Ple de l'Ajuntament d'Olot

Olot dedicarà mig milió d'euros a fer front a la crisi econòmica provocada per l'estat d'alarma

El ple extraordinari de l'Ajuntament d'aquest matí aprova per unanimitat la dotació d’uns fons per a ajudes socials i econòmiques i les bases, pioneres a Catalunya, per accedir-hi a raó de 500 euros per activitat

per Xavier Borràs, Olot | 30 d'abril de 2020 a les 12:51 |
Instantània de la celebració telemàtica del ple extraordinari d'avui. | Xavier Borràs.
Aquesta informació es va publicar originalment el 30 d'abril de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple extraordinari i novament telemàtic de l'Ajuntament d'Olot d'aquest matí ha aprovat per unanimitat la creació i dotació d'un d’un fons per a ajudes socials per un import de 295.000 euros i d’un altre fons per a ajudes econòmiques per un import de 205.000 euros segons el pla de xoc ja acordat en el ple ordinari del passat 16 d'abril per a fer front a la greu crisi econòmica provocada per la imposició de l'estat d'alarma arran de la pandèmia de la Covid-19.

Tant pel que fa al fons social com pel que fa al fons econòmic de la corporació, l'Ajuntament autoritza a obrir una segona convocatòria si les possibilitats pressupostàries de 2020 ho permeten o si la normativa estatal autoritza l’aplicació del superàvit disponible de la liquidació de 2019 a despeses que tinguin aquesta consideració.A partir de l'acord el ple també ha acordat per unanimitat les bases per a atorgar una ajuda econòmica d’un import fix de 500 euros a totes aquelles activitats que s'hagin hagut d’aturar des del moment de l’estat d’alarma fins al passat 9 d’abril. Aquesta ajuda s'entén que beneficiarà les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat domiciliada a Olot que estiguin donades d’alta al RETA o a les Mútues alternatives de la Seguretat Social.


El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, ha destacat que aquests ajuts es complementen amb els que ja ha posat en marxa la Generalitat i amb els subsidis de l'Estat. Precisament, el regidor de la CUP, Lluís Riera, ha assenyalat que el fet que s'agiliti la burocràcia amb una simple declaració responsable (que ja es comprovarà després) i que els ajuts siguin inclusius dóna pistes de com haurien d'anar les coses a partir d'ara davant del drama que pateixen, especialment, els autònomsi les petites i mitjanes empreses.

Per la seva banda, Anna Barnadas (ERC) ha recordat que ells pensaven "que hauríem d'arribar a més gent amb una dotació de cent mil euros més", per bé que entenen que hi haurà una segona convocatòria per a no deixar ningú fora d'aquests ajuts i potser poder arribar així arribar a 600 sol·licituds, ja que amb la dotació actual, i segons els càlculs municipals, s'arribarà a 405.


Requisits per accedir a la subvenció

Segons les bases aprovades a la instància de sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

    •    Document específic de sol·licitud
    •    Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.
    •    En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
    •    Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.
    •    Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de febrer de 2020.
    •    En el cas de les persones jurídiques, aportar l’import de la facturació del mes de març 2020 i la del mateix període del 2019.
    •    També, caldrà signar una declaració responsable segons la qual ha calgut suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la Covid-19 com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarma regulat al Real Decret 463/2020, de 14 de març. Per a accedir-hi, caldrà, igualment, no tenir altres ingressos provinents de lloguers, retribucions per compte aliena o de tipus financer, comprometent-se en aquesta declaració responsable a aportar, quan l’hagin presentada, del model 100, l'impost de renda de les persones físiques o del model 200, l'impost de societats del 2019.
    •    Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Tresoreria de la Seguretat Social, només amb l’excepció  del cas que s’hagi sol·licitat una moratòria en el pagament donada la crisi del Covid19 i que a autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les consultes escaients en aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requereixin.
    •    Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
    •    Justificació de la despesa vinculada a l’activitat des de la declaració de l’estat d’alarma i fins el 9 d’abril, d’import igual o superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament.
    •    Formulari de domiciliació bancària en el cas que per primera vegada rebi una subvenció de l’Ajuntament o que necessiti modificar les dades ja existents.
    •    Documentació que acrediti l’ajornament del pagament d’impostos o seguretat social degut a la Covid-19 si escau.

El que se subvenciona, de fet, són les despeses de l’activitat que s’ha hagut de continuar fent malgrat el tancament de l’activitat, com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris i seguretat social (quota autònoms i seguretat social al treballadors), quotes de préstecs i impostos.

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent convocatòria al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i en el termini que aquesta fixi (segurament serà de deu dies a partir de la publicació definitiva) i al BNDS (Butlletí Nacional de Subvencions), i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament que, segons ha pogut saber NacióGarrotxa, habilitarà una pàgina especial per a agilitar els tràmits.

El regidor Estanis Vayreda ha manifestat que aquestes bases eren pioneres a Catalunya i que ja hi havia molt ajuntaments que n'esperaven la publicació per a poder-les adaptar als seus municipis.

Moficiació del pressupost

El ple extraodinari també ha acordat per unanimitat modificar el pressupost municipal vigent en funció dels orígens i aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents. En relació a aquesta modificació, que dota els 500.000 euros necessaris per a la dotació dels fons d'ajut proposats, la regidora de la CUP, Adriana Roca ha expressat que era la primera vegada que la seva formació política votava a favor d'una modificació de crèdit, fet que ha justificat per les circumstàncies extraordinàries provocades per l'estat d'alarma. El batlle d'Olot, Pep Berga, ha ironitzat amb la regidora que "sempre hi ha una primera vegada".

Finalment, el ple –que ha durat vora cinquanta minuts– també ha aprovat canviar el venciment a 18 de febrer de 2021 de la pòlissa de tresoreria concertada amb la Caixa (que vencia el 30 de desembre d'enguany), i que va ser acordada en la sessió plenària del 16 d'abril passat. La regidora Montserrat Torra ho ha justificat per "a donar més aire" a les finances de l'Ajuntament davant la reordenació del calendari d'impostos i taxes del municipi.


 

 

Participació