Ester Santaló - Articles d'opinió

Filòloga, diplomada en planificació lingüística i màster en gestió de la immigració.Treballa i viu a Olot. A Twitter @santaloester.

24/07/2019
«El dèficit de consciència lingüística ens condueix, inevitablement, a la infidelitat lingüística constant i permanent.»
23/04/2019
«Cal remarcar que aquesta capacitat de processar dos sistemes lingüístics diferents és, en si mateixa, una porta oberta a la incorporació d’altres sistemes lingüístics»
25/02/2019
«La política feta a cops d’insult, de negació i de crítica acabarà passant factura a l’ànima de moltes persones»
03/01/2019
«Els nens necessiten art, històries, poemes i música tant com jugar, menjar i sentir-se estimats, Espanya ha anat fent lleis que han relegat totes les matèries anteriors a la mínima expressió.»
12/09/2018
«Per posar els punts sobre les ís, hem de recalcar que tanta raó té una persona que viu a Catalunya de parlar de Terol, com algú de la resta d’Espanya d’esmentar Mahón.»
13/08/2018
«Resulta que s’han començat a donar casos d’anortografofília, és a dir, gent que s’excita amb les faltes. Són aquells que se senten "estimulats" al rebre missatges al mòbil en què es transgredeixen les normes ortogràfiques.»
03/07/2018
«L’anomenat canvi lingüístic és un dels processos de substitució lingüística, i té lloc quan els parlants abandonen l’ús de la llengua pròpia per adaptar-se a una altra»
03/06/2018
El mestre Jesús Tusón (de qui he robat les paraules que formen el títol d’aquest article) ho explica molt bé a "Mal de llengües" quan diu que “en la majoria dels casos el que es caracteritza és un poble, no pas la llengua”
03/05/2018
«… la llengua catalana ha viscut períodes de tanta amenaça (i en viu, encara) que això ha generat al llarg de la seva història una multitud de sobreprotectors de la llengua.»
01/04/2018
«La paraula [venjança] és antiga, però el sentiment de “satisfer-se causant dany a algú en compensació d’una ofensa” (definició del Gran Diccionari de la Llengua Catalana) és inherent al mateix ésser humà.»
Pàgina 1 de 3