CiU presenta les al·legacions al Pla d'Usos de la Devesa

El grup municipal reitera la necessitat de «consensuar-lo amb tots els agents implicats»

per Redacció, 5 de novembre de 2010 a les 14:23 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 5 de novembre de 2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Foto: CiU Girona

El grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Girona ha presentat aquest divendres les 18 al·legacions que ha fet al Pla d’Usos i Serveis del Parc de la Devesa que el tripartit de l’Ajuntament de Girona vol tirar endavant. El gruix d’al·legacions de CiU responen, per una banda, a la voluntat de la federació nacionalista de trobar l’encaix entre la ciutat, la Devesa i el riu, i, per altra, resoldre els usos que es consideren transitoris, principalment la Fira, el Mercat i les atraccions de les Fires de Sant Narcís, segons ha explicat el regidor Albert Riera.

 
“El document del govern de la ciutat expressa una voluntat, però no concreta, és un brindis al sol, que no em sembla que és el que hagi de fer un govern”, ha afegit el portaveu del grup municipal, Carles Puigdemont, que ha reiterat la voluntat de CiU de consensuar aquest pla d’usos no només políticament, sinó també amb els sectors que hi estan implicats.

 
Aquestes són les 18 al·legacions que s’han presentat:

 
PRIMERA.- Creació d’un passeig (EIX VERD)  des de les Hortes de Santa Eugènia fins a Pedret, amb la possibilitat de perlongar-lo fins al Pont Major, paral·lel al riu Ter,  d’ús per a vianants i ciclistes. Aquest Eix Verd tindrà una configuració  específica en el tram de la Devesa que va des de la Rotonda de Fontajau fins al Pont de la Barca (Vial Perimetral) i d’aquí  fins a la Desembocadura del Riu Onyar  Caldrà elaborar un projecte específic (PROJECTE EIX VERD) que en defineixi les característiques i la seva configuració.
 
SEGONA.- Prohibició d’aparcament regular  a tot el recinte interior de la Devesa. Només s’autoritzarà l’aparcament temporal i esporàdic, i específicament autoritzat,  en aquelles activitats que el mateix Pla d’usos prevegui.
 
TERCERA.- Creació de zones d’aparcament en zones perimetrals (Fontajau, Palau firal,  Avinguda Josep Terradellas). Possibilitat d’ubicar un pàrquing cobert i/o subterrani en el solar que hi ha entre la Rotonda de Fontajau i l’Auditori  i que  exerciria les funcions de pàrquing prioritari de l’Auditori i Palau Firal amb un règim incentivat d’estada durant la realització d’espectacles (350 a 400 places)  i que substituiria els aparcaments a l’interior de la devesa:  vial perimetral (1ª i 1B en el Plànol d’Usos Permanents),  i també l’aparcament previst adjacent a la zona esportiva (núm. 8 Plànol d’Usos Permanents).
 
QUARTA.- Supressió de l’eix tangencial previst entre la passera de Fontajau i l’Avinguda Ramon Folch.
 
CINQUENA.-  Potenciació dels eixos tangencials següents:
 
· Passeig de la Sardana:  veritable carrer major de la Devesa.
· Passeig del Güell: passeig arbrat de l’Auditori, perquè es converteixi en l’accés principal a l’equipament i connecti aquest equipament amb la ciutat.
· Passeig de la Barca:  perquè  es constitueixi com la connexió principal entre  la passera i la trama urbana  de la ciutat (supressió ja comentada del passeig tangencial de la passera fins a Ramon Folch).
· Passeig de la Devesa: Passeig exterior de la Devesa i principal zona de connexió entre la Devesa i la ciutat.
· Passeig del Ter:  potenciar aquest eix est-oest perquè esdevingui un dels accessos principals des de la zona d’aparcament de la Copa i antic Firal  fins a l’Auditori.
· Plaça de la Copa:  zona lúdica de la Devesa i d’ubicació de les principals activitats.
Actuacions a fer en aquests passeigs:
 
1.    Intervencions a l’arbrat per a protegir-ne l’estat actual i asegurar-ne el futur a curt i mitjà termini.
2.    Il·luminació.
3.    Mobiliari urbà.
4.    Pavimentació:  es prohibirà en tot el recinte de la Devesa l’ús de paviments fets amb material d’obra.
5.    Sistema de reg.
6.    Infraestructures de serveis.  Caldrà localitzar-les en els eixos principals i allunyar-les de les illes.
7.    En aquest sentit, cal redactar un PROJECTE D’INTERVENCIÓ ALS PASSEIGS DE LA DEVESA
 
SISENA.- Potenciar la interrelació de la Devesa amb la trama urbana del centre de la ciutat. Per això cal aprofitar els espais urbans que l’enderrocament del viaducte  alliberarà per dibuixar un cordó d’esponjament de la Devesa que la integri a la resta de la ciutat.
 
SETENA.- Prohibició de construcció  de qualsevol tipus d’equipament estable dins del recinte de la Devesa.
 
VUITENA.- Elaboració d’un estudi específic per a establir la viabilitat de  reposició d’arbres  en zones que els hagin perdut  o que es configurin com a zones de transició amb la trama urbana de la ciutat (viaducte).
 
NOVENA.- S’anul·laran les reserves previstes en el Pla d’Usos següents:
· reserva construccions esportives + altres  (Pavelló o altres construccions tancades) que estan previstes amb una superfície total de 3.240 m2 (IEe2  assenyalada amb el núm 15 al Plànol d’Usos Permanents).
· reserva bar Jardins de la Devesa (només es configurarà com una instal·lació efímera).
· reserva aparcament zona davant l’Auditori que està previst per a 90 places i amb una superífice total de  2.459 m2 (núm. 8 Plànol Usos Permanents).
 
DESENA.- La zona d’equipaments esportius quedarà circumscrita a la illa esportiva actual  (IEe1, amb una superfície de 20.693 m2).
 
ONZENA.- El Pla d’Usos de la Devesa ha de preveure que al recinte interior de la Devesa no es puguin celebrar espectacles o activitats d’afluència multitudinària a excepció d’aquelles que, de manera transitòria, es regulin en les Disposicions Transitòries del mateix Pla d’Usos.
 
Queda fora d’aquesta zona interior la Plaça de la Copa.
 
DOTZENA.- MERCAT DE MARXANTS DE LA DEVESA
 
S’estudiarà la viabilitat  del seu trasllat fora del recinte de la Devesa en un temps que no pot excedir els 15 anys i que s’haurà de consensuar amb els agents implicats i que podria anar vinculat a la reordenació de l’espai alliberat per la supressió del viaducte del tren.  En el termini de 2 anys, l'Ajuntament encarregarà un projecte per tal de presentar diferents alternatives i elaborar un pla de treball.
Aquestes previsions es regularan expressament en una Disposició transitòria en el Pla d’Usos de la Devesa.
 
TRETZENA.- FIRA D’ATRACCIONS DE SANT NARCÍS
 
S’estudiarà la viabilitat el seu trasllat fora del recinte de la Devesa en un temps que no pot excedir els 15 anys i que s’haurà de consensuar amb els agents implicats.  En el termini de 2 anys, l'Ajuntament encarregarà un projecte per tal de presentar diferents alternatives i elaborar un pla de treball.
Mentre no es produeixi aquest trasllat, les Fires d’atraccions de Sant Narcís s’ubicaran en dos espais diferenciats:
ESPAI A:  zona d’usos complementaris (caravanes i residència temporal firaires)  a la zona de picnic  (illa IL3 amb 19.436 m2).
ESPAI B: zona d’atraccions al Passeig de la Sardana i a les illes IL4 (19.267 m2), IEe2 (8.990 m2) i IL2 (13.078 m2).
Aquestes previsions es regularan expressament en una Disposició transitòria en el Pla d’Usos de la Devesa.
 
CATORZENA.- FIRA DE GIRONA
 
Es promourà el seu trasllat fora del recinte de la Devesa en un temps que no pot excedir els 15 anys i que s’haurà de consensuar amb els agents implicats. En el termini de 2 anys, l'Ajuntament encarregarà un projecte per tal de presentar diferents alternatives i elaborar un pla de treball.
Mentre no es produeixi aquest trasllat, Fira de Girona podrà utilitzar l’espai de la meitat oest del Camp de Mart (IL1  25.439 m2) per a poder assegurar la realització de fires més majoritàries amb estructures temporals que respectaran la configuració establerta en el Pla d’Usos.   En cap cas Fira de Girona no podrà ocupar el Passeig de la Devesa, ni tampoc el Passeig  del Güell que quedarà com a accés principal a l’Auditori.  No hi haurà continuïtat  entre l’edifici de la Fira i la IL1  i, per tant, es tractaran com a dos espais firals independents.  Aquesta zona IL1 quedarà degudament tancada mentre duri l’ocupació per part de Fira de Girona.
Fira de Girona no podrà ocupar el Passeig d’accés principal a l’Auditori que sempre haurà de quedar com a accés principal a aquest equipament.
Aquestes previsions es regularan expressament en una Disposició Transitòria en el Pla d’Usos de la Devesa.
 
QUINZENA.- CONCERTS I  “BARRAQUES”
 
Es mantindrà l’ubicació actual a la Plaça de la Copa tot i que s’haurà d’estudiar un model  que incideixi en els següents aspectes:  seguretat,  venda d’alcohol a menors,  vigilància, horaris d’obertura i tancament…
Es considera interessant habilitar una zona d’espectacles culturals d’estiu vinculada a la programació de l’AUDITORI  (l’Auditori a la fresca)  i que se situaria a l’illa de picnic IL3) , amb el benentès que es tractarà sempre d’una instal·lació temporal i efímera que es desmuntarà acabada la temporada d’estiu.
 
SETZENA.- VELES D’ESTIU
 
Es promourà un canvi de model que aposti per l’oci cultural, convivencial i de qualitat.   Es traslladarà la seva ubicació a la Plaça de les Botxes durant la campanya d’estiu que durarà de Juny a Setembre.  Per tal d’incentivar aquesta zona lúdica d’estiu s’estudiarà l’obertura nocturna durant aquests mesos dels Jardins Francesos, que seran degudament il·luminats i vigilats.
 
DISSETENA.- ANTIC ROSALEDA
 
Es recuperarà l’antic Rosaleda (actual Oficina Municipal d’Escolarització) com a espai de restauració, via concessió administrativa municipal.
 
DIVUITENA.- HOTEL INFORM
 
Conversió de l’Hotel Inform en un Centre d’interpretació de la Devesa i Centre de visitants.
 
 

 

Arxivat a:
Política, devesa, ciu
Participació