Ple de la Diputació

La Diputació de Girona aprova un pressupost de 141 MEUR per a 2019

HI han votat favor tots els partits, tret de la CUP, que denuncia increments innecessaris en protocol i òrgans de govern i critica la manca d’inversió en àmbits com educació o serveis socials

per Xavier Borràs, Girona | 27 de novembre de 2018 a les 15:44 |
Votació a mà alçada en el ple extraordinari d'avui, en què s'ha aprovat els pressupostos de 2019. | @diputaciogirona.
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 de novembre de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui el pressupost de la corporació i dels organismes autònoms, entitat pública empresarial i consorcis que en depenen per a l’exercici 2019, que serà de 141 milions d’euros, 8 milions més elevat que l’any anterior. El pressupost ha estat aprovat amb els vots de PDECat, ERC, PSC i IdS, mentre que la CUP hi ha votat en contra.
 

Miquel Noguer, president de la institució, ha destacat que «les principals protagonistes del pressupost continuen sent, un any més, les entitats locals de les comarques gironines, on el Fons de Cooperació municipal ascendeix fins als 19,5 milions d’euros, i l’ajuda als consells comarcals, en què la línia de subvenció s’incrementa en 500.000 euros i el total ascendeix a 5,2 milions d’euros». També ha remarcat que «la Diputació segueix treballant en temes relacionats amb l’acció social, com és sobretot el tema de l’habitatge i la pobresa energètica». Noguer ha destacat que «l’ajuntament d’ajuntaments que és la Diputació no només dona subvencions, sinó que també ha fet un esforç per dotar de més múscul el nostre ens supramunicipal a fi d’oferir un catàleg de serveis més important als ajuntaments».

El vot contrari de la CUP


L'únic vot contrari a aquests pressupostos l'ha expressat Lluc Salellas, en nom de la CUP, perquè "el pressupost que proposa el govern de la Diputació continua infradotant àrees que haurien de ser prioritàries, com educació, serveis socials, participació o cultutra de base". També ha denunciat que un any més el pressupost incrementa les partides de protocol i d’òrgans de govern en 128.000 euros sense necessitat. Salellas ha criticat que no hi hagi pressupost suficient per a qüestions de tipus social, i que a més es mantingui l’aposta per l’externalització que des de la formació no comparteixen. Pel que fa a la plantilla de la institució, la CUP ha deplorat que no es creïn places en àmbits estratègics com ara habitatge, participació o educació.

En cultura, la CUP qüestiona l’aposta pels grans festivals i museus en detriment de la cultura arrelada i vinculada a la formació i a la creació. En aquest sentit, els cupaires critiquen que s’aposti bàsicament pels projectes Thyssen i Dalí, i que les dotacions a museus que més creixin siguin justament Puigcerdà i Banyoles, que són els que tenen batlles al govern de la Diputació, un fet que ha reblat en un tuit:  
Els comptes de 2019
 
Els comptes per a aquest any tenen com a eixos principals les polítiques d’atenció a les persones, el territori i l’aposta pel desenvolupament econòmic. El projecte també garanteix la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de les comarques gironines. Així doncs, de les principals inversions del pressupost 2019 en podem destacar: inversió per al projecte «FEDER Vies Verdes», amb 5.187 milions euros; inversió en xarxa viària, 4.904 milions d’euros; inversió en enllumenat públic exterior projectes «FEDER», 3.748 milions d’euros (entre d’altres).
 

Les xifres grosses del pressupost global de la Diputació de Girona per a l'any 2019. Foto: @diputaciogirona.

 
Àmbit social

DIPSALUT tornarà a ser un dels elements destacats de l’execució pressupostària. L’organisme de la Diputació, amb entitat pròpia per planificar, coordinar i executar les polítiques socials, no només continuarà sent l’organisme autònom amb major atribució pressupostària, sinó que experimenta un augment del 6 % (assoleix un total de 14 milions d’euros), amb una repercussió especial sobre les polítiques d’habitatge i els serveis socials municipals. Seguint amb el compromís social i atenent a necessitats interadministratives, la Diputació, a través de l’Àrea de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, destinarà 1,6 milions d’euros a polítiques d’habitatge.
 
Desenvolupament econòmic

Les polítiques de desenvolupament econòmic han estat una línia estratègica per a l’equip de govern durant aquest mandat i el pressupost del 2019 segueix fidel a la idea que la millor manera d’atendre amb eficàcia les necessitats de la nostra demarcació sorgeix d’un equilibri òptim entre polítiques socials i polítiques de desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, una de les principals línies de subvencions previstes per a aquest exercici és la destinada al foment de la promoció econòmica, amb una dotació d’1,3 milions d’euros. Una dotació que es complementa amb iniciatives pròpies de la corporació en el marc de la promoció econòmica i el foment de l’emprenedoria, com és el cas del DIPLAB.
 
L’evolució, també creixent, de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) es veu reflectida en aquest exercici. La tasca de XALOC a l’hora de gestionar tributs i serveis administratius guanya pes arreu del territori. La corporació pot acompanyar aquesta evolució «natural» de XALOC, a propòsit de les necessitats que emanen directament dels municipis, i això suposarà un augment del 5 % de l’aportació (assoleix el total de 6,6 milions d’euros). El pressupost total de l’organisme per a l’anualitat 2019 es fixa en 11,8 milions d’euros.
 
Cultura

El pressupost 2019 continua apostant per la promoció i la difusió cultural i arquitectònica a les comarques gironines, entès com un bé patrimonial, però alhora com un actiu de la mateixa identitat del territori. La cultura és el pal de paller de qualsevol societat avançada amatent a les necessitats de la seva població. Enguany s’ha dotat d’un pressupost de 31,4 milions d’euros les àrees que engloben Cooperació Cultural, Comunicació Cultural, Biblioteques, Monuments i Centre de la Imatge. Cal destacar, en aquest punt, les línies de subvenció del Pla de Monuments, dotada amb 1,2 milions d’euros, i el Pla de Biblioteques, amb una dotació de 550 milers d’euros. La cultura, en totes les seves vessants, segueix sent un dels eixos principals en les polítiques de la Diputació.
 
Disminució del deute

Finalment, convé destacar que un dels compromisos d’aquest equip de govern ha estat el de disminuir el deute. Aquest era un objectiu que trencava amb la dinàmica a l’alça, que, l’any 2012, es va arribar a situar al 83 %. El que va ser un compromís va prenent forma a cada execució pressupostària. A finals de 2016 la Diputació anunciava la intenció d’arribar a finals de 2017 amb una disminució del deute de fins al 13 %. Aquesta disminució s’ha executat satisfactòriament, i a 31 de desembre de 2018 la corporació se situa a nivell 0 %. No obstant això, la vicepresidenta i diputada de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, M. Àngels Planas, ha destacat que «per desenvolupar les actuacions del FEDER es preveu la concertació de noves operacions de préstec a llarg termini, fet que comportarà situar-nos en el 6 % de deute viu a 31 de desembre de 2019».
 
 
Ple ordinari

Abans de la celebració del ple extraordinari d’aprovació del pressupost ha tingut lloc el ple ordinari corresponent al mes de novembre.
 
Convenis d’encàrrec amb SUMAR

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat, amb l’abstenciço de la CUP,  el conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès; a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. També s’ha aprovat el conveni per a la gestió, servei, acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista, a la comarca del Gironès. I el conveni per a la gestió integral Servei Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista a la comarca del Gironès.
 
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració Pública.
 
L’objecte del conveni gestió servei acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i intergrals de recuperació.
 
Pel que fa al conveni pel Servei d’Intervenció EspeciaLitzada, l’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista així com els seus fills i filles a càrrec. Així mateix ha d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.
 
Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat

La proposta que arriba al ple, aprovada amb 26 vots a favor i una abstenció, és unificar les funcions del Consell Permanent d’Igualtat i de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, de forma que existeixi un únic òrgan col·legiat que assumeixi la funció consultiva i assessora, així com l’impuls, coordinació, planificació, i seguiment de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant en la gestió dels recursos humans de la Diputació de Girona, com en les polítiques públiques que es dissenyen i implementen en totes les àrees de gestió de la Corporació. També es fa necessari renovar la composició dels membres d’aquest únic òrgan col·legiat, d’acord amb l’organigrama polític actual, així com regular el seu règim de funcionament intern, el calendari de reunions i forma de presa de decisions.
 
Bases específiques reguladores de subvencions

La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, ha presentat l’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de diferents subvencions:
 
—Subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals; Subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals;
— Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments;
— Subvencions per al Foment de produccions editorials;
— Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona; i
— Subvencions per a la creació de públics per a la cultura
 
Aquests punts s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups llevat del darrer punt que ha estat aprovat amb 26 vots a favor i l’abstenció de la CUP.
 
Mocions aprovades al ple

La moció dels grups IdS i PDeCAT, sol·licitant que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides neonicotinoides, perjudicials per les abelles, ha estat aprobada per unanimitat
 
També ha estat aprovada amb l’abstenció del PSC la moció d'ERC, PDeCAT, IdS i CUP per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
 

 

Participació