Ple de la Diputació de Girona

S'aproven les bases reguladores de subvencions per al foment de programes i projectes educatius

El ple de la Diputació de Girona també acorda les bases de les subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal i per a la dotació de noves tecnologies als museus i col·leccions de les comarques gironines

per Redacció , Girona, 23 de gener de 2019 a les 08:34 |
Imatge del primer ple de la Diputació de Girona d'aquest 2019. | @diputaciogirona..
Aquesta informació es va publicar originalment el 23 de gener de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
En la sessió d'aquest dimarts, 22 de gener, el ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat les bases específiques reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per al foment de programes i projectes educatius. Es tracta de la primera gran subvenció d'educació després que el passat mes d'agost de 2018 aquest àmbit s'afegís dins de l'actual Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

Les bases reguladores aprovades a proposta del Servei de Cooperació Cultural, tenen com a objectiu el foment de l'educació de la ciutadania en relació amb la capacitat artística, creativa, crítica i d'emprenedoria cultural de l'alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com amb les necessitats concretes dels alumnes amb necessitats especials, i el foment del talent.


Es podran presentar programes i projectes educatius de les comarques gironines, en tres modalitats diferents:

En primer lloc, projectes i programes escolars que han de tenir com a principal objectiu el fet de treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual i com a base de la cohesió social, així com el foment i el creixement del talent i les habilitats dels alumnes.


En segon lloc, les ajudes als alumnes amb necessitats educatives especials, el qual requereix fer inversions de millora dels equipaments per fer-los més accessibles i poder garantir d'aquesta manera el dret universal a l'educació.

I en tercer lloc, les activitats de formació d'adults, sempre que tinguin com a objectiu treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual, per garantir la formació al llarg de la vida.


La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que se'n faci. Tot i això, l'import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 €     ni inferior a 500 €    . Els criteris de valoració per a projectes i programes educatius, així com per a la formació d'adults seran anàlegs, tret d'alguns criteris específics com és el cas del criteri d'accions de formació per a la tercera edat d'aquesta última línia. Pel que fa als centres d'educació especial, el crèdit assignat es distribuirà a parts iguals entre totes les sol·licituds.

Subvencions a entitats d'educació ambiental

En relació amb l'àmbit de l'educació, el ple també ha aprovat per unanimitat la concessió de subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la campanya "Del mar als cims". Aquestes bases, del Servei de Medi Ambient, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, tenen per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per al finançament d'activitats d'educació ambiental, amb la finalitat de donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la població escolar. L'objectiu és promoure la sensibilització dels alumnes respecte als valors naturals i la necessitat de conservar-los.

S'hi han establert dues línies de subvencions. La primera està destinada a activitats de coneixement dels espais naturals i/o agrícoles de la província de Girona i la quantia de l'activitat seleccionada serà, com a novetat de les subvencions del 2019, de fins al 70 % del preu, amb un màxim de 2,25 €    /alumne per a les activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per a activitats de jornada sencera. La segona línia està destinada a propostes educatives que vinculen les escoles amb espais naturals protegits del seu entorn. En aquest cas la subvenció serà d'un màxim del 75 %, tant del cost de la redacció (3.000 €    /redacció) com del cost de les activitats per als alumnes (100€    /grup).
 
Bases per al procés de selecció de la segona convocatòria de projectes PECT
 
El ple també ha aprovat per unanimitat les bases específiques reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcats en la RIS3CAT i en el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020, del Departament de Presidència de la Generalitat.
El motiu de l'aprovació d'aquestes bases és que la Generalitat de Catalunya té previst publicar en breu, durant els primers mesos del 2019, la segona convocatòria per a projectes PECT que es duguin a terme durant els anys 2019, 2020 i 2021. Els projectes seleccionats seran beneficiaris d'un percentatge de cofinançament del 25 % per part de la Diputació de Girona, sempre que siguin aprovats dintre de la convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 
Subvencions a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal
 
Amb la finalitat de col·laborar en iniciatives relacionades amb el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de la província de Girona, s'aproven per unanimitat, les bases específiques reguladores, en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública, per l'atorgament de subvencions als ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal. L'objectiu és aconseguir la dinamització de la vida econòmica, social i comunitària dels municipis a través de la promoció de serveis, la comercialització de productes i el foment d'activitats.

Les subvencions, amb un import màxim de 12.000 €, podran finançar fins a un màxim del 50% del cost de l'actuació subvencionada. La quantia de les subvencions dependrà de l'avaluació que es faci de cada sol·licitud, d'acord amb cinc criteris de valoració: el pressupost de l'activitat, el nombre de visitants en la darrera edició, la tipologia de la fira i la seva antiguitat i durada. Com a novetat d'enguany, l'import sobrant, en cas que les subvencions fixades no esgotin la dotació econòmica disponible,  es redistribuirà de forma proporcional i per ordre decreixent entre les 10 sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, fins a esgotar-la.

Aposta per les noves tecnologies en museus i col·leccions

El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona gestiona una línia específica d'ajuts als museus i col·leccions de les comarques gironines destinada al finançament de despeses en l'àmbit de les noves tecnologies. Amb la finalitat de poder aportar informació als visitants dels museus i col·leccions mitjançant eines interactives i personalitzables, s'han presentat i aprovat per 24 vots a favor i l'abstenció de la CUP, al ple d'avui les bases reguladores per a la concessió de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines perquè es dotin d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (xarxes informàtiques LAN, programari i maquinari per a la gestió del museu i continguts multimèdia, entre d'altres).

Podran finançar-se fins al 100 % del cost de l'actuació subvencionada. El crèdit assignat es distribuirà en parts iguals entre totes les sol·licituds, que seran valorades per una comissió avaluadora i pel Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, qui en formularà la proposta de resolució motivada i expressarà la llista de beneficiaris i la relació dels sol·licitants exclosos.

 

Participació