Ple municipal extraordinari

Sant Joan les Fonts aprova dues noves fases per a la captació d'aigua a Peracaula

El projecte tira endavant gràcies a la concessió, el juliol de 2020, d’una subvenció per valor de 90.957,57 euros atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua

per NacióGarrotxa, Sant Joan les Fonts | 17 de juny de 2021 a les 09:48 |
Instantània del ple extraodrinari d'avui a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts. | @santjoanfontsaj.
Aquest dijous al matí ha tingut lloc un ple extraordinari a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts on, entre d’altres, s’ha aprovat la redacció i licitació de dos projectes independents, referents a la segona i tercera fase d’execució d’una nova obra consistent en la construcció d’una captació subterrània d'aigua a Peracaula.

La segona fase, que es preveu que comenci l’any vinent, consisteix en la instal·lació de l’equip d’impulsió del pou i les canonades fins al dipòsit de Terravermell. També, s’inclou en aquesta fase la nova escomesa elèctrica i el telecontrol del conjunt pou/dipòsit.


La tercera fase, prevista el 2023, comportarà la interconnexió de les canonades d’impulsió entre pous per a donar resiliència al sistema, de manera que es pugui impulsar aigua al dipòsit del Soler o al de Terravermell des de qualsevol dels pous (pou de Mitjans-nou pou de Perecaula).

El projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a la concessió, el juliol de 2020, d’una subvenció per valor de 90.957,57 euros atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, adreçada als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, després que amb la sol·licitud s’hi adjuntés la memòria valorada redactada pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa (SIGMA).


Posteriorment, s’han proposat les altres dues fases atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les parts que la integren, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització independent per a l’ús general o per al servei, o puguin ser substancialment definides.

La proposta d’acord de redacció i licitació d’aquests dos projectes independents ha tingut el vot favorable dels dos grups municipals presents al Consistori.


Vegeu el desenvolupament del ple extraordinari d'aquest matí:


 

 

Participació