Ple de la Diputació de Girona

Llum verd a la nova línia de subvencions a empreses i autònoms del sector cultural gironí

El ple de la Diputació desestima una moció presentada per la CUP que demanava una auditoria que analitzés les suposades pràctiques masclistes i la discriminació de gènere a l’ens supramunicipal

per NacióGarrotxa , Girona, 24 de març de 2021 a les 08:02 |
El ple de la Diputació de Girona del mes de març també s'ha fet virtualment. | @diputaciogirona.
La Diputació de Girona continua donant suport a ens locals, entitats, associacions i empreses de les comarques gironines per afrontar els efectes originats per la Covid, ara que s’ha complert el primer any de pandèmia.

Un dels sectors més afectats a la demarcació ha estat el cultural. Avui, en el ple de la corporació s’han aprovat, per unanimitat, les bases d’una nova línia d’ajudes destinades a autònoms i petites i mitjanes empreses de l’àmbit cultural gironí, molts dels quals tenen, a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, importants dificultats econòmiques que els impedeixen continuar l’activitat. L’objectiu d’aquestes subvencions extraordinàries és impulsar aquest sector donant-li suport en el finançament de les despeses de funcionament i personal. Concretament es podran sol·licitar, entre d’altres, subvencions pels conceptes següents:

 
•  Despeses per a l’adaptació dels espais als requeriments sanitaris per combatre la Covid-19

•  Quotes (Seguretat Social, gremis...), tributs i despeses de l’espai on es du a terme l’activitat (lloguers, préstecs...)
•  Despeses de personal i formació

•  Despeses de difusió i comunicació, així com de preparació i desenvolupament, de les activitats culturals (incloses les que s’hagin hagut d’anul·lar a causa de la pandèmia)
 
Hi podran accedir empreses i autònoms relacionats amb l’edició (llibres, publicacions periòdiques...) i amb activitats dins de l’àmbit del cinema, la música o els espectacles i en biblioteques, arxius i museus o altres equipaments sempre que tinguin menys de dotze treballadors assalariats i una facturació anual màxima de 500.000 euros. No s’hi podran presentar aquells que el 2020 ja hagin obtingut algun tipus d’ajuda dels serveis de Cooperació Cultural, Comunicació Cultural o INSPAI de la Diputació de Girona.
 
D’entre els criteris de valoració es tindrà en compte el nombre de treballadors, així com el volum de facturació de les anualitats 2019 i 2020. Obtindran més punts els que s’hagin vist més afectats per la situació d’emergència.
 
Més recursos i serveis en el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge

Ha quedat aprovada, per unanimitat, la modificació del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona amb l’objectiu d’incorporar-hi nous serveis i ampliar-ne d’existents.
 
Aquest Pla, destinat als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona, s’ha ampliat per incorporar-hi, entre d’altres, el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. Es tracta d’un servei que té un doble objectiu: d’una banda, sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètiques de les llars i, d’altra banda, actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables. Es treballa en l’assoliment d’aquestes fites mitjançant el desenvolupament de cinc eixos principals: auditories en llars vulnerables, programes de coneixement del parc d’habitatges, programes per a la ciutadania, programes d’educació i programes de salut, gent gran i infància.
 
Una altra de les modificacions més rellevants ha estat l’augment del nombre de recursos d’assessorament tècnic específic amb les cooperatives d’habitatge. Per mitjà d’aquestes actuacions es dona resposta a l’augment de consultes dels ens locals en aquesta matèria. Les cooperatives d’habitatge són una alternativa d’accés a un habitatge digne, de forma col·lectiva, que permet a una comunitat de persones viure en un edifici sense ser-ne propietaris ni llogaters i per un import inferior al del mercat.
 
 
Els estatuts de Dipsalut s’adapten a la seva evolució

En la sessió plenària d’avui també s’ha aprovat, per unanimitat, la modificació dels estatuts de Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, aprovats l’any 2007 i modificats per última vegada a finals del 2015.
 
Des de llavors, l’evolució de l’Organisme en diferents aspectes ha fet necessària una adaptació dels seus estatus per actualitzar-los. Els àmbits són diversos: des de les competències d’actuació (atès que s’hi incorpora l’acció social) fins als nous reptes en salut pública. A més, s’hi afegeixen l’atenció a les persones i la sostenibilitat i qüestions organitzatives i de funcions relatives a la innovació, la recerca i la transferència de coneixement.
 
Tots aquests factors han fet necessària una modernització dels estatuts, els quals a partir d’ara incorporaran:
 
· Una actualització de les competències i els objectius.
· Una posada al dia de la informació i la normativa.
· Una adaptació de la regulació dels òrgans, les seves competències i el règim de recursos.
· Una redefinició del model organitzatiu i del règim de recursos i del model estratègic.
 
Amb aquesta modificació es vol posar èmfasi en dues vessants principals: d’una banda, la rellevància d’integrar les polítiques municipals de salut en tots els nivells i, de l’altra, la voluntat d’apostar per un model de salut social i sostenible. Així mateix, es du a terme l’alineament amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i els eixos estratègics de connexió, coneixement i el model de les «3 S» (salut, social i sostenible).
 
Desestimada una moció presentada pel grup de la CUP

El ple d’avui ha desestimat, per 20 vots en contra del grup de govern (JuntsxCat i ERC), 2 abstencions d’TxE i IdS, i 5 vots a favor (4 del PSC i 1 de la CUP), una moció presentada per la CUP en la qual se sol·licitava la reactivació de les polítiques d’igualtat internes a través de la realització d’una auditoria externa que analitzés les suposades pràctiques masclistes i la discriminació de gènere a la Diputació de Girona.

Per a fer-ho es proposava la realització d’una enquesta anònima a tot el personal de la corporació i a les persones alienes que s’hi relacionin laboralment, abans de finalitzar l’any.
 
La diputada Sílvia Paneque deixa el càrrec per incorporar-se al Parlament

Així mateix, en la sessió plenària s’ha fet efectiva la renúncia de la diputada i presidenta del grup socialista a la Diputació de Girona, Sílvia Paneque. Deixa el càrrec per incorporar-se com a diputada al Parlament de Catalunya per la demarcació de Girona, arran de les eleccions autonòmiques celebrades el 14 de febrer.
 

 

Participació