que n'acredités l'exigibilitat" o els drets en concepte d'aportacions d'empreses privades a diversos convenis urbanístics en els exercicis 2005-2007, per valor de 78.748 euros. La Sindicatura diu, en relació a això, que no s'ha obtingut "evidència de documentació" que acredités que es podien reclamar. Tampoc dels drets en concepte d'aportacions per inversions i millores reconeguts en l'exercici del 2010 –per valor de 54.147 euros-.

A més, detalla que s'hi inclouen els drets de venda de l'immoble on estava ubicada l'antiga piscina municipal, per valor de 743.000 euros, tot i que "mai es va arribar a fer efectiva una adjudicació en subhasta, ni tampoc una venda". En relació als drets reconeguts de forma anticipada en concepte de transferències i subvencions –per un import de 337.749 euros- provinent de la Generalitat i de la Diputació, diu que es van reconèixer en el moment de la seva justificació "sense tenir la certesa que l'ens atorgant els hagués registrat comptablement".

La Sindicatura remarca que molts d'aquests saldos s'havien dotat gairebé en la seva totalitat en l'estat del romanent de tresoreria. Per aquest motiu, l'efecte net sobre les baixes proposades va tenir un "impacte menor".

D'altra banda, destaca que el saldo a 31 de desembre del 2018 dels Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost - que no s'inclou a l'estat del romanent de tresoreria- era de 370.360 euros.

La Sindicatura fa diverses recomanacions en el seu informe. Entre elles, recomana a l'Ajuntament que, atesa la seva situació econòmica, revisi els serveis que presta –molts dels quals no obligatoris- així com les taxes i els seus preus dels que "efectivament" faci.

 

Participació