Ple de l'Ajuntament d'Olot

S'aprova definitivament la modificació de l'ordenança de circulació d'Olot

Bicicletes i patinets hauran de circular per la calçada, preferentment per carrils bici. Per a utilitzar un vehicle de mobilitat personal com un patinet, caldrà tenir 16 anys i portar casc homologat

per Xavier Borràs, Olot | 21 de maig de 2021 a les 12:37 |
Els patinets elèctric són vehicles de mobilitat personal (VMP). | AC.
El passat mes de juliol l’Ajuntament d’Olot va aprovar de forma inicial les modificacions a l’ordenança municipal de circulació per regular l’ús de bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la ciutat. La proposta del ple va obtenir els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, dels grups d’ERC i el PSC, i l’abstenció de la CUP.

Arran de l’entrada en vigor de les modificacions del Reglament General de circulació i del Reglament General de Vehicles així com les necessitats detectades a través del projecte participatiu Olot Pedala, l’Ajuntament d’Olot ha adaptat el text aprovat inicialment el passat estiu. Així doncs, des de l’Ajuntament d’Olot s’han equiparat els criteris de circulació de les bicicletes i vehicles de mobilitat personal. A part, la nova ordenança també respon a la voluntat del Consistori d’impulsar una mobilitat més pacificada, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.


Ara, aquest dijous 20 de maig, en el ple de l’Ajuntament d’Olot, s’ha aprovat inicialment les modificacions de l’Ordenança de Circulació de Vehicles de Mobilitat Personal amb el vot a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, amb els grups d’ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP.
Tal com es detalla a la normativa, les bicicletes hauran de circular per la calçada, preferentment pels carrils bici establerts, a una velocitat màxima de 30 km/h i no podran transitar pel Nucli Antic de la ciutat els dies de mercat, fires o quan es portin a terme celebracions o festivitats que generin aglomeracions. Els menors de 16 anys que utilitzin la bicicleta hauran de portar obligatòriament casc homologat de protecció.


Els ciclistes únicament podran circular per aquelles voreres amb una amplada lliure superior als 2 metres quan s’acompanyi a un menor de 12 anys. En aquest sentit, a l’hora de circular per la vorera caldrà moure’s a la velocitat del pas dels vianants, els quals tindran preferència de pas, i deixar 1 metre de distància de seguretat quan es realitzin avançaments o encreuaments. Tal com es detalla a l’ordenança, queda expressament prohibit circular per la vorera si l’ocupació de pas de vianants és alta i no es pot garantir el metre de separació amb els altres usuaris de la via pública.

La nova normativa també prohibeix la circulació en paral·lel més de dues bicicletes o patinets, els quals hauran de respectar la preferència de pas dels vianants en tot moment. En el cas dels parcs públics només es podrà circular pels camins i carrils bici, a la velocitat dels vianants i sense trepitjar zones enjardinades, gespa o zones de jocs.


Pel que fa a l’estacionament, tant els patinets com les bicicletes, han d’estacionar preferentment  als llocs habilitats, deixant en tots els casos l’espai lliure necessari per al pas de vianants. Està prohibit lligar els vehicles als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol element de mobiliari urbà així com davant de zones de càrrega i descàrrega o en zones d’estacionament per a persones amb diversitat funcional.

Per altra banda, seguint la normativa sectorial de trànsit, les persones que utilitzin un patinet també seran considerades conductores i, en cas de circular per les vies urbanes d’Olot, caldrà que tinguin obligatòriament 16 anys, dur casc de protecció homologat i fer-ho per la calçada a un màxim de 25 km/h. En el cas dels menors de 16 anys només podran circular en espais tancats al trànsit, sota la supervisió d’un adult.

Com en el cas de les bicicletes, aquests vehicles no podran transitar pel barri antic d’Olot els dies de mercat, fires o festivitats. Només podrà circular damunt del patinet el conductor, una única persona, la qual haurà de disposar de llum blanca al davant del patinet i llum vermella al darrere. En horari nocturn, caldrà fer ús d’elements reflectants per ser visibles. En tots dos casos, l’ordenança contempla un seguit de sancions per aquells conductors que no compleixin amb les mesures i normatives.

Quadre de sancions
 
48.2 Circular amb una bicicleta sense casc un menor de 16 anys 80 € LL
48.3 Circular a una velocitat superior als 30 Km/h 80 € LL
48.3.a Circular amb bicicleta per les voreres quan l'amplada útil lliure d'obstacles i arbrat sigui inferior a 2m. o quan sigui superior a 2m. no acompanyin a ciclistes menors de 12 anys.  80 € LL
48.3.a.1 Circular amb bicicleta per la vorera superant  la velocitat del pas de vianants, no respectant la prioritat dels vianants o conduint de forma irresponsable no deixant 1m de separació en avançaments o creuaments amb vianant o altres bicicletes. 80 € LL
48.3.a.2 Circular amb bicicleta per una vorera que tingui una ocupació alta de vianants i no es pugui garantir una separació de 1m respecte als altres usuaris. 80 € LL
48.3.b.1 En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb bicicleta a velocitat superior de l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la marxa. 80 € LL
48.3.b.2 En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit, circular amb bicicleta a velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants. 80 € LL
48.3.b.3 En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, circular  amb bicicleta sense adequar-se, especialment pel que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m respecte a la línia de la façana.  80 € LL
48.3.c Circular amb bicicletes pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent.  80 € LL
48.3.d Circular amb bicicleta fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o d’aglomeració. 80 € LL
48.4 Sección 1.01 Circular amb bicicleta i no respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el bici carril 80 € LL
48.5 Sección 1.02 Circular més de dues bicicletes en paral·lel o circular per una calçada no lateral en vies amb diverses calçades. 80 € LL
48.6 Sección 1.03 Estacionar una bicicleta de manera que destorbi el pas de vianants, o fer-ho lligant la bicicleta a arbres, senyals, semàfors, faroles, bancs o altres elements de mobiliari urbà o davant de zona de càrrega i descàrrega  en horari dedicat a aquesta activitat, o en zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat o en d’altres zones d’estacionament prohibit definides en aquesta ordenança; o 80 € LL
 
  estacionar un vehicle no autoritzat en una zona d’estacionament de bicicletes.    
48.7 Circular amb bicicleta un número de persones superior al que per construcció pugui transportar; o circular en bicicleta transportant persones sense utilitzar dispositius homologats i casc; o circular amb bicicleta transportant persones i/o càrrega, utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements no homologats o quan la persona conductora sigui menor de 16 anys. 80 € LL
57.1 Circular amb un vehicle VMP més d’una persona. 80 € LL
58.2 Circular amb un vehicle VMP essent menor de 16 anys, quan el vehicle no resulti adequat a la seva edat, alçada i pes, o circuli fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit, o no estigui acompanyat d'un adult.  80 € LL
59.2. Circular amb un vehicle VMP sense casc homologat. 80 € LL
59.3 Circular amb un vehicle VMP que no disposi d’enllumenat (llum blanca al davant i llum vermella darrere) o circular, de nit o en situacions d’escassa visibilitat, sense portar peces de roba o elements reflectants. 80 € LL
60.1 Circular amb un vehicle VMP per una via no autoritzada (vies de velocitat superior als 30Km/h) 80 € LL
60.2 No circular amb un vehicle VMP pel “carril bici/VMP” en aquelles vies que en disposin  80 € LL
60.3.a En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb VMP a velocitat superior a l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, a la velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la marxa. 80 € LL
60.3.b En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit,  circular amb VMP a velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants. 80 € LL
60.3.c En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat invertida, circular amb VMP sense adequar-se, especialment pel que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m respecte a la línia de la façana.  80 € LL
60.4 Circular amb VMP pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent.  80 € LL
60.5 Circular amb VMP fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o d’aglomeració. 80 € LL
60.6 Sección 1.04 Circular amb VMP i no respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el bici carril 80 € LL
60.7 Sección 1.05 Circular més de dos VMP en paral·lel o circular per una calçada no lateral en vies amb diverses calçades. 80 € LL
61 Sección 1.06 Estacionar un vehicle VMP de manera que destorbi el pas de vianants, o fer-ho lligant el VMP a arbres, senyals, semàfors, faroles, bancs o altres elements de mobiliari urbà o davant de zona de càrrega i descàrrega  en horari dedicat a aquesta activitat, o en zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat o en d’altres zones d’estacionament prohibit definides en aquesta ordenança; o 80 € LL
  estacionar un vehicle no autoritzat en una zona d’estacionament de vehicles VMP.    

Pressupostos Participatius, subvencions i preus públics

El plenari d’aquest dijous també ha donat compte dels resultats del procés participatiu dels 3rs Pressupostos Participatius d’Olot que s’han portat a terme aquest 2021 a la zona nord d’Olot. Dels 11 projectes finalistes, els veïns i veïnes n’han seleccionat cinc que són: ‘Activem els barris per a la consciència mediambiental’, ‘Barris accessibles per a tothom’, ‘Cultura als barris’, ‘Locals social de qualitat’ i ‘Donem vida a la plaça de Sant Francesc’.

D’altra banda, el plenari de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat per unanimitat la convalidació del conveni d’encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i emergències. També s’ha donat llum verda a la revisió i modificació de l’ordenança general de subvencions amb l’abstenció d’ERC i els vots favorables de la resta de grups municipals així com la revisió i modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP i el vot contrari del PSC.

Al mateix temps, s’ha aprovat la contractació d’una operació de préstec per finançar inversions previstes en el Pressupost Municipal amb els vots de l’equip de govern de JuntsxCat i l’abstenció de la resta de grups. A continuació, s’ha aprovat la modificació de les clàusules de contractes de préstecs de les operacions realitzades durant l’any 2007 i 2008 que ha tirat endavant amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, amb el grup del PSC i amb l’abstenció d’ERC i la CUP.

El plenari de l’Ajuntament d’Olot també ha aprovat el Pla Anual de Contractació d’aquest 2021 que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte l’abstenció d’ERC. D’altra banda, seguint amb les accions del Pla de Reactivació d’Olot i la Garrotxa impulsat per l’Ajuntament d’Olot per combatre els efectes de la crisi arran la Covid-19, el ple ha aprovat per unanimitat eximir del pagament de lloguer del material a aquelles empreses o entitats que realitzin actuacions o espectacles amb caràcter social, cultural o de promoció de les activitats amb seu a la ciutat.

Pel que fa a l’aprovació dels preus públics, el plenari ha aprovat els preus de l’Escola Municipal d’Expressió pel que fa als cursos trimestrals per a joves i adults del 2021-2022 amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups municipals així com s’han aprovat els preus públics de l’Escola Municipal de Música amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat i el grup del PSC i amb l’abstenció d’ERC i la CUP.

Per últim, també s’han aprovat els preus de la nova edició municipal de la col·lecció ‘El Gamarús’ per valor de 15 euros. La nova edició municipal s’anomena El secret del Bufador i, com les anteriors edicions, apropa la història d’Olot i la Garrotxa al públic juvenil. Aquest punt ha comptat amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups.

En l’àmbit de Salut, Organització i Atenció a la Ciutadania, el plenari ha aprovat per unanimitat l’aprovació de la cessió a la Generalitat del solar del carrer Abat Racimir on es construirà el nou Centre d’Atenció Primària d’Olot. Ja s’ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu per valor de 452.518,64 euros per poder construir aquest nou centre de salut que substituirà el local de l’avinguda Girona.

D’altra banda, el plenari també ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al sector de les Estires amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups. Per últim, en l’apartat de mocions, s’ha aprovat per unanimitat la moció del grup de la CUP per impulsar la pacificació dels entorns escolars a la ciutat d’Olot.

 

 

Participació