1 de 10

Montaña incorpora Otero, Quer i Codina a l'equip de govern de la Universitat de Vic

Els dos primers, com a vicerectors, i el tercer continua com a degà. Els tres havien estat proposats per la comunitat universitària com a candidats a rector. A més, es divideix el càrrec de director de la FUB i gerent de la UVic. La crisi institucional es desinfla.

per Redacció VIC, 26 de juliol de 2010 a les 12:44 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 26 de juliol de 2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Equip de govern de la Universitat de Vic. Autor: Universitat de Vic

Les aigües sembla que es calmen a la Universitat de Vic (UVic).  El nou rector, Jordi Montaña, ha presentat avui el seu equip de govern amb el que compartirà els propers quatre anys de la legislatura, format exclusivament per gent de dins de la universitat. Les línies que marquen el nou equip són clares: continuïtat en els càrrecs (només hi ha hagut un canvi, Pere Quer per Carles Torra) i incorporació de tots els candidats al rectorat que havia presentat la comunitat universitària.

D’aquesta manera, sembla que podria tancar-se la crisi institucional que va esclatar després que el Claustre Universitari donés el seu rebuig majoritari a la candidatura de Montaña, que també es va interpretar com un clar vot de càstig cap a l’actuació de l’alcalde de Vic i president del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Josep Maria Vila d’Abadal. La nova llista satisfaria a tothom.

L’equip de govern de la UVic està format per la Junta del Rectorat, presidida pel rector; i el Consell de Direcció de la Universitat, integrat pels membres de la Junta de Rectorat i pels degans i directors de les Facultats i Escoles. Tots els càrrecs es canvien a cada legislatura i es potestat del nou rector el renovar-els o no. Doncs bé, com ja hem dit, Montaña ha optat per la continuïtat i tothom segueix en els mateix lloc, excepte Pere Quer, que passa a ser vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. En aquesta organigrama, en relació a l’anterior legislatura, hi ha dos petits canvis: es potencia l’àrea d’Ordenació Acadèmica, que passarà a tenir més atribucions, i es redueix el Consell de Direcció, amb menys càrrecs.

Tots contents

Pel que fa a les designacions, destaca l’aposta pels tres candidats que va presentar la comunitat universitària a les eleccions del Rectorat com a alternativa, precisament, del rector Jordi Montaña, que tenia el vist-i-plau del Patronat. Així, Pere Quer i Marta Otero assumiran les funcions de vicerector, aquesta darrera en l’àmbit de Recerca i Transferència de Coneixement (lloc que ja ocupava). Pel que fa a Francesc Codina, continua com a degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i, per tant, participarà al Consell de Direcció.

Els altres càrrecs elegits i són:

- Josep Terradellas seguirà a la Junta del Rectorat com a secretari general i adjunt al rector per a les Relacions Institucionals i Comunitat. El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat comptarà amb dos adjunts:  Joan Masnou, adjunt de Formació Continuada , i Carme Sanmartí, Adjunta d’Afers Acadèmics.

- Pel que fa al Consell de Direcció, a més dels membres de la Junta del Rectorat, hi haurà:  Josep Ayats, director de l’Escola Politècnica Superior;  Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut; Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes; i Maria Antònia Pujol, degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

 D’aquesta manera, tots contents. Jordi Montaña compleix amb la seva paraula de crear un equip amb gent de dins i d’incorporar totes les sensibilitats que havia expressat la comunitat universitària. Vila d’Abadal, i en extensió el Patronat, ja havia instat Montaña a crear un equip format amb gent de la universitat. Pel que fa a la comunitat universitària, que és qui havia mostrat més obertament els seus recels cap el nou rector, les seves crítiques podrien afluixar desprès que té la seguretat que la seva veu serà escoltada en els òrgans de gestió del centre. A més, Montaña també ha anunciat alguns canvis i compromisos que tenen relació directa amb les queixes que s’havien escoltat des d’aquesta comunitat.

Compromisos i nova gerent

A la nota enviada als mitjans, Montaña ha refermat el seu compromís d’elaborar un marc estratègic de futur per a la UVic amb la participació de la comunitat universitària, en el marc de l’acord que li ha servit per formar equip. També que es potenciarà la recerca i es donarà continuïtat als àmbits de coneixement propis de la UVic: traducció i humanitats, biociències, tecnologies, comunicació, educació, salut i empresa.

Jordi Montaña, poc després de ser presentent nou rector de la UVic, fa uns dies. Foto: Adrià Costa

D’altra banda, Montaña i Vila d’Abadal han escoltat una altre de les reivindicacions de la comunitat universitària i han decidit separar els càrrecs de la gerència de la UVic i la direcció de la FUB, que fins ara ostentava la mateixa persona (Pilar Soldevila). El problema que existia, per a la comunitat universitària, era que Soldevila, com a directora de la FUB, podria tindre un poder de decisió fins i tot superior al propi rector, quan, com a gerent, sempre havia d’estar per sota seu.

Ara, el Rectorat proposarà la persona que hagi d’ocupar el càrrec de gerent. Un cop escollit, el gerent passarà a formar part de la Junta del Rectorat. Soldevila, en principi, sembla que es quedarà com a directora de la FUB.

-----------------------------
NOTA DE PREMSA
UNIVERSITAT DE VIC

NOU EQUIP DE DIRECCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VIC

 
Amb posterioritat al nomenament el dia 13 de juliol del Dr. Jordi Montaña com a Rector de la Universitat de Vic, s’ha arribat a una entesa per formar l’equip de direcció de la UVic. L’acord es basa en els tres punts següents:

El compromís d’elaborar un marc estratègic de futur per a la UVic, amb participació de la comunitat universitària, a partir del document de bases aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) el 30 de juny de 2010.

El compromís d’incloure en l’esmentat document de bases les dues premisses següents: a) la consideració de la recerca com una dimensió essencial de l’activitat acadèmica; i b) la continuïtat i la consolidació dels àmbits de coneixement propis de la UVic (traducció i humanitats, biociències, tecnologies, comunicació, educació, salut i empresa).

El compromís que qualsevol decisió que pugui comportar revisions de la programació universitària s’haurà de prendre un cop s’hagi definit i aprovat el marc estratègic.

La Junta de Rectorat, presidida pel Rector Dr. Jordi Montaña, està formada per les persones següents.

-Dra. Marta Otero, Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement

-Dr. Pere Quer, Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

-Prof. Josep Terradellas, Secretari General i Adjunt al Rector per a les Relacions Institucionals i Comunitat

El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat comptarà amb dos adjunts:

-Prof. Joan Masnou, Adjunt de Formació Continuada

-Dra. Carme Sanmartí, Adjunta d’Afers Acadèmics

El Consell de Direcció de la Universitat estarà integrat pels membres de la Junta de Rectorat i pels degans i directors de les Facultats i Escoles:

-Prof. Josep Ayats, Director de l’Escola Politècnica Superior

-Prof. Anna Bonafont, Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut

-Dr. Francesc Codina, Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (resultat de la fusió de la FE i la FCHTD, que es farà efectiva el curs 2010-2011)

-Prof. Maria Antònia Pujol, Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació

D’altra banda, el President de la Fundació Universitària Balmes, d’acord amb el Rector, ha decidit de separar els càrrecs de Gerència de la UVic i Direcció de la FUB. En conseqüència, el Rectorat proposarà la persona que hagi d’ocupar el càrrec de gerent, la qual, un cop nomenada pel Patronat, passarà a formar part de la Junta de Rectorat tal com preveuen els Estatuts de la FUB. La Directora de la FUB es relacionarà amb la UVic a través del Rector.

-----------------
Enllaços d'interès

- Anar al bloc dels estudiants de la UVic: "Què està passant a la UVic"
- Més informació sobre les eleccions al rectorat
- Web de la UVic
- Web de Jordi Montaña

Inici de la reunió del patronat de la FUB on es va nomenar Jordi Montaña com a nou rector. Foto: Adrià Costa

 

Participació