Mobilitat

La Policia Municipal d’Olot ja ha fet prop de 100 avisos per circular-hi amb patinet a la babalà

La majoria, conductors de 21 a 30 anys, infringeixen l’ordenança que regula l’ús dels vehicles de mobilitat personal que se sancionarà amb multes de 80 euros

per Xavier Borràs, Olot, Catalunya | 18 de gener de 2022 a les 12:36 |
Els agents de la Policia Municipal d'Olot ja avisen sobre la nova ordenança de circulació. | @olotuit.
"Qui avisa no és traïdor", deuen pensar des de la Policia Municipal d'Olot, que és un dels puntals de la campanya que va endegar la ciutat d'Olot just el passat 10de gener per a fer conèixer la nova ordenança de circulació que regula l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i conscienciar-ne els usuaris. De moment, els agents ja han ha realitzat prop d’un centenar d’avisos que, ben aviat, es podrien convertir en sancions de 80 euros per infracció.

En total, la Policia Municipal ha realitzat 98 avisos a conductors que circulaven incomplint algun dels aspectes de l’ordenança de circulació dels patinets elèctrics. D’aquests, 61 han estat per conductors que es desplaçaven sense utilitzar el casc, 28 que circulaven per la vorera i 11 que es movien sense disposar de llum blanca al davant i llum vermella al darrere.


Pel que fa a l’edat dels conductors, 34 avisos s’han interposat a persones entre 21 i 30 anys, 32 a persones d’entre 31 i 55 anys, 27 que tenen entre 16 i 20 anys i 5 a menors de 16 anys.

Tal com va informar NacióGarrotxa, per a aquesta campanya s’ha editat material divulgatiu per a conscienciar i informar sobre la nova normativa, com tríptics que s’han repartit arreu de la ciutadania i a totes les persones alertades. La documentació recull les normes clau que s’han de tenir en compte a l’hora de circular amb un patinet elèctric. A part, també s’ha creat un espai al web de l’Ajuntament d’Olot on els ciutadans poden consultar tots els detalls de la normativa vigent de forma ràpida, àgil i directa. Igualment, també s’ha fet arribar aquesta informació a tots els centres educatius i estudiants de la ciutat.


Trets bàsics de la nova ordenança


Com qualsevol altre mitjà de transport, cal que els usuaris dels patinets, que formen part del col·lectiu de vehicles de mobilitat ersonal, respectin les normes de circulació. La nova ordenança defineix que els conductors dels patinets han de ser majors de 16 anys i han de circular sempre pel carril bici o per la calçada, portant casc de protecció homologat.


No està permesa la circulació en paral·lel de més de dos VMP i, a més, només poden circular per vies on la velocitat màxima està limitada a un màxim de 30 km/h. Al damunt només pot anar-hi una sola persona i, mentre es condueix, no es pot utilitzar auriculars per escoltar música ni tampoc parlar pel telèfon mòbil.

Els patinets han de portar una llum blanca al davant i una llum vermella al darrere. Quan se circuli de nit o en condicions d’escassa visibilitat, també cal portar peces de roba o elements reflectants.

En el cas del nucli antic d’Olot, no està permesa la circulació de VMP els dies de mercat, fires ni els dies en què per a qualsevol motiu hi hagi aglomeracions de persones.
Pel que fa a l’estacionament, és necessari deixar el patinet als llocs habilitats per a l’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, deixant en tots els casos un espai lliure pel pas dels vianants. Està prohibit lligar-los als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre element de mobiliari urbà.

Règim de sancionsQuan acabi la campanya informativa i de prevenció endegada, les sancions (lleus), totes de 80 euros, es posaran en aquests supòsits:
 
CONCEPTE IMPORT
Circular amb un vehicle VMP més d’una persona. 80 €
Circular amb un vehicle VMP essent menor de 16 anys, quan el vehicle no resulti adequat a la seva edat, alçada i pes, o circuli fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit, o no estigui acompanyat d'un adult.  80 €
Circular amb un vehicle VMP sense casc homologat. 80 €
Circular amb un vehicle VMP que no disposi d’enllumenat (llum blanca al davant i llum vermella darrere) o circular, de nit o en situacions d’escassa visibilitat, sense portar peces de roba o elements reflectants. 80 €
Circular amb un vehicle VMP per una via no autoritzada (vies de velocitat superior als 30Km/h) 80 €
No circular amb un vehicle VMP pel “carril bici/VMP” en aquelles vies que en disposin  80 €
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb VMP a velocitat superior a l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, a la velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la marxa. 80 €
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit,  circular amb VMP a velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants. 80 €
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, circular amb VMP sense adequar-se, especialment pel que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m respecte a la línia de la façana.  80 €
Circular amb VMP pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent.  80 €
Circular amb VMP fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o d’aglomeració. 80 €
Circular amb VMP i no respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el bici carril 80 €
Circular més de dos VMP en paral·lel o circular per una calçada no lateral en vies amb diverses calçades. 80 €
Estacionar un vehicle VMP de manera que destorbi el pas de vianants, o fer-ho lligant el VMP a arbres, senyals, semàfors, faroles, bancs o altres elements de mobiliari urbà o davant de zona de càrrega i descàrrega  en horari dedicat a aquesta activitat, o en zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat o en d’altres zones d’estacionament prohibit definides en aquesta ordenança; o estacionar un vehicle no autoritzat en una zona d’estacionament de vehicles VMP. 80 €
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb VMP a velocitat superior a l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, a la velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la marxa. 80 €

 

Participació