1 de 10
Ple de l'Ajuntament d'Olot

Es declara deserta la licitació del contracte de recollida de deixalles i neteja viària d'Olot

Les dues empreses que s'hi van presentar no van passar de "l'aprovat" i ara caldrà fer un nou plec de prescripcions tècniques i allargar-ne resolució més temps

Olot encara no pot afrontar la nova contractació per a la recollida de residus. | Arxiu NG.
per Xavier Borràs, Olot, Catalunya | 19 de maig de 2022 a les 19:40 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 19 de maig de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous ha votat, amb l'abstenció de la CUP, declarar desert l’expedient administratiu de la licitació per a la contractació de la concessió de serveis de recollida de deixalles i neteja viària de la ciutat, mitjançant procediment obert.

La Mesa de Contractació es va reunir en sessió privada el passat 16 de maig per a donar compte de l’informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes presentades per la licitació, emès pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública Sigma, en el qual s’informava que cap de les dues ofertes presentades havia assolit la puntuació mínima necessària establerta en la clàusula 19 Criteris d’adjudicació, del plec de clàusules administratives particulars (de 25 punts sobre un total de 49 punts), per tal de passar a la següent fase de licitació. 

 
Per aquest motiu, la Mesa va acordar elevar a aprovació del Ple municipal la proposta de declarar deserta la licitació, revisar el preu del contracte; elaborar uns nous plecs tècnics i administratius; sol·licitar novament a cinc operadors econòmics del sector que remetessin la seva estructura de costos per tal de proposar una nova fórmula de revisió de preus i sol·licitar el preceptiu informe al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya; i convocar una nova licitació.


Els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament hauran de procedir ara a elaborar un nou plec de prescripcions tècniques, en el qual es quantifiqui el preu del contracte, i disposar que s’elaborin els corresponents plecs de clàusules administratives per iniciar una nova licitació del contracte, amb què tot el procés es pot tornar a allargar pel cap baix tres mesos.

Per la seva banda, els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública Sigma informaran novament sobre els estudis de costos de la licitació, i a aquest efecte, se sol·licitarà a cinc operadors econòmics del sector perquè remetin la seva estructura de costos i determinar la fórmula de revisió de preus de la nova licitació, d’acord amb el procediment establert.


El valor estimat del contracte (VEC) era de 37.406.030,76 euros (IVA no inclòs), ja que d’acord amb l’article 101 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), aquest valor s’ha calculat incloent les eventuals pròrrogues i modificacions que es puguin produir.

[noticia]25885[(noticia]

 
Participació