Ple de l'Ajuntament d'Olot

El Síndic de Greuges presenta al ple d'Olot el report sobre les actuacions a la ciutat el 2020

Jaume Saura, com a adjunt del defensor de les persones, ha informat sobre 5 queixes i la resolució de 9 actuacions

per Xavier Borràs, Olot, Catalunya | 30 de setembre de 2021 a les 18:16 |
Jaume Saura, adjunt del Síndic de Greuges. | Arxiu NG.
L’Ajuntament d’Olot ha estat administració afectada amb un total de 5 queixes i continua la dinàmica d’anys anteriors, segons que ha donat compte l'adjunt del Síndic de Greuges, Jaume Saura, a l'inici del ple municipal tot presentat el report anual, corresponent a l'any 2020. A més, aquest any, la Covid-19 ha provocat que el conjunt de queixes del Síndic hagi afectat més aspectes propis de l’Administració autonòmica (salut, residències de gent gran, etc.) i estatal (ERTO).

La majoria de queixes se centren en els àmbits de polítiques territorials i administració pública i tributs, i són relatives a la neutralitat ideològica pel que fa a la simbologia, aspectes de transparència per la denegació d’accés a un expedient urbanístic, contaminació acústica o la taxa d’escombraries.


A més, convé destacar que durant el mes de gener de 2021 el Síndic va presentar el report Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya, amb un enfocament particular en l’àmbit municipal i dades recopilades a partir de l’actuació d’ofici AO 89/2019 rebudes durant l’any 2019 i 2020. L’Ajuntament d’Olot va respondre el qüestionari tramès pel Síndic en data 5 de juny de 2019. D’acord amb la informació facilitada, la policia local d’aquest municipi no disposa de pistoles elèctriques entre la seva dotació.

Amb caràcter general, el Síndic ha recomanat que no s’utilitzin les pistoles elèctriques, anomenades també dispositius conductors d’energia (DCE), fins que no es puguin complir les condicions establertes en el nou protocol aprovat pel Departament d’Interior, les conclusions del Parlament i s’hagi superat amb èxit la formació reglada impartida a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), tant pel que fa a l’ús dels DCE com dels sistemes de gravació incorporats, amb el benentès que han de disposar de l’aprovació corresponent per part de la Comissió de Videovigilància de Catalunya.


En relació amb l’estat de tramitació de les queixes, durant l’any 2020 s’han finalitzat 9 actuacions (81,8%). D’aquestes 9, en un 55,6% dels casos s’han detectat possibles irregularitats que o bé s’han corregit en el moment en què el Síndic ho ha comunicat a l’Administració o bé l’Administració n’ha acceptat la resolució un cop el Síndic ha formulat el suggeriment o la recomanació. Convé destacar, també, que en un 44,6% dels casos no s’ha detectat cap irregularitat en l’actuació administrativa.

De fet, tal com es mostra en l’apartat VI d’aquest report, fruit d’aquest conveni i davant les queixes ciutadanes, l’Ajuntament d’Olot:


• Ha pres mesures per complir les recomanacions del Síndic referents a la prohibició del consum de tabac a les instal·lacions municipals esportives i culturals on es fan activitats per a infants i que se senyalitzi convenientment en llocs visibles.
• Ha pres mesures orientades a garantir la igualtat entre els joves i el seu dret al lleure sense discriminació per raons de gènere, orientació sexual, discapacitat, origen ètnic, cultural mitjançant campanyes informatives, formatives i de sensibilització.
• Ha dut a terme accions per evitar les molèsties per sorolls que ocasiona l’activitat d’un grup de timbalers al casal del barri.
• Ha recordat a les entitats responsables de la col·locació a la via pública de banderes, pancartes i altres símbols que s’han de retirar una vegada finalitzats els actes pels quals es van col·locar.
• Ha donat resposta a sol·licituds de persones interessades. 

 

Participació