El PSC presenta al·legacions a l'ordenança de deixalles d'Olot

També ho fa amb la modificació de la trama urbana consolidada en relació amb la instal·lació d'una nova gran superfície a la zona de l'Hospital

per NacióGarrotxa , Olot, 25 de setembre de 2020 a les 09:56 |
Un dels supermercats de la zona de l'Hospital. | Arxiu NG.
La proposta de modificació de l’ordenança de deixalles feta per l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot va ser aprovada inicialment en la sessió plenària del passat 27 d’agost i publicada posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província BOP).

En l’esmentada modificació, segons els socialistes, es limitava únicament a incrementar les multes que els usuaris hauran de pagar a l’Ajuntament en el supòsit que no es compleixin les ordenances.Tanmateix, per al grup municipal que comana Josep Guix tot i que troben lògica i coherent la pujada, creuen que que la modificació pateix per un costat de manca de rigor, no estableix ni parla d’un pla de controls de les deixalles per part de la policia, i per l’altra hi maquen incentius perquè els ciutadans facin les coses millor.


Les al·legacions que han presentat van encaminades en aquesta línia:

Primer: que l’Ajuntament estableixi un Pla de controls de les deixalles que els ciutadans dipositen en els diferents contenidors. En el cas que no es faci bé el triatge, la Policia Municipal podrà d’imposar les multes corresponents segons les ordenances.

Segon: l’Ajuntament d’Olot bonificarà en un 30% el preu de la taxa de deixalles a tots els subjectes i/o titulars dels habitatges que durant un any facin us de la deixalleria d’Olot pel cap baix 5 vegades i que els residus que portin a la deixalleria, no siguin els que es puguin dipositar en els contenidors selectius –com paper, cartró, envasos, vidres, etc. En el cas que siguin mobles voluminosos la taxa es reduirà en un 35 %. Les entrades a la deixalleria s’hauran de distribuir pel cap baix al llarg de 4 mesos.

Al·legacions a la modificació de trama urbana consolidada

La proposta de modificació de la TUC (trama urbana consolidada ) proposada per l’Ajuntament d’Olot per a poder acollir una gran superfície en un solar propietat de l’Ajuntament i en una altra propietat de l’INCASOL, aprovada inicialment en el ple de la Corporació el dia 23 de juliol de 2020, és, segons el parer del PSC, una proposta totalment  desequilibrada i poc oportuna per a la ciutat.

En la zona compresa entre l’avinguda Sant Joan les Abadesses i l’Hospital actualment hi ha 3 grans superfícies que sumen més de 6.500 m2 de superfície útil de prestatgeries. En aquesta part de la ciutat únicament hi viuen uns 6000 habitants.  A la resta  de ciutat, on viuen uns 28.000 habitants hi ha altres grans superfícies que sumen en total uns 6.000 m2 de superfície de prestatgeries.

Així es demostra, segons el grup municipal socialista, el fort desequilibri comercial que genera l’actual proposta de modificació ja que augmentaria considerablement la superfície comercial en el sector de l’Hospital passant dels 6.500m2 als 8.000m2.

"Ampliar la TUC per a posar una altra gran superfície a la zona de l’Hospital és desequilibrar més la ciutat i obligar a la majoria de ciutadans a anar a compar amb cotxe, proposta totalment contradictòria amb els projectes que te endegats l’Ajuntament d’Olot a com l’Olot Pedala, l’Holodomus...", manifesten en les al·legacions.

Aquesta proposta d’ampliació està en desacord amb l’esperit normatiu de les TUC que defineixen les trames rrbanes consolidades com a àrees on resideix la població majoritàriament. En aquest cas, segons el PSC olotí, en la zona de l’Hospital actualment no hi resideix població, ja que els plans parcials no s’han desenvolupat.  

La modificació proposada, doncs, presenta les següents contradiccions, segons els socialistes:  
    ▪    No afavoreix la cohesió social.
    ▪    No garanteix l’equilibri territorial que faciliti l’accés de tots els ciutadans a la xarxa de serveis comercials. Hi ha barris de la ciutat que no tenen cap superfície comercial.
    ▪    No potencia un model de ciutat compacta on l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats comercials.
    ▪    No fomenta la reducció de la mobilitat per a evitar desplaçaments innecessaris, ans el contrari, la fomenta totalment.
    ▪    No assegura una adequada protecció dels entorns, ja que la topografia dels solars on es vol instal·lar la superfície comercial te un fort pendent.


 

 

Participació